• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı resmi veya yarı resmi amaçlı sunum tekniklerinin incelenmesi ve gerekli sunum yeteneklerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Topluluk karşısında konuşma; sunum yapma teknikleri; etkili sözlü ve sözsüz iletişim; Powerpoint, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı ve PowerPoint, Keynote, ve  Canva gibi sunum yazılımları ile sunum hazırlama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) İçeriği nasıl yapılandıracağını anlar. 1, 2
2) Powerpoint, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarını kullanır. 1, 2
3) Sunumu geliştirmek için ses tonu ve beden dili tekniklerini kullanır. 1, 2, 3
4) Slaytları ve görsel yardımcıları etkin bir şekilde kullanır. 1, 2, 3
5) Powerpoint, Keynote, Canva gibi yazılımlarla güçlü sunumlar hazırlar. 1, 2, 3
6) Çeşitli formatlarda sunum yapabilme becerisi kazanır. 1, 2, 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş   
2 Nasıl iletişim Kurarız?  
3 Ses ve Konuşma Kalıpları  
4 Sözsüz İletişim  
5 Powerpoint, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı  
6 Powerpoint, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı  
7 Sunum teknikleri ve sunumu oluşturan ana bölümler: Giriş, taslak, yol haritası ve sonuç.  
8 ARA SINAV  
9 Sunum hazırlama (Formal ve diğer)   
10 Öğrenci Sunumları  
11 Öğrenci Sunumları  
12 Öğrenci Sunumları  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Değerlendirme  
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Peery, A. (2005). Creating Effective Presentations. New York: Berkley Publishing.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sunumu 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.       X  
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 60
Ara Sınav 1 1 1
Final (Final sunumu) 1 1 1
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5