• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin genel amacı öğrencilere medya metinlerini eleştirel bir perspektiften okuma ve çözümleme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders boyunca öğrenciler dilbilim, psikoloji ve sosyolojinin ilgili teorilerini ve kavramlarını TV dizileri, basılı reklamlar, haberler, video oyunları vb. çeşitli medya metinlerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. Bu şekilde, semiyotik analiz, içerik analizi, psikanalitik çözümleme, eleştirel söylem analizi ve retorik analizi gibi çeşitli metin analizi yöntemlerine aşinalık kazanırlar.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, medya ürünlerinde anlamın nasıl üretildiğini anlar. 3, 9, 10 1, 2, 6, 15 A, B, C
2. Öğrenci, medya ürünleri, izleyiciler ve kültürel bağlamlar arasındaki karşılıklı ilişkileri anlar. 9, 10 1, 2, 6, 15 A, B, C
3. Öğrenci medya ürünlerini araştırmak, değerlendirmek ve yorumlamak için stratejiler geliştirir ve kullanır. 5, 9 1, 2, 6, 15 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Göstergebilim: Ferdinand de Saussure ve Charles Peirce’de Gösterge, Kültür ve Anlam Berger (2005), chapter 1
3 Göstergebilim: Vladimir Propp ve Masalların Biçim Bilimi Berger (2005), chapter 1
4 Göstergebilim: Roland Barthes ve Mit Bilimi Barthes (1991), ss. 107-119
5 Retorik Analizi: Ethos, Pathos ve Logos  Berger (1998), chapter 4
6 Psikanaliz ve Medya: Freud’un Kişilik Kuramı Berger (2005), chapter 3
7 Psikanaliz ve Medya: Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler Berger (2005), chapter 3
8 Feminist Psikanaliz: Anlatı Sineması Mulvey (1975)
9 Öğrenci Sunumları  
10 Nicel İçerik Analizi Wimmer & Dominick (2000), chapter 6
11 İçerik Analizi: Haber Çerçeveleri Linström & Marais (2012).
12 Eleştirel Söylem Analizi: Söylem, Dil ve İktidar van Dijk (1993)
13 Eleştirel Söylem Analizi: Söylem Olarak Haber van Dijk (1991)
14 Öğrenci Sunumları  
15 Değerlendirme ve Finale Hazırlık  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Berger, A.A. (2005). Media Analysis Techniques. California: Sage.
Diğer Kaynaklar Barthes, R. (1991). Mythologies. New York: The Noonday Press.

Berger, A.A. (1998). Media Research Techniques. California: Sage 

van Dijk, T. (1991). The Interdisciplinary Study of News as Discourse, in Klaus Bruhn Jensen ve Nicholas W. Jankowski (Ed.), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research (s. 108-120). London and New York: Routledge.

van Dijk, T. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society, 4(2): 249-283.

Linström, M. & Marais, W. (2012). Qualitative News Frame Analysis: A Methodology. Communitas 17: 21-38.

Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16(3): 6-18.

Wimmer, R. D. & Dominick, J. R. (2000). Mass Media Research. Boston, USA: Cengage Learning. 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 60
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 2 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         X  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.          

 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.          

 

9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

 

10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 11 4 44
Sunum 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5