• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencileri reklam sürecine ilişkin kavramlarla tanıştırmak, reklamcılık mesleği ile ve mesleğe dairi kurum, dernek ve meslek örgütleri ile ilgili temel bilgileri anlatmak, ve bir reklam kampanyasının nasıl planlanıp gerçekleştirildiğini, giriş seviyesinde uygulamalı olarak göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Reklamın tanımı, diğer tanıtım yöntemleriyle kıyaslanması, reklam sürecine katılan meslek mensuplarının tanımı, reklam türleri, pazarlama ve pazarlama iletişimi içindeki yeri, reklamın araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları, segmentasyon ve hedef kitle seçimi, medya seçimi ve planlaması, mesaj stratejileri, konumlandırma, bütçelendirme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 5- Problem Çözme 6- Vaka Çalışması 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklam ve pazarlama iletişimi ilişkisini kavrar. 1
2) Reklamcılık mesleğinin özelliklerine ve temel stratejilerine dair bilgi sahibi olur. 1
3) Reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları ve etik kodları konusunda bilgi sahibi olur. 1, 8
4) Reklamcılıkta araştırma sürecinin önemini kavrar. 4
5) Bir reklam kampanyasının planlama ve uygulama süreçlerine dair bilgi sahibi olur. 1, 3, 4, 5, 6, 7

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Reklamcılık, yaratıcı ajans, medya planlama ajansı, ajans bölümleri, meslek mensuplarının iş tanımları ve reklam türlerine genel bir bakış Kitap, ders notları.
2 Pazarlama ve pazarlama iletişimi içinde reklamın yeri reklamcılık alanında faaliyet gösteren dernek ve meslek örgütleri (ICC-Uluslararası Ticaret Odası, Reklam Kurulu,  Basın İlan Kurumu, Reklamcılık Vakfı, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Reklam Özdenetim Kurumu misyon ve amaçları ile çalışma ilke ve esasları, RTÜK-Radyo TV Üst Kurulu, IAB-Interactive Advertising Bureau, Açıkhava Reklamcıları Derneği, TİAK-Televizyon İzleme Araştırmaları Kurumu, Dijital mecraları ölçümleme kurumları)   Kitap ders notları.
3 Reklam araştırmaları, pazar araştırması, SWOT analizi Kitap,  ders notları, örnekler.
4 Reklamda planlama süreci Kitap,  ders notları, örnekler.
5 Reklamda segmentasyon, hedef kitle seçimi,medya seçimi ve planlaması, iletişim stratejileri, bütçeleme: Genel bir bakış Kitap,  ders notları, örnekler.
6 Örnek olay incelemesi  
7 ARA SINAV  
8 Reklam iletişimi modelleri Kitaplar.
9 Reklam medyası Kitap, ders notları, medya reklam örnekleri
10 Pazarlama iletişimi türleri (Doğrudan pazarlama, sponsorluk, olay pazarlama, satış promosyon, halkla ilişkiler; tanımlama ve farkları). Kitaplar, ders notları
11 Kampanya planının uygulanması, kampanya örneklerinin gözden geçirilmesi I, Dönem Ödevi danışmaları Plan uygulaması, örnek kampanyalar
12 Kampanya planının uygulanması, kampanya örneklerinin gözden geçirilmesi II, Dönem Ödevi Danışmaları Plan uygulaması, örnek kampanyalar
13 Reklam kampanya örnekleri, Dönem Ödevi Danışmaları Örnek kampanyalar
14 Reklam kampanya örnekleri, Dönem Ödevi hakkında görüşler Örnek kampanyalar
15 Ders ile ilgili son tartışma, yorumlar, sorular.  
16 Final Sınavı ve Dönem Ödevlerinin Teslimi  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Wells, W, S. Moriarty, and J. Burnett (2011). Advertising: Principles and Practice. New York: Prentice Hall.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt, video, basılı malzeme.
Ödevler Kampanya projeleri.
Sınavlar Vize ve final (Sınav ve proje teslimi)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.     X    
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.   X      
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.   X      
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.   X      
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.   X      
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.     X    
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 4 3 12
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final (Sınav ve proje teslimi) 1 3 3
Toplam İş Yükü     72
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,88
Dersin AKTS Kredisi     3