• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilerin, pazarlama sistemi ve terminolojisi, segmentasyon, pazarlama karması, dahilindeki stratejiler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve pazarlama süreçleri ile ilgili kavramsal ve analitik düşünme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Pazarlama yaklaşımı, pazarlama-satış farkı, pazarlama karması, segmentasyon, hedef pazar belirleme, değer-memnuniyet ilişkisi, ürün yaşam döngüsü ve dijital dünyada pazarlama. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
  1. Temel pazarlama terminolojisi hakkında bilgi sahibi olur. 
1, 10
  1. Hem firmadan tüketiciye (B2C) hem de firmadan firmaya (B2B) pazarlama süreçlerinde hedef kitle analizi ve segmentasyon konusunda bilgi sahibi olur.
1, 3, 10
  1. Ürün yaşam döngüsüne uygun farklı tanıtım taktikleri hakkında bilgi sahibi olur.  
1, 3,  7, 10
  1. Pazarlama karmasıyla ilgili temel dijital pazarlama stratejilerinin rolü hakkında farkındalık geliştirir.
1, 3, 7, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamaya giriş: Müşteri için değer yaratma/Satış ile pazarlama kavramı arasındaki farklar, Pazarlama Departmanı’nda yer alan pozisyonlar  
2 Pazarlamada temel kavramlar: Pazar ve pazar segmentasyonu (Coğrafi, Demografik/Sosyo-ekonomik, Psikografik ve Davranışsal segmentasyon) ve SES grupları (A, B, C1, C2, D, E) hakkında bilgilendirme; Hedefleme; Konumlandırma 

Pazarlama stratejilerini belirlemek bakımından pazar segmentasyonu neden önemlidir? Dijital teknolojilerle birlikte bu süreç nasıl işlemektedir?

Segmentation, Targeting and Positioning- Learn Customer Analytics
3 Pazarlamada temel kavramlar (devam ediyor): Koordine pazarlama, karlılık, ihtiyaç-istek-talep, pazarlama karması  
The Four Ps of the Marketing Mix

&

Philip Kotler on Why the Four Ps are Safe

4 Pazarlamada temel kavramlar (devam ediyor): Hizmet-ürün, değer-fiyat-memnuniyet, takas işlemi-parasal işlem

Strateji odağı: Birlikte Yaratma (Co-creation) ve Paylaşım Ekonomisi

Phillippe Starck TED Talks 

&

Alessi Lemon Squeezer

5 Pazarlamada temel kavramlar (devam ediyor): Firmadan firmaya (B2B) pazarlama nedir? İşletmeler, kendilerini diğer firmaya pazarlamak için ne yaparlar? B2B ile firmadan tüketiciye (B2C) pazarlama arasındaki farklar nelerdir?  
6 B2B örnek videolar ve bu videolar ile bağlantılı pazarlama terminolojisi (Inbound pazarlama, outbound pazarlama, içerik yaratma, lead nurturing funnel, SEO ve varış sayfası)   Zendesk TV Commercial

"So Yeah, We Tried Slack …"

Volvo Trucks

What is HubSpot?

&

What is Inbound Marketing?  

7 ARA SINAV   
8 Ürün yaşam sürecine (PLC) giriş: Anlamı ve özellikleri, ürün kategorisi-ürün biçimi-marka, moda ve heves, Yeniliklerin Yayılımı Teorisi ve PLC ile ilişkisi Diffusion of Innovations

&

The Product Life Cycle

9 PLC: Lansman dönemi (Özellikleri ve stratejiler)  
10 PLC (devam ediyor): Büyüme dönemi (Özellikleri ve stratejiler)  
11 PLC (devam ediyor): Büyüme dönemi (devam ediyor) (Stratejiler)

Strateji odağı: Dağıtım ağını genişletmek ile neyi kastediyoruz? Mağazadan perakende satış ve mağaza dışı perakende satış nedir?

Retailers, Wholesalers, and Distributors

&

Store versus Non-Store Retailing

12 PLC (devam ediyor): Olgunluk dönemi (Özellikleri ve stratejiler)

Strateji odağı: Crowdculture, user-generated content (UGC)

 
13 PLC (devam ediyor): Olgunluk dönemi (devam ediyor) (Stratejiler)

Strateji odağı: Pazarlama karmasına dair değişiklikler/düzenlemeler 

ve fiyatlandırma (Maliyet artı fiyatlandırma, rakip tabanlı fiyatlandırma, değere dayalı fiyatlandırma, pay what you want (PWYW) fiyatlandırma, freemium fiyatlandırma

 
14 PLC (devam ediyor): Düşüş dönemi (Özellikleri, stratejiler, ürün başarısızlıkları üzerine istatistikler)

Odak: İşletmeler, ürünü piyasadan çekmek/çekmemek konusunda nasıl karar alıyorlar? (Katkı payı, değişken maliyet, ürün başına değişken maliyet, faaliyet karı)

Biggest Product Flops in History
15 Pazarlama süreçleri ve final ödevi hakkında son tartışma  
16 Final ödevi teslim  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Kotler, P. and  Keller, K. L. (2015). Marketing Management. New York: Person.

Posner, H. (2015). Marketing Fashion: Strategy, Branding, and Promotion. London: Laurence King Publishing.

Linkler Segmentation, Targeting and Positioning- Learn Customer Analytics,

 https://www.youtube.com/watch?v=Fij1aBcl_Ts

Phillippe Starck TED Talks, https://www.ted.com/talks/philippe_starck_design_and_destiny/transcript?embed=true&language=tr

Alessi Lemon Squeezer, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3stiu165d70

Zendesk TV Commercial,  https://www.youtube.com/watch?v=e359jWSGMVg&feature=emb_logo

"So Yeah, We Tried Slack …", https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=B6zVzWU95Sw&feature=emb_logo

Volvo Trucks, https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10&feature=emb_logo

What is HubSpot?  https://www.youtube.com/watch?v=hP34oHx68g0&feature=emb_logo

What is Inbound Marketing?  https://www.youtube.com/watch?v=R0UWvdyABFo

Diffusion of Innovations,  https://www.youtube.com/watch?v=kxVeLlTEgtU

The Product Life Cycle, https://www.youtube.com/watch?v=oma7q4sQW54

The Four Ps of the Marketing Mix, https://www.youtube.com/watch?v=Mco8vBAwOmA

Philip Kotler on Why the Four Ps are Safe, ,https://www.youtube.com/watch?v=X4T-a4AKMjQ

Retailers, Wholesalers, and Distributors, https://www.youtube.com/watch?v=JzLoo8cFJBI

Store versus Non-Store Retailing, https://www.youtube.com/watch?v=w7x2mkuWrG4&t=324s

Biggest Product Flops in History, https://www.businessinsider.com/biggest-product-flops-in-history-2016-12

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Ev ödevi-Sınıf çalışması 1 (Uzaktan eğitim sürecinde)

2-3 (Yüz yüze eğitim sürecinde)

Dönem sonu notuna eklenecek.
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.     X    
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.   X      
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1-3 2 2
Final (Proje) 1 15 15
Toplam İş Yükü     73
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,92
Dersin AKTS Kredisi     3