• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kitle iletişim teorilerinin tarihsel değişimini ve bu değişimin ekonomik, politik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişkenlerle ilişkisini açıklar. Farklı teorik yönelimleri düşünsel temelleriyle inceleyen ders, çeşitli araştırma kesitleriyle teorik gövdeleri somutlar. Farklı teorilerin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilişki çok katmanlı olarak açıklanmaya çalışılır.
Dersin İçeriği: 

Modern toplumun ortaya çıkışı ve modern toplumda iletişimin değişen yüzü, modern sosyal bilimlerin kuruluşu ve bir sosyal bilim alanı olarak iletişim bilimlerinin doğuşu dersin hareket noktasını meydana getirmektedir. Ortaya çıkan iletişim araçları paralelinde ortaya atılan kuramlar ve yaklaşımlar, siyasal-tarihsel-ekonomik-toplumsal bir arkaplana yaslanarak, ana akım ve eleştirel yönelimlerin karşılaştırılmasıyla ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 2: Tartışmalı Ders 6: Vaka Çalışması 7: Beyin Fırtınası 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B. Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kitle iletişim teorilerinin tarihsel gelişimini ve teorilerin farklı değişkenlerle olan ilişkisini anlamak.

1, 3, 5

 

1, 2, 6

A, B

Kitle iletişim teorilerinin yapısını kavrayarak, bu teorileri araştırmada kullanır.

1, 2, 3, 6

1, 2, 7

A, B

Kitle iletişim teori ve araştırmalarının ortaya koyduğu bulgulara, uygulama alanında başvurur.

1, 2, 3, 5

1, 2, 6, 7

A, B

Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşamdaki işlevini ayırt eder.

2, 3, 6

1, 2, 6, 9

A, B

Kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin eleştirel bir kavrayış elde eder.

1, 2, 6

1, 2, 6, 7, 9

A, B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş: Dersin işleyişinin, temel kavramların ve konuların aktarımı.

 

2

Bilim Sosyal Bilim, İletişim Bilimleri ve Araştırma

Baran&Davis Chpt. 1

3

Kitle İletişimi ve Modern Toplum: Kitlelerin Ortaya Çıkışı, Kitle Toplumu ve Kitlelerden Korku

Baran&Davis Chpt. 2

4

Güçlü Etkiler Varsayımı

Baran&Davis Chpt. 3

5

Kitle İletişimi ve Propaganda

Baran&Davis Chpt. 4

6

Normatif İletişim Kuramları

Baran&Davis Chpt. 5

7

Sınırlı Etkiler Paradigması

Baran&Davis Chpt. 6

8

VİZE SINAVI

 

9

Orta Menzil Kuramlar ve Fonksiyonalizm

Baran&Davis Chpt. 7

10

(Aktif) İzleyici Araştırmaları 1

Baran&Davis Chpt. 8

11

İzleyici Araştırmaları 2

Baran&Davis Chpt. 8.& Chtp 10

12

Eleştirel Kuramlar 1: Kültür Temelli Kuramlar

Baran&Davis Chpt. 9

13

Eleştirel Kuramlar 2: Medyanın Ekonomi Politiği I

Baran&Davis Chpt. 9

14

Eleştirel Kuramlar 3: Medyanın Ekonomi Politiği  II

Baran&Davis Chpt. 9

15

Genel Değerlendirme

Baran&Davis

16

FİNAL SINAVI

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Baran, S. Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Boston: Wadsworth.

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

Tartışmalara katılım için özhazırlık okumaları.

Sınavlar

Ara sınav, final.

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Sunum/Sözlü

5

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

x

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

x

 

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

x

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

x

 

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

x

 

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Vize

1

3

3

Sözlü/Sunum

5

6

30

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5