• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 272
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders kapsamında öğrencilere 3 boyutlu ortamlarda yaratılmış hareketli görüntü yapımı öğretilmektedir. Bu konudaki örnekleri analiz eden, farkındalığını arttıran öğrenciler alanla ilgili özgün tasarımlar yaparlar.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında karakterler ile animasyonun temel 12 prensibi uygulamaya konulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka Çalışması, 8-Küçük Grup
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1. Animasyonun 12 prensibini, üç boyutlu animasyon içinde kullanır. 2, 3
2. Tasarımlarını üç boyutlu modelleme ve animasyon programları kullanarak yönetir. 2, 3, 5
3. Tasarımlarında soyut ve somut kavramlarla üç boyutlu düşünebilme becerisini gösterir. 2, 3
4. Üç boyutlu modelleme ve animasyon konusunda öğrendiklerini sektöre uyarlar. 2, 3, 5, 8
5. Animasyon filmleri için üç boyutlu karakter, sahne tasarımı ve hareket oluşturma becerisini geliştirir. 2, 3, 5, 8

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Top Animasyonu  
3 Yürüme Döngüsü  
4 Sesle Senkron Konuşma  
5 İskelet ve Model Hiyerarşisi  
6 12 Prensip  
7 12 Prensip  
8 Ara Sınav  
9 12 Prensip: Üst üste Binme,  
10 12 Prensip: Esneme, Sıkısma ve Ön hareket  
11 12 Prensip: Sahneleme, Pozdan poza Anahtar Kareler -Düz Anahtar Kareler  
12 12 Prensip: Hızlanma - Yavaşlama  
13 12 Prensip: İkincil Hareket, Zamanlama  
14 12 Prensip: Dairesel Hareket, Abartı  
15 12 Prensip: Kütleli Tasarım, Çekicilik  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap - YIKAROĞLU, N., 2009, MAYA UNLIMITED. İstanbul, KODLAB Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

-  LUHTA, E., 2017. HOW TO CHEAT IN MAYA 2010. [Place of publication not identified]: CRC Press.

-  WILLIAMS, R., 2012, THE ANİMATOR’S SURVİVAL KIT, Farrar, Straus and Giroux press

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dökümanlar
Ödevler Ders videoları
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     134
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,36
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri