• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 472
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin dijital ve geleneksel mecralarda reklam uygulamaları konusunda becerilerini artırmak; Çizgi üstü (TV, Radyo, Dijital Medya vs.) güncel reklam araçlarında tasarım ve uygulama kuralları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; Bu alanlarda, yapım öncesi, yapım aşaması ve yapım sonrası iş akışlarına uygun ve etkili hareketli görüntü içeriği üretebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Farklı mecralarda tasarım ve uygulamaya yönelik proje örneklerinin analizi; Reklam sektöründe reklam filmi prodüksiyonu, fotoğraf ve 3 boyutlu dijital prodüksiyon, dijital medya vb. konularda piyasa üretim koşullarının anlaşılması; Reklamda görsel işitsel içerik üretimi hakkında öğrenilen bilgilerin Adobe Premiere programı kullanılarak uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 14-Laboratuar 15- Ödev 20- Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Görsel ve işitsel reklam içeriği üretimindeki yapım öncesi, yapım sırası ve yapım sonrası aşamalarını kavrar. 1, 2 , 3, 5, 10
2) Yeni medya araçlarını ve dijital teknolojileri kullanarak reklam filmi tasarlamayı öğrenir. 2, 3, 5, 8, 10
3) Reklam filmi yapım sürecindeki  endüstri standartlarına uygun, güncel tasarım araçlarına (senaryo ve storyboard oluşturma taslakları, kurgu programları vb.) hakim olur. 2, 3, 5, 7, 10
4) Reklam filmi yapım aşamasında, organize olma, verimlilik, zaman ve bütçe yönetimi hakkında bilgi sahibi olur, yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, yapım sürecini yürütür. 3, 5, 8, 10, 11
5) Multimedya yapım süreçlerinde kullanılan ortak terimleri kullanma becerisine sahip olur. 2, 3, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Reklam mecraları ve uygulama örnekleriyle genel kavramların ve terimlerin açıklanması  
3 Reklam filmleri örneklerinin prodüksiyon aşamaları üzerinden incelenmesi  
4 Reklam filmi post prodüksiyon sürecine genel bakış, örneklerin incelenmesi  
5 Adobe Premiere Pro programının ara yüzüne giriş, araçlar ve kısa yolları tanıma  
6 Adobe Premiere Pro programında post prodüksiyon çalışması uygulama  
7 Adobe Premiere Pro programında post prodüksiyon çalışması uygulama  
8 Ara Sınav  
9 Reklam filmi yapım sürecinde senaryo ve storyboard oluşturma  
10 Reklam filmi yapım sürecinde çekim planı ve bütçe çalışması  
11 Belirli bir reklam filmi örneği üzerinden yapım öncesi ve yapım sonrası prodüksiyon iş akışlarının uygulanması  
12 Belirli bir reklam filmi örneği üzerinden yapım öncesi ve yapım sonrası prodüksiyon iş akışlarının uygulanması  
13 Proje uygulamasına yönelik yaratıcı fikirlerin ve prodüksiyon iş akışının belirlenmesi   
14 Proje uygulama ve kontrol  
15 Proje uygulama ve kontrol  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Breslin, J. R. (2003). Making media : foundations of sound and image production. Amsterdam & Boston : Focal Press.
Diğer Kaynaklar Cleve, B. (2017). Film Production Management: How to Budget, Organize and Successfully Shoot your Film (4th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315223186
 

Light, sound, motion : applied media aesthetics / Herbert. Zettl ; Herbert Zettl. WadsworthBelmont, CA : Thompson/Wadsworth. , 2005

Adobe premiere ile dijital video / Murat Satır, İstanbul : Pusula Yayıncılık, 2002

TV commercials : how to make them, or, how big is the boat? / Ivan. Cury ; Ivan Cury. Amsterdam ; New York : Elsevier, 2005., 2005

The image factory : consumer culture, photography and the visual content industry / Paul. Frosh, Oxford ; New York : Berg, 2003

Storyboarding 101 : a crash course in professional storyboarding / James O. Fraioli ; by James O. Fraioli. Studio City, CA : Michael Wiese Productions, 2000

Side By Side Belgesel Filmi (2012) Christopher Kenneally

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar e-kitaplar, video linkleri
Ödevler Reklam Senaryosu, storyboard, bütçe formu ve prodüksiyon notları oluşturma
Sınavlar Adobe Premiere Pro kullanım becerisi, Reklam filmi yapımı projesi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev ve Sunum 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.       X  
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 5 40
Ara Sınav  1 2 2
Ödev 2 5 10
Final (Proje) 1 10 10
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5