• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin marka yönetimine dair temel unsurları ve konumlandırma sürecini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Marka kavramı, markalama, marka değeri, stratejik marka yönetimi, marka konumlandırma, ulus markalama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Ders, 2- Tartışmalı Ders, 3- Özel Destek/Yapısal Örnekler, 6- Vaka Çalışması, 12- Grup Çalışması, 15- Ödev, 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, B- Sözlü Sınav / Sunum, C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Marka ve marka yönetimine dair temel unsurları bilir.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 1, 2, 3, 6 A, C
2) Konumlandırmaya dair temel unsurları bilir. 1, 2, 4, 5, 6, 10 1, 2, 3, 6 A, C
3) Marka yönetimi ve konumlandırmanın stratejik önemini kavrar. 3, 7, 8, 9 1, 2, 3, 6, 15, 19 A, C
4) Marka değeri yaratmanın, bu değeri büyütmenin ve sürdürmenin ilkelerini bilir. 1, 2, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 6, 12, 15, 19 A, C
5) Marka pazarlama sürecini tasarımlayabilir. 1, 2, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6, 12, 15 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Marka (Kavram ve tarihçe) ve marka yönetimi (Genel bakış)  
2 Markanın rolü ve marka değeri  
3 Marka değerinin temelleri: Markalama, marka sadakati (Marka sadakatini ölçümlemek, marka sadakatinin stratejik değeri, sadakati sağlamak ve sürdürmek), markalamada etik davranışın önemi  
4 Marka değerinin temelleri (devam ediyor): Marka farkındalığı (Farkındalığa ulaşmak ve farkındalığın, marka üzerindeki rolü), algılanan kalite, marka çağrışımları ve diğer değerler Tanveer, Z., & Lodhi, R. N. (2016)
5 Stratejik marka yönetimi süreci: Marka konumlandırma (Saptama ve kurma) – Müşteri temelli marka değeri modeli  
6 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka pazarlama sürecini planlama ve yürütme (Marka değeri yaratacak unsurların seçimi, marka kimliği; isim-sembol-slogan)  
7 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka pazarlama sürecini planlama ve yürütme (devam ediyor) (Kurumsal kimlik ve marka kimliği-kurumsal kimlik ilişkisi)  
8 ARA SINAV  
9 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka pazarlama sürecini planlama ve yürütme (devam ediyor) (Diğer bütünleşik pazarlama iletişimi unsurları ile olan ilişki)  
10 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka performansını ölçmek ve yorumlamak  
11 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Marka değerini büyütmek ve sürdürmek  
12 Stratejik marka yönetimi süreci (devam ediyor): Konuk konuşmacı - Marka değerini büyütmek ve sürdürmek ve marka yönetimi sürecinin stratejik önemi  
13 Ulus Markalama: Ulusal siyasetin bir unsuru olarak marka yönetimi ve konumlandırma  
14 Ulus Markalama: Ulusal siyasetin bir unsuru olarak marka yönetimi ve konumlandırma (devam ediyor) – Örnek olay Dinnie, K. (2008), Chapter 1.
15 Marka yönetimi, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilişkisi üzerine son tartışma   
16 FİNAL (Proje ve sunumu)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı MacInnis, D. J., Park, C. W., & Agarwal, M. (2015). Brand Meaning Management: Vol. First edition. Emerald Group Publishing Limited. http://web.b.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook?sid=947f6e4c-2fc4-4d10-a093-2ad73676715e%40sessionmgr101&vid=2&rid=1&format=EB
Diğer Kaynaklar Dinnie, K. (2008). Nation Branding: Vol. 1st ed. Routledge. http://web.b.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook?sid=947f6e4c-2fc4-4d10-a093-2ad73676715e%40sessionmgr101&vid=5&rid=25&format=EB

Srivastava, R. K., & Thomas, G. M. (2016). The Future of Branding. Sage Publications Pvt. Ltd. http://web.b.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook?sid=947f6e4c-2fc4-4d10-a093-2ad73676715e%40sessionmgr101&vid=6&rid=28&format=EB

Tanveer, Z., & Lodhi, R. N. (2016). The Effect of Brand Equity on Customer Satisfaction: An Empirical Study Based on David Aaker’s Brand Equity Model. IUP Journal of Brand Management13(3), 43–54. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=46fbdc17-251f-4c30-b0fb-da718cb80e4b%40sessionmgr4006

&

Öğretim elemanının slaytları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev (Ev ödevi – Sınıf çalışması) 8 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       X    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.     X      
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         X  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Ödev (Ev ödevi – Sınıf çalışması) 8 5 40
Final (Proje ve sunumu) 1 10 10
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5