• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kültürel öğelerin eleştirel bakımdan incelenmesini amaçlamakta, birçok kültürel metin ve uygulamanın, kültürel ve eleştirel teoriler çerçevesinde analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Dersin diğer önemli bir amacı da, öğrencilerin, ilgilendikleri konuyu, disiplinler arası ve kültürler arası çerçevede değerlendirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, kültürel çalışmaların gelişimini, Klasik Sosyal Kuram ve Çağdaş Sosyoloji Kuramları çerçevesinde ele almaktadır. Gündelik yaşamdaki konu ve uygulamaların, gündelik yaşama yönelik anlayışımızı nasıl biçimlendirdiğini, öncü kuramcılara dayandırarak ortaya koymaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 8- Küçük Grup 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültürel metinleri, popüler ve gündelik olanla ilişkilendirir.   3, 7, 9, 10 1, 2, 8, 15 A, C
2) Kültürün Tarih, Ekonomi, Siyaset, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji ve Edebiyat gibi alanlardan beslendiğini kavrar. 3, 7, 9, 10 1, 2, 8, 15 A, C
3) Kültürel uygulamalar ve anlamların nasıl üretildiğini, yayıldığını ve değiştirildiğini bilir. 3, 7, 9, 10 1, 2, 8, 15 A, C
4) Kültürel uygulamaları, temsilleri, kimlikleri ve iktidar unsurunu analiz eder, bu konulara yönelik ilgi ve bilgi sahibi olur, eleştirel bakabilir. 3, 7, 9, 10 1, 2, 8, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kültürel çalışmalara giriş: Kültür nedir? Kültürel çalışmalar nedir? Kültürel metinler ve uygulamalar, nasıl farklı anlamlar ve değerler iletir?  
2 Klasik Sosyal Kuram’da kültür (Emile Durkheim ve Max Weber’e dair temel görüşler) Alkin, R. C. (2014). Introduction to the Relationship between Modernity and Sociology in Specific to Emile Durkheim and Max Weber’s Studies. European Scientific Journal10(5), 1–11.
3 Klasik Sosyal Kuram’da kültür (devam ediyor)  (Karl Marx ve Georg Simmel’e dair temel görüşler)

Marksist altyapı-üstyapı ilişkisi çerçevesinde Gökdelen hakkında tartışma

“Precarity”, “Precarious”:

Mckenzie, L. (2017). The rich, the rich, we’ve got to get rid of the rich. Clinical Psychology Forum297, 8–12. 

 

Yücel, T. (2016). Gökdelen. İstanbul: Can Yayınları

 

4 Klasik Sosyal Kuram’da kültür (Karl Marx ve Georg Simmel’e dair temel görüşler) (devam ediyor)  

 

Geczy, A., & Karaminas, V. (2015). Fashion’s Double : Representations of Fashion in Painting, Photography and Film. Bloomsbury Academic.

 

5 Zevk, kimlik, indirgeme, sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve yabancılaşma kaynağı olarak tüketim kültürü Veblen, T. (2007). The Theory of the Leisure Class. OUP Oxford, Chapter 4: Conspicious Consumption

 

To comprehend the “Diderot Effect”: 

Denis D. (1769)  Regrets on parting with my old dressing gown, 

https://www.marxists.org/reference/archive/diderot/1769/regrets.htm

 

Why new things make us sad - BBC REEL, https://www.youtube.com/watch?v=hUNxBSiV4ZY

 

6 Zevk, kimlik, indirgeme, sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve yabancılaşma kaynağı olarak tüketim kültürü (devam ediyor); Tüketim ideolojisi çerçevesinde Kumru ile Kumru hakkında tartışma Alderson, A. S., & Katz-Gerro, T. (2016). Compared to Whom? Inequality, Social Comparison, and Happiness in the United States. Social Forces95(1), 25. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1093/sf/sow042

 

Yücel, T. (2016). Kumru ile Kumru, İstanbul: Can Yayınları

7 Modern Sosyolojik Kuram: Frankfurt Okulu kuramcıları (Odak: Theodor Adorno ve Walter Benjamin)  
8 VİZE SINAVI  
9 Modern Sosyolojik Kuram: Frankfurt Okulu kuramcıları (Odak: Theodor Adorno ve Walter Benjamin) (devam ediyor) Murray, M. (2005). Nothing happening: Warhol and the negative dialectics of subversion. European Journal of American Culture24(1), 61–83. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1386/ejac.24.1.61/1
10 Modern Sosyolojik Kuram (devam ediyor): Michel Foucault ve iktidar anlayışı What is Foucault's Panopticon? An Introduction to a Revolutionary Theory, https://www.youtube.com/watch?v=uFbywfzu-jI

 

Aux origines du panoptique/Décryptage (İngilizce altyazılı), https://www.youtube.com/watch?v=gUoomlneIkw

 

11 Modern Sosyolojik Kuram (devam ediyor): Erving Goffman ve The Presentation of Self in Everyday Life (Gündelik Hayatta Benliğin Sunumu) and Michel de Certau-Gündelik olanı yeniden kazanmak

Gündelik yaşam: Gündelik tecrübeleri meydana getiren ayrıntılar (Moda, yemek, alışveriş, israf, kahkaha, selfie/özçekim, vs.)

Sheringham, M. (2006). Everyday Life : Theories and Practices From Surrealism to the Present. OUP Oxford.

 

Derek, C. M. (2020) Selfie consumerism in a narcissistic age, Consumption Markets & Culture, 23:1, 21-43, DOI: 10.1080/10253866.2018.1467318

12 Modern Sosyolojik Kuram (devam ediyor): Modernden post-moderne geçiş mi? Odak: François Lyotard ve Jean Baudrillard Powell, J. L. (2012). Baudrillard and Postmodernism. Nova Science Publishers, Inc.,
13 Modern Sosyolojik Kuram (devam ediyor): Modernden post-moderne geçiş mi? Odak: François Lyotard ve Jean Baudrillard (devam ediyor)  
14 Dijital kültür: Dijital teknolojilerin sosyo-kültürel yaşamlarımıza etkisi; Dijital teknolojiler, kimlik ve benlik, vücut, ilişkiler, özel hayat ve arkadaşlık gibi daha geleneksel unsurlara nasıl meydan okuyor? Leong, B. (2019). Facial recognition and the future of privacy: I always feel like ... somebody’s watching me. Bulletin of the Atomic Scientists75(3), 109.

 

Kominers, S. D. (2020). Fake AI People Won’t Fix Online Dating. Bloomberg Opinion, N.PAG.

 

Silverman, J. (2017). Privacy under Surveillance Capitalism. Social Research84(1), 147–164.

 

Trop, J. (2019). The Spy inside Your Car. Fortune International (Europe)179(2), N.PAG.

 

Williams, P. J. (2019). AI’s Persona Problem. Nation309(2), 10–11.

 

 

15 Dijital kültür (devam ediyor) &

Dönem hakkında son tartışma: Artık madalyonun diğer yüzünü görebiliyor muyuz?

iHuman, a documentary about AI, social control, and power, Norwegian Film Institute, 2017.
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Milner, A., & Browitt, J. (2002). Contemporary Cultural Theory : An Introduction: Vol. 3rd ed. Routledge. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjM0NDMyX19BTg2?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=113&format=EB&lpid=lp_1&rid=6
Diğer Kaynaklar  

Alderson, A. S., & Katz-Gerro, T. (2016). Compared to Whom? Inequality, Social Comparison, and Happiness in the United States. Social Forces95(1), 25. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1093/sf/sow042, http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=70&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007

Alkin, R. C. (2014). Introduction to the Relationship between Modernity and Sociology in Specific to Emile Durkheim and Max Weber’s Studies. European Scientific Journal10(5), 1–11. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34%40sessionmgr4006

Aux origines du panoptique/Décryptage (İngilizce altyazılı), https://www.youtube.com/watch?v=gUoomlneIkw 

 

Denis D. (1769)  Regrets on parting with my old dressing gown https://www.marxists.org/reference/archive/diderot/1769/regrets.htm

Derek, C. M. (2020) Selfie consumerism in a narcissistic age, Consumption Markets & Culture, 23:1, 21-43, DOI: 10.1080/10253866.2018.1467318, https://www-tandfonline-com.lproxy.yeditepe.edu.tr/doi/pdf/10.1080/10253866.2018.1467318?needAccess=true

Geczy, A., & Karaminas, V. (2015). Fashion’s Double : Representations of Fashion in Painting, Photography and Film. Bloomsbury Academic. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTA4Mjk1N19fQU41?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=15&format=EB&rid=177

iHuman, a documentary about AI, social control, and power, Norwegian Film Institute, 2017. See also https://www.nfi.no/eng/film?name=ihuman&id=2005

Kominers, S. D. (2020). Fake AI People Won’t Fix Online Dating. Bloomberg Opinion, N.PAG. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/detail/detail?vid=116&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=141236962&db=bsu

Leong, B. (2019). Facial recognition and the future of privacy: I always feel like ... somebody’s watching me. Bulletin of the Atomic Scientists75(3), 109. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1080/00963402.2019.1604886, http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=115&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007

 

McDonald, P. (2012). The Philosophy of Humour. Humanities-Ebooks. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNTc1Njg0X19BTg2?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=18&format=EB&rid=297

 

Mckenzie, L. (2017). The rich, the rich, we’ve got to get rid of the rich. Clinical Psychology Forum297, 8–12. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=49&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007

 

Murray, M. (2005). Nothing happening: Warhol and the negative dialectics of subversion. European Journal of American Culture24(1), 61–83. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1386/ejac.24.1.61/1, http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=38&sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34%40sessionmgr4006

 

Powell, J. L. (2012). Baudrillard and Postmodernism. Nova Science Publishers, Inc., http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjA2NDAxX19BTg2?sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b@sessionmgr4007&vid=91&format=EB&rid=6

 

Sheringham, M. (2006). Everyday Life : Theories and Practices From Surrealism to the Present. OUP Oxford. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTU2Nzg3X19BTg2?sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34@sessionmgr4006&vid=5&format=EB&lpid=lp_212&rid=121

 

Silverman, J. (2017). Privacy under Surveillance Capitalism. Social Research84(1), 147–164. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=41&sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34%40sessionmgr4006

 

Trop, J. (2019). The Spy inside Your Car. Fortune International (Europe)179(2), N.PAG. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/detail/detail?vid=121&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=135470649&db=bth

 

Veblen, T. (2007). The Theory of the Leisure Class. OUP Oxford http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjE1OTk3X19BTg2?sid=c60a1834-3821-4ee2-8921-8319f4cfdf34@sessionmgr4006&vid=20&format=EB&rid=148

 

What is Foucault's Panopticon? An Introduction to a Revolutionary Theory, https://www.youtube.com/watch?v=uFbywfzu-jI

 

Why new things make us sad - BBC REEL, https://www.youtube.com/watch?v=hUNxBSiV4ZY

 

Williams, P. J. (2019). AI’s Persona Problem. Nation309(2), 10–11. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=117&sid=d54aec5d-d813-4ad3-a5ad-029eb210017b%40sessionmgr4007

 

&

 

Öğretim elemanının slaytları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 10 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Temel Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Sınıf Çalışması-Ödev 10 2 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5