• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 416
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Satışta ve marka itibarında sosyal sorumluluk anlayışının oynadığı rolü aktarmak
Dersin İçeriği: 

Sosyal sorumluluk anlayışının kavramsal çerçevesi ve uygulaması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 19-Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Sosyal sorumluluğa dair kavramları ve çerçeveyi kavrar.  3, 4, 5, 6, 7
2) Güncel trendleri- hayırseverlik, paydaş çeşitliliği, vs. tartışır.   8, 9, 10, 11
3) Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, sosyal sorumluluk için stratejik iletişim planı geliştirir.  3, 4, 5, 6, 7, 11
4) Sosyal sorumluluğun kritik elemanlarını anlar. 8, 9, 10, 11
5) Sosyal sorumluluk uygulamalarını ve eğilimlerini tartışır. 3, 4, 5, 6, 7

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Sorumluluğa ve Reklamcılıktaki Rolüne Giriş  Haftalık okumalar, sunumlar
2 Sosyal Sorumluluk Anlayışının Tarihsel Geçmişi Haftalık okumalar, sunumlar
3 Etik Anlayışı ve Reklamda Sosyal Sorumluluk Haftalık okumalar, sunumlar
4 Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk: Güncel Uygulamalar ve Fırsatlar  Haftalık okumalar, sunumlar
5 Sosyal Sorumlulukta Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Etkisi  Haftalık okumalar, sunumlar
6 Reklamda Sosyal Sorumluluk Stratejisi: Ana Paydaşların-Müşteriler, Çalışanlar, Hükümetler ve Sivil Toplum- Rolü  Haftalık okumalar, sunumlar
7 Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum)  
8 Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Etiğin Rolüne Tekrar Bakış  Haftalık okumalar, sunumlar
9 Reklamda Sosyal Sorumluluk Stratejisi devam ediyor: Konuk Konuşmacı- Gerçek Yaşamdan Etik Dışı Uygulamalar ve Fırsatlar  Haftalık okumalar, sunumlar
10 Reklamda Sosyal Sorumluluk Stratejisi devam ediyor: Konuk Konuşmacı- Gerçek Yaşamdan Uygulamalar ve Örnekler Haftalık okumalar, sunumlar
11 Final Projesine Dair Tartışma: Adım 1-Araştırma Haftalık okumalar, sunumlar
12 Final Projesine Dair Tartışma: Adım 2-Planlama Haftalık okumalar, sunumlar
13 Final Projesine Dair Tartışma: Adım 3-Uygulama Haftalık okumalar, sunumlar
14 Sosyal Sorumluluk ve Reklamcılığa Dair Son Tartışma  Haftalık okumalar, sunumlar
15 Final Sunumları  
16 Final Projesi Teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Timothy, C. and S. J. Holladay (2011). Managing Corporate Social Responsibility: A Communication Approach. New York: Wiley Blackwell.
Diğer Kaynaklar Spence, Edward & Heekeren, Brett Van, Advertising Ethics, Pearson, New York, 2004. 

Steckel, Richard & Simons, Jeffrey, Making Money While Making a Difference: How to Profit with a Non-Profit Partner, High Tide Press, New York, 1999. 

Yoon, Sukki & Oh, Sangdo, Social and Environmental Issues in Advertising, Routledge, London, 2016. 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 40
Ödev (Proje hazırlıklarını içeren haftalık kısa ödevler) (Ödevler toplanılmayabilir.) 12 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev (Proje hazırlıklarını içeren haftalık kısa ödevler) (Ödevler toplanılmayabilir.) 12 2 24
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 5 5
Final (Proje ve sunum) 1 10 10
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri