• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencileri reklam sürecine ilişkin kavramlarla tanıştırmak, reklamcılık mesleğiyle ilgili bilgileri anlatmak, ve bir reklam kampanyasının nasıl planlanıp gerçekleştirildiğini uygulamalı olarak göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Reklamın tanımı, diğer tanıtım yöntemleriyle kıyaslanması, reklam sürecine katılan meslek mensuplarının tanımı, reklam türleri, pazarlama ve pazarlama iletişimi içindeki yeri; reklam araştırması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamaları, segmentasyon ve hedef kitle seçimi, medya seçimi ve planlanması, mesaj stratejileri, konumlandırma, marka imajı ve kimliği, bütçelendirme vb.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 5- Problem Çözme 6- Vaka Çalışması 9- Gösterim 15- Ödev 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A- Sınav C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklam ve pazarlama iletişimi kavramlarını açıklar.  1, 3, 5, 7, 9, 10 1,2,6 A,C,E
2) Reklamcılık mesleğinin özelliklerini öğretir. 1, 4, 5, 7, 9, 10 1,2,6 A,C,E
3) Reklam kampanyalarının planlanmasını ve uygulanmasını örneklerle öğretir. 1, 2, 4, 5, 7, 10 1,2,6,15 A,C,E
4) Projeler vasıtasıyla reklam mesleğinin temel uygulamalarını gösterir. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 1,2,6,9,15 A,C,E
5) Öğrencilerin reklam projelerini, hayali reklamverenlere sunarak öneride bulunmalarını öğretir.  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 2,15 A,C,E
6) Öğrenciler, sektör konuklarının deneyimlerinden yararlanır. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 2,5,19 A,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:Reklamın kavramları, yaratıcı ajans, medya planlama ajansı, ajans bölümleri, meslek mensuplarının iş tanımları, reklam türleri Kitap, ders notları.
2 Pazarlama ve pazarlama iletişimi içinde reklamın yeri Kitap ders notları.
3 Reklam araştırmaları, Pazar araştırması, SWOT analizi Kitap,  ders notları, örnekler.
4 Reklamda planlama süreci Kitap,  ders notları, örnekler.
5 Segmentasyon, hedef kitle seçimi,medya seçimi ve planlaması, iletişim stratejileri, bütçeleme vb. Kitap,  ders notları, örnekler.
6 Örnek olay incelemesi Örnekler, case’ler.
7 ARA SINAV  
8 Reklam İletişimi Modelleri Kitaplar.
9 Reklam Medyası Kitap, ders notları, medya reklam örnekleri
10 Pazarlama iletişimi türleri (Doğrudan pazarlama, sponsorluk, olay pazarlama, satış promosyon, halkla ilişkiler; tanımlama ve farkları). Kitaplar, ders notları
11 Kampanya planının uygulanması, kampanya örneklerinin gözden geçirilmesi I, Dönem Ödevi danışmaları Plan uygulaması, örnek kampanyalar
12 Kampanya planının uygulanması, kampanya örneklerinin gözden geçirilmesi II, Dönem Ödevi Danışmaları Plan uygulaması, örnek kampanyalar
13 Reklam kampanya örnekleri, Dönem Ödevi Danışmaları Örnek kampanyalar
14 Reklam kampanya örnekleri, Dönem Ödevi hakkında görüşler Örnek kampanyalar
15 Ders ile ilgili son tartışma, yorumlar, sorular.  
16 Final Sınavı ve Dönem Ödevlerinin Teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wells, Moriarty, Burnett, Advertising: Principles and Practice, Prentice Hall, USA, 2011.
Diğer Kaynaklar Projeler ve örnek olaylar.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt, video, basılı malzeme.
Ödevler Kampanya projeleri.
Sınavlar Vize ve final (Sınav ve proje teslimi)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       X    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       X    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.     X      
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.   X        
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 4 3 12
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final (Sınav ve proje teslimi) 1 3 3
Toplam İş Yükü     72
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,88
Dersin AKTS Kredisi     3