• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kitle iletişim teorilerinin tarihsel değişimini ve bu değişimin ekonomik, politik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişkenlerle ilişkisini açıklar. Farklı teorik yönelimleri düşünsel temelleriyle inceleyen ders, çeşitli araştırma kesitleriyle teorik gövdeleri somutlar. Farklı teorilerin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilişki çok katmanlı olarak açıklanmaya çalışılır.
Dersin İçeriği: 

Modern toplumun ortaya çıkışı ve modern toplumda iletişimin değişen yüzü, modern sosyal bilimlerin kuruluşu ve bir sosyal bilim alanı olarak iletişim bilimlerinin doğuşu dersin hareket noktasını meydana getirmektedir. Ortaya çıkan iletişim araçları paralelinde ortaya atılan kuramlar ve yaklaşımlar, siyasal-tarihsel-ekonomik-toplumsal bir arkaplana yaslanarak, ana akım ve eleştirel yönelimlerin karşılaştırılmasıyla ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 2: Tartışmalı Ders 6: Vaka Çalışması 7: Beyin Fırtınası 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav B. Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 
1) Kitle iletişim teorilerinin tarihsel gelişimini ve teorilerin farklı değişkenlerle olan ilişkisini anlamak. 9, 10 1, 2, 6 A, B
2) Kitle iletişim teorilerinin yapısını kavrayarak, bu teorileri araştırmada kullanır. 5, 7, 9, 10 1, 2, 7 A, B
3) Kitle iletişim teori ve araştırmalarının ortaya koyduğu bulgulara, uygulama alanında başvurur. 5, 7, 9, 10 1, 2, 6, 7 A, B
4) Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşamdaki işlevini ayırt eder. 9, 10 1, 2, 6, 9 A, B
5) Kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin eleştirel bir kavrayış elde eder. 9, 10 1, 2, 6, 7, 9 A, B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Dersin işleyişinin, temel kavramların ve konuların aktarımı.  
2 Bilim Sosyal Bilim, İletişim Bilimleri ve Araştırma Baran&Davis Chpt. 1
3 Kitle İletişimi ve Modern Toplum: Kitlelerin Ortaya Çıkışı, Kitle Toplumu ve Kitlelerden Korku Baran&Davis Chpt. 2
4 Güçlü Etkiler Varsayımı Baran&Davis Chpt. 3
5 Kitle İletişimi ve Propaganda Baran&Davis Chpt. 4
6 Normatif İletişim Kuramları Baran&Davis Chpt. 5
7 Sınırlı Etkiler Paradigması  Baran&Davis Chpt. 6
8 VİZE SINAVI  
9 Orta Menzil Kuramlar ve Fonksiyonalizm Baran&Davis Chpt. 7
10 (Aktif) İzleyici Araştırmaları 1 Baran&Davis Chpt. 8
11 İzleyici Araştırmaları 2 Baran&Davis Chpt. 8.& Chtp 10 
12 Eleştirel Kuramlar 1: Kültür Temelli Kuramlar Baran&Davis Chpt. 9
13 Eleştirel Kuramlar 2: Medyanın Ekonomi Politiği I Baran&Davis Chpt. 9
14 Eleştirel Kuramlar 3: Medyanın Ekonomi Politiği  II Baran&Davis Chpt. 9
15 Genel Değerlendirme Baran&Davis 
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Baran, S. Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Boston: Wadsworth.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sunum/Sözlü 5 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.          
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.          
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.          
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.          
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       X  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.          
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Vize 1 3 3
Sözlü/Sunum 5 6 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5