• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 373
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, 3 boyutlu görüntü oluşturma ve elemanlarını tanımayı, modelleme, animasyon, mekan yaratma ışık, gölge, yapımı, doku, kaplama ve animasyon teknikleri hakkında bilgi vermek, ileri düzey 3B dijital tasarım programlarının tanıtımı ve karşılaştırılması, bu ortamdaki çalışmaların süreçleri, fikir üretimi konusunda bilgi edinme, yorumlama, eleştiriye sahip olmayı ve öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını ortaya koymalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Üç Boyutlu Program ile kendi uzayında modeller üretip, bu modellerin canlandırılması ve görsel oluşturulması hakkında bilgiler verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 5-Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. 3 Boyutlu görüntü oluşturma ortamına ait kavramları, araçları tanımlar, açıklar, kavram ve araçlar arası bağlantı kurar. 2 1,2,3,5 A
2. Ders kapsamında edindiği bilgiyi iletişim alanındaki farklı disiplinlere aktarır, teorik ve uygulamalı bilgileri ilişkilendirir. 2, 3 1,2,3,5 A
3. 3 Boyutlu görüntü oluşturma alanındaki yeni eğilimleri tanımlar,  görüntü oluşturma ortamını pratik eder. 2, 3, 8 1,2,3,5 A
4. 3 Boyutlu görüntü oluştururken uygulama, fikir üretimi, sunuş, eleştiriden oluşan tasarım süreç bilgileri bitmiş proje olarak yapılandırır. 2, 3, 5, 8, 11 1,2,3,5 A
5. 3 Boyutlu görüntü oluşturma araçlarını kullanarak özgün tasarım yapar. 2, 3, 8 1,2,3,5 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyona Giriş  
2 Üç Boyutlu Uzay ve Araçlar  
3 Yüzey Çeşitleri Tanımlama  
4 Üç Boyutlu Örgü Modelleme Araçları  
5 Işık  
6 Kamera  
7 Işık, Kamera  
8 Ara Sınav  
9 Hiyerarşi Canlandırmaları ve Görsel oluşturma  
10 Hiyerarşi Canlandırmaları ve Görsel oluşturma  
11 Canlandırma Döngüleri ve Görsel oluşturma  
12 Obje Modelleme ve Gölgeli Görsel oluşturma  
13 Malzeme Üretme ve Gerçekçi Görsel Oluşturma  
14 Renk, Işık, Ortam, Görsel Oluşturma  
15 Gerçekçi Görsel için Kaplamalar  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap - Lanier, L., 2008, ADVANCED MAYA TEXTURING AND LIGHTING, Wiley Technology Pub., 

- YIKAROĞLU, N., 2009, MAYA UNLIMITED. İstanbul, KODLAB Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dokümanlar
Ödevler Ders videoları
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.       X  
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,12
Dersin AKTS Kredisi     3
Hiçbiri