• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin marka yönetimine dair temel unsurları ve konumlandırma sürecini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Marka kavramı, markalama, marka değeri, stratejik marka yönetimi ve marka konumlandırma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2- Tartışmalı Ders, 6- Vaka Çalışması, 15- Ödev, 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü Sınav / Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Marka ve marka yönetimine dair temel unsurları bilir.  1
2) Konumlandırmaya dair temel unsurları bilir. 1
3) Marka yönetimi ve konumlandırmanın uygulamadaki stratejik önemini kavrar. 9, 10
4) Marka değeri yaratmanın, bu değeri büyütmenin ve sürdürmenin ilkelerini uygular. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
5) Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, marka pazarlama sürecini tasarımlayabilir. 3, 4, 5, 6, 7,8,  9, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Marka (Kavram ve tarihçe) ve marka yönetimi (Genel bakış)  
2 Markanın rolü ve marka değeri  
3 Marka değerinin temelleri: Markalama, marka sadakati (Marka sadakatini ölçümlemek, marka sadakatinin stratejik değeri, sadakati sağlamak ve sürdürmek), markalamada etik davranışın önemi  
4 Marka değerinin temelleri (devam ediyor): Marka farkındalığı (Farkındalığa ulaşmak ve farkındalığın, marka üzerindeki rolü), algılanan kalite, marka çağrışımları ve diğer değerler Tanveer, Z., & Lodhi, R. N. (2016)
5 Stratejik marka yönetimi süreci: Marka konumlandırma (Saptama ve kurma) – Müşteri temelli marka değeri modeli  
6 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka pazarlama sürecini planlama ve yürütme (Marka değeri yaratacak unsurların seçimi, marka kimliği; isim-sembol-slogan)  
7 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka pazarlama sürecini planlama ve yürütme (devam ediyor) (Kurumsal kimlik ve marka kimliği-kurumsal kimlik ilişkisi)  
8 Şu ana dek yapılan sunumların genel bir değerlendirmesi  
9 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka pazarlama sürecini planlama ve yürütme (devam ediyor) (Diğer bütünleşik pazarlama iletişimi unsurları ile olan ilişki)  
10 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka performansını ölçmek ve yorumlamak  
11 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka değerini büyütmek ve sürdürmek  
12 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Konuk konuşmacı - Marka değerini büyütmek ve sürdürmek ve marka yönetimi sürecinin stratejik önemi  
13 Marka yönetimi ve konumlandırma vaka analizi ve tartışma  
14 Marka yönetimi ve konumlandırma vaka analizi ve tartışma  
15 Marka yönetimi, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilişkisi üzerine son tartışma   
16 FİNAL (Proje ve sunumu)  

 

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap MacInnis, D. J., Park, C. W., & Agarwal, M. (2015). Brand Meaning Management: Vol. First edition. Emerald Group Publishing Limited. http://web.b.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook?sid=947f6e4c-2fc4-4d10-a093-2ad73676715e%40sessionmgr101&vid=2&rid=1&format=EB

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sunum (Ev ödevlerinin sunumu-Projeye hazırlık) (Ödevler toplanılmayabilir.) 4 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.       X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Sunum (Ev ödevlerinin sunumu) 4 10 40
Final (Proje ve sunumu) 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,80
Dersin AKTS Kredisi     5