• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı resmi veya yarı resmi amaçlı sunum tekniklerinin incelenmesi ve gerekli sunum yeteneklerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Topluluk karşısında konuşma; sunum yapma teknikleri; etkili sözlü ve sözsüz iletişim; sunum yazılımlarının profesyonelce kullanılması; 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İçeriği nasıl yapılandıracağını anlar. 3,9,10 1,2 B,C
2) Sunumu geliştirmek için ses tonu ve beden dili tekniklerini kullanır. 3,9,10 1,2,16  B,C
3) Slaytları ve görsel yardımcıları etkin bir şekilde kullanır. 3,9,10 1,2 A,B,C
4) Power Point, Keynote, Canva gibi yazılımlarla güçlü sunumlar hazırlar. 3 1,2 B,C
5) Çeşitli formatlarda sunum yapabilme becerisi kazanır. 3,9,10 1,2,16 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş   
2 Nasıl iletişim Kurarız?  
3 Ses ve Konuşma Kalıpları  
4 Sözsüz İletişim  
5 Power Point, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı  
6 Power Point, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı  
7 Sunum teknikleri ve sunumu oluşturan ana bölümler: Giriş, taslak, yol haritası ve sonuç.  
8 ARA SINAV  
9 Sunum hazırlama (Formal ve diğer)   
10 Öğrenci Sunumları  
11 Öğrenci Sunumları  
12 Öğrenci Sunumları  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Değerlendirme  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Peery, A. (2005). Creating effcetive presentations. New York: Berkley Publishing
Diğer Kaynaklar https://www.businessballs.com/communication-skills/presentation-skills-and-techniques/

 

https://www.managementstudyguide.com/effective-presentation-skills.htm

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev (Sunum hazırlıkları ve sunumlar) 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinler arası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.            
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ara Sınav 1 2 2
Ödev (Final için sunum hazırlıkları ve sunumlar) 2 8 16
Final (Final sunumu) 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5