• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
1) Medya teorilerinin tarihsel gelişimini ve bunların medyayla bağlantılı önemli sosyal, siyasi ve teknolojik gelişmelerle olan ilişkisini anlamak. 2) Kitle iletişim teorilerinin gücü ve sınırlılıklarını kavramak ve bu teorileri araştırma ve uygulamada kullanabilmek. 3) Kitle iletişim teorilerinin toplumsal çerçevedeki geçerliliğini kavramak. 4) Kitle iletişiminin doğruyu ve gerçeği kavramamız açısından oynadığı büyük rolü görebilmek. 5) Kitle iletişime dair gündelik meselelere eleştirel yönden bakabilmek.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, kitle iletişime dair önemli gelişmeleri eleştirel yönden ele alacaktır. Anlatım ve tartışma yoluyla verilecek olan bu eleştirel bakış açısı, kitle iletişiminin neyi, neden, nasıl yaptığını, etki ve imalarını ortaya koyacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav; C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Öğrenci medya teorilerinin tarihsel gelişimini ve bunların medyayla bağlantılı önemli sosyal, siyasi ve teknolojik gelişmelerle olan ilişkisini anlar.
1,2,4,5,7,9  1, 2, 3 A, C
 1. Öğrenci, kitle iletişim teorilerinin gücü ve sınırlılıklarını kavrar ve bu teorileri araştırma ve uygulamada kullanabilir.
1,2,4,5,7,9  1, 2, 3 A, C
 1. Öğrenci, kitle iletişim teorilerinin toplumsal çerçevedeki geçerliliğini kavrar.
1,2,4,5,7,9 1, 2, 3 A, C
 1. Öğrenci, kitle iletişiminin doğruyu ve gerçeği kavramamız açısından oynadığı büyük rolü görebilir.
1,2,4,5,7,9  1, 2, 3 A, C
 1. Öğrenci, kitle iletişime dair gündelik meselelere eleştirel yönden bakabilir.
 

1,2,4,5,7,9

 1, 2, 3 A, C
     

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1. KURAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

 

 

 • Kitle iletişim kuramlarının kökeni
 • Kitle iletişim kuramlarına dair paradigmalar
2. KURAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ (devam ediyor)
 • İletişim modelleri

 

3. NORMATİF KURAMLAR

 

 

 • Otoriter medya kuramı
 • Sovyet-komünist medya kuramı
 • Liberal/özgür-basın kuramı
 • Sosyal sorumluluk medya kuramı
 • Demokratik katılımcı medya kuramı
4. a. KAYNAĞA DAİR KURAMLAR

 

    b. İLETİYE DAİR KURAMLAR

 

 • Gündem oluşturma
 • Eşik bekçisi

 

 • Yeniliklerin yayılması
 • Propaganda kuramı

 

5. İLETİYE DAİR KURAMLAR (devam ediyor)
 • Haber çerçeveleme
 • Çağrıştırma
 • Söylem Analizi
 • Sosyal inşa
 • İki aşamalı akış

 

6. KANALA DAİR KURAMLAR

 

 • Eşik bekçisi
 • Teknolojik belirleyicilik
 • Teknolojinin toplumsal biçimlendirmesi

 

7. ALICIYA DAİR KURAMLAR

 

 • Kullanımlar ve doyumlar
 • Sosyal kategorizasyon
 • Ekme analizi
 • Sosyal öğrenme kuramı
 • Alımlama
 • Sessizlik sarmalı
 • Hipodermik iğne/Uyaran-tepki/Sihirli mermi
 • Yeniliklerin yayılması
8. VİZE  

 

 
9. ALICIYA DAİR KURAMLAR (devam ediyor)

 

 • İki aşamalı akış
 • Bireysel farklılıklar
 • İletiyi seçme süreci
 • Bilgi uçurumu

 

10. ALICIYA DAİR KURAMLAR (devam ediyor)

 

 • Algı
 • Medyada saldırgan işaretler
 • Duygusal boşalma

 

11. ALICIYA DAİR KURAMLAR (devam ediyor)

 

 • TV izleme (Aktif kuram)
 • Üçüncü şahıs etkisi

 

12. ULUSLAR ARASI İLETİŞİM KURAMLARI

 

 • Dünya sistemleri
 • Bağımlılık
 • Yapısal emperyalizm

 

 

13. ULUSLAR ARASI İLETİŞİM KURAMLARI (devam ediyor)

 

 • Kültürel emperyalizm
 • Küreselleşme
 • Hegemonya

 

14. ULUSLAR ARASI İLETİŞİM KURAMLARI (devam ediyor)
 • Kamusal alan
 • Propaganda
15. SON TARTIŞMA Seçilmiş konular üzerine tartışmalar
16. FİNAL  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu * Anaeto, S. G., Onabajo, O., Osifeso, J. B. (2008). Models and Theories of Communication, Bowie, MD: African Renaissance Inc.

* Baran, S. J. And Davis, D.K. (2006), Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future, 4th ed. Thomson.

* McQuail, D. (2010). Mass communication Theory: An Introduction. Thousand Oaks, Sage.

Diğer Kaynaklar * Yaylagül, Levent (2008). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları.

*Güngör, Nazife (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar -
Ödevler Sınıf tartışmalarına katılabilmek için yapılan ön okumalar ve medyada “doğru” ile “gerçek”in yorumunu içeren ev ödevi. 
Sınavlar Öğrenciler bir vize ve bir final sınavından sorumlu olacaklardır.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav    
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı  
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.     x      
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.   x        
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir. x          
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. x          
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev  1  15  15
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5