• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 272
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Reklam üretim sürecinde yer alan görsel tasarım uygulamalarının geliştirilmesi; Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle reklam kurgusunun, reklam kültürünün ve dilinin anlatılması; Portfolyo geliştirmesine yardımcı olunması; Reklam ajanslarındaki işleyişin ve üretimin anlatılması; Sunum deneyimin pekiştirilmesi
Dersin İçeriği: 

Yakın reklamcılık tarihindeki önemli dönüm noktaları ve etkileri; Grafik tasarım becerisinin reklamda nasıl kullanıldığının kavranması; Yaratıcı reklam fikri üretimi; Bir markanın kurumsal kimlik ve lansman kampanyasının üretimi için gerekli sözel ve görsel çalışmaların hazırlanması; Grafik tasarım becerisinin reklamda nasıl kullanıldığının kavranması; Adobe Photoshop destekli yaratıcı reklam fikri üretimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklamın bir yaratıcı fikir planlama işi olduğunu kavrar. 3, 5
2) Adobe Photoshop destekli yaratıcı fikir geliştirme pratiği kazanır. 3, 5
3) Görsel tasarımı reklamda kullanma ve portfolyosuna katkıda bulunma becerisini geliştirir. 3, 5, 8
4) Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, stratejiyi görsel ve sözel dile aktarma ve sunma becerisi kazanır. 3, 5, 8, 11
5) İş hayatında kullanılan reklam terminolojisi ve reklam ajansı çalışma yöntemlerini kavrar ve deneyimler. 3, 5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sunum
2 Reklam türleri, reklamın yolculuğu örnekleri inceleme  Sunum
3 İz bırakan reklamlar. Öğrenci projesi başlangıç. Sunum
4 Dünyadaki reklam örnekleri. Öğrenci projesi başlangıç. Sunum, proje değerlendirme
5 Brand Name nasıl çalışılır? Brief nedir? Öğrenci projeleri: marka için isim çalışması, brief üzerine çalışma Sunum, proje değerlendirme
6 Grafik tasarım ve ilkeleri; Grafik tasarımcı neler üretir?  Öğrenci projeleri: marka için isim çalışması, brief üzerine çalışma Sunum, proje değerlendirme
7 Renk, kompozisyon, tipografi, kurumsal kimlik. Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik taslakları üzerine çalışma, brief üzerine çalışma Sunum, proje değerlendirme
8 Marka nedir? Marka kimliği nedir? Concept board nedir?  Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik çalışmaları, concept board çalışmaları son onay Sunum, proje değerlendirme
9 Vize . Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik malzemeleri, concept board, kampanya brief sunumu Sunum, proje değerlendirme
10 Yaratıcı fikir üretiminde etkilendiğimiz beğeni kültürleri.  Sunum
11 20.yy da tasarım akımları.  Öğrenci projeleri 2. Bölüm. Markalarının lansman kampanyası hazırlıkları. Sunum
12 Reklam malzemeleri ve üretim süreçlerini örneklerle inceleme. 

Reklam fotoğrafı ve kullanımı. Reklam filmi inceleme. Reklam filmi üretim aşamaları. Pre-production Meeting (PPM) 

Öğrenci projeleri 2. Bölüm. Markalarının lansman kampanyası hazırlıkları.

Sunum, proje değerlendirme
13 Reklam kampanya türleri. Lansman, imaj, satış kampanyaları.reklam ajansında iş akışı. Öğrenci projeleri 2. Bölüm. basın ilanı, outdoor çalışmaları, reklam filmi çalışmaları Sunum, proje değerlendirme
14 Final sunum. Kurumsal kimlik, basın kampanyası, Outdoor kampanyası, dijital kampanya, reklam filmi Sunum, proje değerlendirme
15 Döneme ve projelere dair son tartışma  
16 Projelerin Teslimi  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Landa, R. (2004). Advertising by Design : Creating Visual Communications with Graphic Impact. Hoboken : J. Wiley & Sons., 2004.
Diğer

Kaynaklar

http://creativity-online.com/

http://adage.com/

http://www.adweek.com/adfreak

http://theinspirationroom.com/daily/

http://www.commarts.com/

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar https://www.luerzersarchive.com/  http://www.oneclub.org/
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunum) 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan  Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunum) 1 10 10
Ödev 1 3 3
Final (Project ve sunum) 1 20  
20
Toplam İş Yükü     179
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,16
Dersin AKTS Kredisi     7