• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 271
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Ders, 3 boyutlu tasarım ortamı ve elemanlarını tanımayı, bu ortamdaki çalışmaların süreçleri, fikir üretimi konusunda bilgi edinme, yorumlama, eleştiriye sahip olmayı ve öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını ortaya koymalarını amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında bilgisayar ortamında üç boyutlu modellemelerinin nasıl yapıldığı, bu modeller oluşturulurken hangi yüzey çeşitlerinin kullanıldığı, araç program menü ve tool’larının kullanım şekli ve modelleme yaparken hangi ilkelere bağlı kalınması gerektiği konuları uygulamalı olarak işlenmektedir. Karakter modelleme konusu irdelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1. 3 Boyutlu tasarım ortamına ait kavram ve araçları tanımlar, bağlantı kurar.  2, 3
2. Ders kapsamında edindiği bilgiyi iletişim alanındaki farklı disiplinlere aktarır. 2, 3, 5,  8
3. 3 Boyutlu ortamı pratik eder.  2, 3, 5, 8
4. 3 Boyutlu tasarım alanındaki yeni eğilimleri tanımlar.  2, 3, 5, 10
5. 3 Boyutlu tasarım ortamıyla farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendirir aldığı bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır.  2, 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş,   
2 3 Boyutlu Tasarım Alanına Giriş   
3 Polygon Modelleme, Sınıf Çalışması  
4 Polygon Modelleme, Sınıf Çalışması  
5 Nurbs model yapımı, Sınıf Çalışması  
6 Nurbs model yapımı, Sınıf Çalışması  
7 Primitive Modelleme  
8 Ara Sınav  
9 Polygon ve Nurbs modellemeye giriş, Sınıf Çalışması  
10 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,   
11 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,   
12 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,   
13 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,   
14 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,   
15 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap - LAMMERS, J., 2003. MAYA 4: Temel Başvuru Kılavuzu. İstanbul: Alfa Yayın

- THOMAS&FRANK, 1995, THE ILLUSION OF LİFE: Disney Animation, New York ,Disney Editions

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dokümanlar
Ödevler 3B ortamda modelleme çalışması
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.       X  
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6