• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 472
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin dijital ve geleneksel mecralarda reklam uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak; Çizgi üstü (TV, Radyo, Dijital Medya vs.) güncel reklam araçlarında tasarım ve uygulama kuralları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; Bu alanlarda, yapım öncesi, yapım aşaması ve yapım sonrası iş akışlarına uygun ve etkili hareketli görüntü içeriği üretebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Farklı mecralarda tasarım ve uygulamaya yönelik proje örneklerinin analizi; Reklam sektöründe reklam filmi prodüksiyonu, fotoğraf ve 3 boyutlu dijital prodüksiyon, dijital medya vb. konularda piyasa üretim koşullarının anlaşılması; Reklamda görsel işitsel içerik üretimi hakkında öğrenilen bilgilerin Adobe Premiere programı kullanılarak uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 14-Laboratuar 15- Ödev 20- Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sunum. C- Ödev. E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Görsel ve işitsel reklam içeriği üretimindeki yapım öncesi, yapım sırası ve yapım sonrası aşamalarına hakim olurlar. 1,2,4,10 1,14,15,20 A,B,C,E
2) Yeni medya araçlarını ve dijital teknolojileri kullanarak reklam filmi tasarlamayı öğrenirler. 2,3,4,6,7,10 1,14,15,20 A,B,C,E
3) Reklam filmi yapım sürecindeki  endüstri standartlarına uygun, güncel tasarım araçlarına (senaryo ve storyboard oluşturma taslakları, kurgu programları vb.) hakim olurlar. 2,4,6,10 1,14,15,20 A,B,C,E
4) Reklam filmi yapım aşamasında, organize olma, verimlilik, zaman ve bütçe yönetimi hakkında bilgi sahibi olur, yapım sürecini yürütürler. 3,8,9,10 1,15,20 C,E
5) Multimedya yapım süreçlerinde kullanılan ortak terimleri kullanım becerisine sahip olurlar.  10 1,14,15,20 A,B,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Reklam mecraları ve uygulama örnekleriyle genel kavramlara giriş. Reklam filmleri örneklerini prodüksiyon aşamaları üzerinden inceleme   
3 Bir reklam filminin yapım öncesi hazırlığını tasarlama  
4 Adobe Premiere Pro programının ara yüzüne giriş, araçlar ve kısa yolları tanıma  
5 Adobe Premiere Pro programında post prodüksiyon çalışması uygulama  
6 Adobe Premiere Pro programında post prodüksiyon çalışması uygulama  
7 Adobe Premiere Pro programında post prodüksiyon çalışması uygulama  
8 Ara Sınav  
9 Reklam filmi yapım süreci   
10 Dijital reklam yapım süreci   
11 Belirli bir reklam filmi örneği üzerinden yapım öncesi ve yapım sonrası prodüksiyon iş akışlarının uygulanması  
12 Belirli bir reklam filmi örneği üzerinden yapım öncesi ve yapım sonrası prodüksiyon iş akışlarının uygulanması  
13 Proje uygulamasına yönelik yaratıcı fikirlerin ve prodüksiyon iş akışının belirlenmesi   
14 Proje uygulama ve kontrol  
15 Proje uygulama ve kontrol  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Making media : foundations of sound and image production / Jan. Roberts-Breslin ; Jan Roberts-Breslin Amsterdam ; Boston : Focal Press, 2003

 

Diğer Kaynaklar Light, sound, motion : applied media aesthetics / Herbert. Zettl ; Herbert Zettl. WadsworthBelmont, CA : Thompson/Wadsworth. , 2005

Adobe premiere ile dijital video / Murat Satır, İstanbul : Pusula Yayıncılık, 2002

TV commercials : how to make them, or, how big is the boat? / Ivan. Cury ; Ivan Cury. Amsterdam ; New York : Elsevier, 2005., 2005

The image factory : consumer culture, photography and the visual content industry / Paul. Frosh, Oxford ; New York : Berg, 2003

Storyboarding 101 : a crash course in professional storyboarding / James O. Fraioli ; by James O. Fraioli. Studio City, CA : Michael Wiese Productions, 2000

Side By Side Belgesel Filmi (2012) Christopher Kenneally

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar e-kitaplar, video linkleri
Ödevler Reklam Senaryosu, storyboard, bütçe formu ve prodüksiyon notları oluşturma
Sınavlar Adobe Premiere Pro kullanım becerisi, Reklam filmi yapımı projesi

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev ve Sunum 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.     X      
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     X      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X      
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 4 32
Ara Sınav  1

 

2

 

2

 

Ödev 2 5 10
Final (Proje) 1 10 10
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5