• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 381
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin profesyonel hayatlarına ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, çeşitli konular çerçevesinde, reklam ve pazarlama endüstrisi, iş dünyası, hükümet veya sivil toplum kuruluşlarından konuk konuşmacılar davet edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklamcılık mesleğinin temel meselelerini tartışarak yorumlar.  9, 10
2) Reklam/pazarlama endüstrisindeki güncel gelişmelerden haberdar olur. 9, 10
3) Reklamcılık alanıyla ilgili güncel konseptleri kavrar. 9, 10
4) Türkiye'de reklam ve pazarlama sektörünün kapsamı, rolü ve durumuyla ilgili temel konular hakkındaki bilgisini pekiştirir. 9,10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:   
2 Reklam ve Pazarlama İletişimi- Davetli misafir konuşmacı 

İçerik tartışması: Cannes Lions, Super Bowl, https://www.adsoftheworld.com/, vs.

 
3 Reklam ve Pazarlama İletişimi- Davetli misafir konuşmacı   
4 Reklam ve Pazarlama İletişimi- Davetli misafir konuşmacı 

İçerik tartışması: Cannes Lions, Super Bowl, https://www.adsoftheworld.com/, vs

 
5 Reklam ve Pazarlama İletişimi- Davetli misafir konuşmacı   
6 Reklam ve Pazarlama İletişimi- - Davetli misafir konuşmacı 

İçerik tartışması: Cannes Lions, Super Bowl, https://www.adsoftheworld.com/, vs

 
7 Reklam ve Pazarlama İletişimi- -Davetli misafir konuşmacı  
8 Reklam ve Pazarlama İletişimi- -Davetli misafir konuşmacı 

İçerik tartışması: Cannes Lions, Super Bowl, https://www.adsoftheworld.com/, vs

 
9 Reklam ve Pazarlama İletişimi-  Davetli misafir konuşmacı   
10 Reklam ve Pazarlama İletişimi-Davetli misafir konuşmacı 

İçerik tartışması: Cannes Lions, Super Bowl, https://www.adsoftheworld.com/, vs

 
11 Reklam ve Pazarlama İletişimi-Davetli misafir konuşmacı   
12 Reklam ve Pazarlama İletişimi-Davetli misafir konuşmacı 

İçerik tartışması: Cannes Lions, Super Bowl, https://www.adsoftheworld.com/, vs

 
13 Reklam ve Pazarlama İletişimi- Davetli misafir konuşmacı   
14 Reklam ve Pazarlama İletişimi- Davetli misafir konuşmacı 

İçerik tartışması: Cannes Lions, Super Bowl, https://www.adsoftheworld.com/, vs

 
15 Değerlendirme   
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Öğrencilerin kendi seminer notlarını tutmaları beklenmektedir. Derslerin, sunumların veya konuk konuşmacıların fotoğrafı ve ses veya video kaydının, öğretim üyesi ve konuk konuşmacının izni olmadan alınması yasaktır.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
  Dersimiz davetli misafir konukların katılımı ile gerçekleşecektir. 

Tüm davetli misafir konuşmacılar dönem başında ilan edilecektir. 

Ödevler Vize (100 Puan) (%40) 

Vize iki aşamadan oluşmaktadır:  İlk aşama için har hafta, önceden duyurulan konuklara sorulmak üzere 2 soru hazırlanacaktır.  Hazırlanan sorular konuk gelmeden önce “Classwork”te, “Assignment”a, verilen süre içinde yüklenecek ve süre bitiminden sonra yüklenen sorular kabul edilmeyecektir (50 puan). 

İkinci aşama için gelen konukların konuşmalarından hareketle hazırlanacak herhangi bir soru,  seçilen konukların anlattıklarından yola çıkarak cevaplanacaktır. Seçilen konuğun kim olduğu  ödevin en başında belirtilmelidir. Bu ödev için kaynakça gerekmemekte ancak akademik üslubu  elden bırakmamaya özen gösterilmelidir (En fazla 1 sayfa uzunluğunda olmalı) (50 Puan). 
 

** Öğrenciler ikişerli gruplar halinde çalışacak ve gruplar dönem boyunca aynı kalacaktır. Ödevleri/soruları grup üyelerinden yalnızca birisinin sisteme yüklemesi yeterli olacaktır. 

Final Final (100 Puan) (%60)  

Final Sınavı 2 opsiyonludur. Öğrenciler istediği opsiyonu seçebilirler.  

Birinci Opsiyon:  Final ödevi için 15 konuk içinden 10 konuk seçilecek, seçilen konuklar ödevin başında  listelenecektir. Seçilen her bir konuk için 2 sayfa uzunluğunda, seçilen konuğun sunumundan yola  çıkılarak hazırlanmış ve aşağıdaki taslakta belirtilen kurallara sadık kalınarak yazılmış birer makale  “Classwork”te açılacak “Assignment”a yüklenecektir.  
 

İkinci Opsiyon:  Öğrenciler aşağıda sıralanmış konulardan birini seçerek en az 20 sayfa uzunluğunda; 14 makale, 14  kitap, 14 resmi internet sitesi olmak üzere toplam 42 kaynaktan oluşan bir makale yazmakla  yükümlü olacaktır. Makalenin formatı aşağıda görülen taslakla paralel olmalıdır. 

Final Ödevi Taslağı 

APA yöntemiyle hazırlanmış; 1 sayfa uzunluğunda, seçilecek konuyla ilgili literatür taraması,  1 sayfa uzunluğunda, öğrencilerin konuyla ilgili sunumlardan edindikleri görüşler.  Times New Roman 12 Punto, 1,5 satır aralığı,  

En az; 14 kitap, 14 makale, 14 tane resmi internet sitesi olacak şekilde hazırlanmış bir kaynakça.  
 

Birinci opsiyon için final ödevi 10 konukla ilgili hazırlanmış, toplamda 42 kaynaklı, 20  sayfalık bir makale olmalı.  

İkinci opsiyon için aşağıda verilen konular arasından seçilmiş bir konu hakkında, 42 kaynak içeren, 20  sayfa uzunluğunda bir makale olmalı.  
 

Final Konuları:  

E-pazarlama  

Pandemi Koşullarında E-Pazarlama  

Gelecekçi Reklamcılık  

Dijital Ürün Pazarlaması  

Girişimcilik  

Pandemi Döneminde Öne Çıkan İletişim Çalışmaları 
 

** Öğrenciler ikişerli gruplar halinde çalışacak ve gruplar dönem boyunca aynı kalacaktır. Ödevleri/soruları grup üyelerinden yalnızca birisinin sisteme yüklemesi yeterli olacaktır. 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 1 36 36
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     143
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,72
Dersin AKTS Kredisi     6

 

4