• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kültürel öğelerin eleştirel bakımdan incelenmesini amaçlamakta, birçok kültürel metin ve uygulamanın, eleştirel kuram çerçevesinde analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Dersin diğer önemli bir amacı da, sosyo-kültürel, ekonomik, yasal, siyasal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, hayatlarımızı nasıl dönüştürdüğünü tartışmak ve öğrencilerin, çeşitli konuları, disiplinler arası ve kültürler arası çerçevede değerlendirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, tüketim, haz, estetik ve sanat, gözetim ve dijitalleşme gibi çeşitli konuları, Klasik Sosyal Kuram ve Modern Sosyolojik Kuram çerçevesinde irdelemekte ve gündelik yaşamdaki konu ve uygulamaların, gündelik yaşama yönelik anlayışımızı nasıl biçimlendirdiğini, öncü kuramcılara dayandırarak ortaya koymaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Kültürel metinleri, popüler ve gündelik olanla ilişkilendirir.   2, 11
2) Kültürün tarih, ekonomi, siyaset, sosyoloji, felsefe, antropoloji ve edebiyat gibi alanlardan beslendiğini kavrar. 2, 11
3) Kültürel uygulamalar ve anlamların nasıl üretildiğini, yayıldığını,  değiştirildiğini ve sosyo-kültürel, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerin, yaşamlarımızı dönüştürdüğünü kavrar ve bu kavrayışı kendi uygulama alanında kullanır. 2, 10, 11
4) Kültürel uygulamaları, temsilleri, kimlikleri ve iktidar unsurunu analiz eder, bu konulara yönelik ilgi ve bilgi sahibi olur, eleştirel bakabilir. 2, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kültürel çalışmalara giriş: Kültür nedir? Kültürel çalışmalar nedir? Kültürel metinler ve uygulamalar, nasıl farklı anlamlar ve değerler iletir? Toplumsal gelişmeler, hayatımızı nasıl dönüştürür?  
2 Klasik Sosyal Kuram’da kültür (Emile Durkheim ve Max Weber’e dair temel görüşler) Alkin, R. C. (2014). Introduction to the Relationship between Modernity and Sociology in Specific to Emile Durkheim and Max Weber’s Studies. European Scientific Journal, 10(5), 1–11.
3 Klasik Sosyal Kuram’da kültür (Devam ediyor)  (Karl Marx’a dair temel görüşler)

Marksist altyapı-üstyapı ilişkisi çerçevesinde Gökdelen hakkında tartışma

“Precarity”, “Precarious”:

Mckenzie, L. (2017). The rich, the rich, we’ve got to get rid of the rich. Clinical Psychology Forum, 297, 8–12. 
 

Yücel, T. (2016). Gökdelen. İstanbul: Can Yayınları

4 Klasik Sosyal Kuram’da kültür (Karl Marx ve Georg Simmel’e dair temel görüşler) (Devam ediyor)   Geczy, A., & Karaminas, V. (2015). Fashion’s Double : Representations of Fashion in Painting, Photography and Film. Bloomsbury Academic.
5 Zevk, kimlik, indirgeme, sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve yabancılaşma kaynağı olarak tüketim kültürü Veblen, T. (2007). The Theory of the Leisure Class. OUP Oxford, Chapter 4: Conspicuous Consumption
 

To comprehend the “Diderot Effect”: 

Denis D. (1769)  Regrets on parting with my old dressing gown, 

https://www.marxists.org/reference/archive/diderot/1769/regrets.htm
 

Why new things make us sad - BBC REEL, https://www.youtube.com/watch?v=hUNxBSiV4ZY

6 Zevk, kimlik, indirgeme, sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve yabancılaşma kaynağı olarak tüketim kültürü (Devam ediyor); Tüketim ideolojisi çerçevesinde Kumru ile Kumru hakkında tartışma Yücel, T. (2016). Kumru ile Kumru, İstanbul: Can Yayınları
7 Modern Sosyolojik Kuram: Batı Marksizmi ve Frankfurt Okulu (Genel çerçevesiyle)  
8 VİZE SINAVI  
9 Modern Sosyolojik Kuram: Frankfurt Okulu kuramcıları (Odak: Walter Benjamin)  Murray, M. (2005). Nothing happening: Warhol and the negative dialectics of subversion. European Journal of American Culture, 24(1), 61–83. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1386/ejac.24.1.61/1
10 Modern Sosyolojik Kuram: Frankfurt Okulu kuramcıları (Odak: Theodor Adorno)   
11 Modern Sosyolojik Kuram: Frankfurt Okulu kuramcıları (Odak: Theodor Adorno) (Devam ediyor)  
12 Modern Sosyolojik Kuram (Devam ediyor): Michel Foucault, gözetim ve dijital teknolojiler
 

(Odak noktası:  Dijital teknolojilerin sosyo-kültürel yaşamımıza etkisi; Dijital teknolojiler-yapay zeka, makine öğrenimi, vs., kimlik ve benlik, özel hayat ve arkadaşlık gibi geleneksel unsurlara nasıl meydan okuyor?)

 
Aux origines du panoptique/Décryptage (İngilizce altyazılı), https://www.youtube.com/watch?v=gUoomlneIkw
 

Leong, B. (2019). Facial recognition and the future of privacy: I always feel like ... somebody’s watching me. Bulletin of the Atomic Scientists, 75(3), 109.
 

Kominers, S. D. (2020). Fake AI People Won’t Fix Online Dating. Bloomberg Opinion, N.PAG.
 

Silverman, J. (2017). Privacy under Surveillance Capitalism. Social Research, 84(1), 147–164.
 

Trop, J. (2019). The Spy inside Your Car. Fortune International (Europe), 179(2), N.PAG.
 

What is Foucault's Panopticon? An Introduction to a Revolutionary Theory, https://www.youtube.com/watch?v=uFbywfzu-jI

13 Modern Sosyolojik Kuram (Devam ediyor): Modernden post-moderne geçiş mi? 

Odak noktası: François Lyotard 

 
14 Modern Sosyolojik Kuram (Devam ediyor): Odak noktası: Jean Baudrillard Powell, J. L. (2012). Baudrillard and Postmodernism. Nova Science Publishers, Inc.,
15 Dönem hakkında son tartışma: Artık madalyonun diğer yüzünü görebiliyor muyuz?  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Milner, A., & Browitt, J. (2002). Contemporary Cultural Theory : An Introduction: Vol. 3rd ed. Routledge. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjM0NDMyX19BTg2?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=113&format=EB&lpid=lp_1&rid=6

Yücel, T. (2016). Gökdelen. İstanbul: Can Yayınları.
 

Yücel, T. (2016). Kumru ile Kumru, İstanbul: Can Yayınları.

Diğer Kaynaklar  
Alkin, R. C. (2014). Introduction to the Relationship between Modernity and Sociology in Specific to Emile Durkheim and Max Weber’s Studies. European Scientific Journal, 10(5), 1–11. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34%40sessionmgr4006

Aux origines du panoptique/Décryptage (İngilizce altyazılı), https://www.youtube.com/watch?v=gUoomlneIkw 

 

Denis D. (1769)  Regrets on parting with my old dressing gown https://www.marxists.org/reference/archive/diderot/1769/regrets.htm

Geczy, A., & Karaminas, V. (2015). Fashion’s Double : Representations of Fashion in Painting, Photography and Film. Bloomsbury Academic. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTA4Mjk1N19fQU41?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=15&format=EB&rid=177

Kominers, S. D. (2020). Fake AI People Won’t Fix Online Dating. Bloomberg Opinion, N.PAG. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/detail/detail?vid=116&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=141236962&db=bsu

Leong, B. (2019). Facial recognition and the future of privacy: I always feel like ... somebody’s watching me. Bulletin of the Atomic Scientists, 75(3), 109. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1080/00963402.2019.1604886, http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=115&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007
 

McDonald, P. (2012). The Philosophy of Humour. Humanities-Ebooks. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNTc1Njg0X19BTg2?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=18&format=EB&rid=297
 

Mckenzie, L. (2017). The rich, the rich, we’ve got to get rid of the rich. Clinical Psychology Forum, 297, 8–12. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=49&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007
 

Murray, M. (2005). Nothing happening: Warhol and the negative dialectics of subversion. European Journal of American Culture, 24(1), 61–83. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1386/ejac.24.1.61/1, http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=38&sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34%40sessionmgr4006
 

Powell, J. L. (2012). Baudrillard and Postmodernism. Nova Science Publishers, Inc., http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjA2NDAxX19BTg2?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=91&format=EB&rid=6
 

Silverman, J. (2017). Privacy under Surveillance Capitalism. Social Research, 84(1), 147–164. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=41&sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34%40sessionmgr4006
 

Trop, J. (2019). The Spy inside Your Car. Fortune International (Europe), 179(2), N.PAG. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/detail/detail?vid=121&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=135470649&db=bth
 

Veblen, T. (2007). The Theory of the Leisure Class. OUP Oxford http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjE1OTk3X19BTg2?sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34@sessionmgr4006&vid=20&format=EB&rid=148
 

What is Foucault's Panopticon? An Introduction to a Revolutionary Theory, https://www.youtube.com/watch?v=uFbywfzu-jI
 

Why new things make us sad - BBC REEL, https://www.youtube.com/watch?v=hUNxBSiV4ZY

 
 

&
 

Öğretim elemanının slaytları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Ödev 4 Dönem sonu notuna eklenecek.
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Sınıf Çalışması-Ödev 4 2 8
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5

 

4