• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 416
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Satışta ve marka itibarında sosyal sorumluluk anlayışının oynadığı rolü aktarmak
Dersin İçeriği: 
  1. Sosyal sorumluluğun kavramsal çerçevesi ve uygulaması
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 19-Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A- Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyal sorumluluğa dair kavramları ve çerçeveyi kavrar.  4,5,7,10 1,2,7,8 A
2) Güncel trendleri- hayırseverlik, paydaş çeşitliliği, vs. tartışır.  4,5,7,8,9,10 1,2,7,8,19 A,B
3) Sosyal Sorumluluk için stratejik iletişim planı geliştirir. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,7,8 A,B,C,E
4) Sosyal sorumluluğun kritik elemanlarını anlar. 4,5,7,9,10 1,2,7,8,19 A,B
5) Sosyal sorumluluk uygulamalarını ve eğilimlerini tartışır. 4,5,7,10 1,2,7,8,19 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Sorumluluğa ve Reklamcılıktaki Rolüne Giriş  Haftalık okumalar, sunumlar
2 Sosyal Sorumluluk Anlayışının Tarihsel Geçmişi Haftalık okumalar, sunumlar
3 Etik Anlayışı ve Reklamda Sosyal Sorumluluk: Etik Teorileri ve Sosyal Sorumluluk Uygulamaları  Haftalık okumalar, sunumlar
4 Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk: Güncel Uygulamalar ve Fırsatlar  Haftalık okumalar, sunumlar
5 Sosyal Sorumlulukta Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Etkisi  Haftalık okumalar, sunumlar
6 Reklamda Sosyal Sorumluluk Stratejisi: Ana Paydaşların-Müşteriler, Çalışanlar, Hükümetler ve Sivil Toplum- Rolü  Haftalık okumalar, sunumlar
7 Ara Sınav  
8 Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Etiğin Rolüne Tekrar Bakış  Haftalık okumalar, sunumlar
9 Reklamda Sosyal Sorumluluk Stratejisi devam ediyor: Konuk Konuşmacı- Gerçek Yaşamdan Etik Dışı Uygulamalar ve Fırsatlar  Haftalık okumalar, sunumlar
10 Reklamda Sosyal Sorumluluk Stratejisi devam ediyor: Konuk Konuşmacı- Gerçek Yaşamdan Uygulamalar ve Örnekler Haftalık okumalar, sunumlar
11 Final Projesine Dair Tartışma: Adım 1-Araştırma Haftalık okumalar, sunumlar
12 Final Projesine Dair Tartışma: Adım 2-Planlama Haftalık okumalar, sunumlar
13 Final Projesine Dair Tartışma: Adım 3-Uygulama Haftalık okumalar, sunumlar
14 Sosyal Sorumluluk ve Reklamcılığa Dair Son Tartışma  Haftalık okumalar, sunumlar
15 Final Sunumları  
16 Final Projesi Teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Coombs, Timothy & Holladay, Sherry J., Managing Corporate Social Responsibility: A Communication Approach, Wiley Blackwell, New York, 2011.
Diğer Kaynaklar McElhaney, Kellie A., Just Good Business: The Strategic Guide to Aligning Corporate Responsibility and Brand, Berrett Koehler Publishers, New York, 2008. Mc Kenzie, Doug, Fostering Sustainable Behavior: An Introduction to Community-Based Social Marketing, New Society Publishers, New York, 2011. Spence, Edward & Heekeren, Brett Van, Advertising Ethics, Pearson, New York, 2004. Steckel, Richard & Simons, Jeffrey, Making Money While Making a Difference: How to Profit with a Non-Profit Partner, High Tide Press, New York, 1999. Yoon, Sukki & Oh, Sangdo, Social and Environmental Issues in Advertising, Routledge, London, 2016. 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 40
Ödev 12 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.     x      
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       x    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur. x          
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       x    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.   x        
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.   x        
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     x      
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 12 2 24
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 5 5
Final (Proje ve sunum) 1 10 10
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5