• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 381
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin profesyonel hayatlarına veya kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, reklam ve pazarlama endüstrisi, iş dünyası, hükümet veya sivil toplum kuruluşlarından konuk konuşmacılar davet edilecektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A- Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklamcılık mesleğinin temel meselelerini tartışarak yorumlar.  2,3,5,6,8,10 2, 19 A, C
2) Reklam/pazarlama endüstrisindeki güncel gelişmelerden haberdar olur. 3,4,5,6,7,8,10 2, 19 A, C
3) Reklamcılık alanıyla ilgili yeni konseptleri kavrar. 1,2,3,5,6,8,9,10 2, 6, 19 A, C
4) Türkiye'de reklam sektörünün kapsamı, rolü ve durumuyla ilgili temel konular hakkında bilgi sahibi olur. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2, 19 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:   
2 Türkiye’de Reklamcılık Tarihi- Davetli misafir konuşmacı 

 

 
3 Medya Planlama-Davetli misafir konuşmacı 

 

 
4 Tüketici Davranışları- Davetli misafir konuşmacı 

 

 
5 Kriz Yönetimi- Davetli misafir konuşmacı 

 

 
6 Türkiye’de Reklam Ajansları - Davetli misafir konuşmacı 

 

 
7 ARA SINAV  
8 Türkiye’deki Reklam Meslek kuruluşları-Davetli misafir konuşmacı   
9 Reklam ve etik- Davetli misafir konuşmacı   
10 Marka İletişimi-Davetli misafir konuşmacı   
11 Bütünleşik Pazarlama İletişimi-Davetli misafir konuşmacı   
12 Dijital Pazarlama-Davetli misafir konuşmacı   
13 Sosyal Medya Pazarlaması- Davetli misafir konuşmacı   
14 E-ticaret- Davetli misafir konuşmacı   
15 Değerlendirme   
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Öğrencilerin kendi seminer notlarını tutmaları beklenmektedir. Derslerin, sunumların veya konuk konuşmacıların fotoğrafı, ses veya video kaydı, öğretim üyesi ve konuk konuşmacının izni olmadan alınması yasaktır.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Vaka Çalışmaları
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 12 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.       x    
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       x    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinler arası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         x  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       x    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       x    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.       x    
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       x    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         x  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       x    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.       x    

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 12 3 36
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     143
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,72
Dersin AKTS Kredisi     6