• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 272
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Reklam üretim sürecinin teknik ve yaratım aşamalarını görsel tasarım uygulamalarıyla kavramak; Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle reklam kurgulamayı, reklam kültürünü ve dilini anlamak; Portfolyo oluşturmak; Reklam ajanslarındaki işleyişi ve üretimi anlamak; Dönem sonunda sunum deneyimi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Yakın reklamcılık tarihindeki önemli dönüm noktaları ve etkileri; Bir markanın kurumsal kimlik ve lansman kampanyasının üretimi için gerekli sözel ve görsel çalışmaların hazırlanması; Grafik tasarım becerisinin reklamda nasıl kullanıldığının kavranması; Yaratıcı reklam fikri üretimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklamın bir yaratıcı fikir planlama işi olduğunu kavrar. 1, 2,  4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2 A, C
2) Yaratıcı fikir geliştirme pratiği kazanır. 1, 2,  4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3 A, C
3) Görsel tasarımın reklamda kullanılma yöntemlerini öğrenir ve deneyimler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 15 A, B, C, E
4) Yaratıcı stratejiyi görsel ve sözel dile aktarmayı öğrenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 15 A, B, C, E
5) İş hayatında kullanılan reklam terminolojisi ve reklam ajansı çalışma yöntemlerini kavrar ve deneyimler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 15 A, B, C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sunum
2 Reklam türleri, reklamın yolculuğu örnekleri inceleme  Sunum
3 İz bırakan reklamlar. Öğrenci projesi başlangıç. Sunum
4 Dünyadaki yeni reklam ajansları ve  reklam örnekleri. Öğrenci projesi başlangıç. Sunum, proje değerlendirme
5 Brand Name nasıl çalışılır. Brief nedir. Öğrenci projeleri: marka için isim çalışması, brief üzerine çalışma Sunum, proje değerlendirme
6 Grafik tasarım ve ilkeleri, grafik tasarımcı neler üretir . Öğrenci projeleri: marka için isim çalışması, brief üzerine çalışma Sunum, proje değerlendirme
7 Renk, kompozisyon, tipografi, kurumsal kimlik. Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik taslakları üzerine çalışma, brief üzerine çalışma Sunum, proje değerlendirme
8 Marka nedir, marka kimliği nedir, concept board nedir. Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik çalışmaları, concept board çalışmaları son onay Sunum, proje değerlendirme
9 Vize . Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik malzemeleri, concept board, kampanya brief sunumu Sunum, proje değerlendirme
10 Yaratıcı fikir üretiminde etkilendiğimiz beğeni kültürleri.  Sunum
11 20.yy da tasarım akımları.  Öğrenci projeleri 2. Bölüm. Markalarının lansman kampanyası hazırlıkları. Sunum
12 Reklam malzemeleri ve üretim süreçleri örneklerle inceleme. 

Reklam fotoğrafı ve kullanımı. Reklam filmi inceleme. Reklam filmi üretim aşamaları. Pre production Meeting (PPM) 

Öğrenci projeleri 2. Bölüm. Markalarının lansman kampanyası hazırlıkları.

 

Sunum, proje değerlendirme
13 Reklam kampanya türleri. Lansman, imaj, satış kampanyaları.reklam ajansında iş akışı. Öğrenci projeleri 2. Bölüm. basın ilanı, outdoor çalışmaları, reklam filmi çalışmaları Sunum, proje değerlendirme
14 Final sunum. Kurumsal kimlik, basın kampanyası, Outdoor kampanyası, dijital kampanya, reklam filmi Sunum, proje değerlendirme
15 Projelerin Teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Advertising by design : creating visual communications with graphic impact / Robin. Landa Hoboken : J. Wiley & Sons., 2004
Diğer Kaynaklar http://creativity-online.com/

http://adage.com/

http://www.adweek.com/adfreak

http://theinspirationroom.com/daily/

http://www.commarts.com/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar https://www.luerzersarchive.com/  http://www.oneclub.org/
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunum) 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan  Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       X    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.     X      
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X      
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunum) 1 10 10
Ödev 1 3 3
Final (Project ve sunum) 1 20  

20

 

Toplam İş Yükü     179
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,16
Dersin AKTS Kredisi     7