• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Pazarlama sistemi ve terminolojisi konusunda bilgilendirmek; Kavramsal ve analitik düşünme becerileri geliştirmek; Öğrencinin günümüz küresel şartları çerçevesinde, pazarlama konusunu stratejik biçimde ele almasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Pazarlama, pazarlama karması, segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, müşteri değeri, marka, ürün geliştirme, hizmet pazarlaması, tüketici davranışı, ürün yaşam süreci ve pazarlama etiği konularında temel bilgiler.    

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel pazarlama faaliyetlerini/kavramlarını ve pazarlamanın diğer iş alanları ile olan ilişkisini kavrar.  1, 3, 10 1, 2, 6, 15 A, C
Hem firmadan tüketiciye (B2C) hem de firmadan firmaya (B2B) pazarlama süreçlerinde hedef kitle analizi ve segmentasyon konusunda bilgi sahibi olur. 1, 5, 6, 8, 10 1, 2, 6, 15 A, C
B2C ve B2B pazarlama stratejileri arasındaki farkları kavrar. 1, 4, 10 1, 2 A, C
Ürün yaşam sürecine paralel tutundurma stratejilerini kavrar.   1, 4, 8, 10 1, 2, 6, 15 A, C
Pazarlama sürecindeki sosyal ve etik konulara dair farkındalık kazanır. 7 1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamaya giriş: Müşteri için değer yaratma/Satış ile pazarlama kavramı arasındaki farklar, Pazarlama Departmanı’nda yer alan pozisyonlar  
2 Pazarlamada temel kavramlar: Pazar ve pazar segmentasyonu (Coğrafi, Demografik/Sosyo-ekonomik, Psikografik ve Davranışsal segmentasyon) ve SES grupları (A, B, C1, C2, D, E) hakkında bilgilendirme; Hedefleme; Konumlandırma 

Pazarlama stratejilerini belirlemek bakımından pazar segmentasyonu neden önemlidir? Dijital teknolojilerle birlikte bu süreç nasıl işlemektedir?

Segmentation, Targeting and Positioning- Learn Customer Analytics
3 Pazarlamada temel kavramlar (devam ediyor): Koordine pazarlama, karlılık, ihtiyaç-istek-talep, pazarlama karması  
4 Pazarlamada temel kavramlar (devam ediyor): Hizmet-ürün, değer-fiyat-memnuniyet, mübadele-işlem, takas işlemi-parasal işlem Phillippe Starck TED Talks 

&

Alessi Lemon Squeezer

5 Pazarlamada temel kavramlar (devam ediyor): Firmadan firmaya (B2B) pazarlama nedir? İşletmeler, kendilerini diğer firmaya pazarlamak için ne yaparlar? B2B ile firmadan tüketiciye (B2C) pazarlama arasındaki farklar nelerdir?  
6 B2B örnek videolar ve bu videolar ile bağlantılı pazarlama terminolojisi (Inbound pazarlama, outbound pazarlama, lead nurturing, SEO ve varış sayfası)   Zendesk TV Commercial

"So Yeah, We Tried Slack …"

Volvo Trucks

What is HubSpot?

&

What is Inbound Marketing?  

7 ARA SINAV   
8 Ürün yaşam sürecine (PLC) giriş: Anlamı ve özellikleri, ürün kategorisi-ürün biçimi-marka, moda ve heves, Yeniliklerin Yayılımı Teorisi ve PLC ile ilişkisi Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Theory

&

The Product Life Cycle

9 PLC: Lansman dönemi (Özellikleri ve stratejiler)  
10 PLC (devam ediyor): Büyüme dönemi (Özellikleri ve stratejiler)  
11 PLC (devam ediyor): Büyüme dönemi (devam ediyor) (Stratejiler)

Strateji odağı: Dağıtım ağını genişletmek ile neyi kastediyoruz? Mağazadan perakende satış ve mağaza dışı perakende satış nedir?

Retailers, Wholesalers, and Distributors

&

Store versus Non-Store Retailing

12 PLC (devam ediyor): Olgunluk dönemi (Özellikleri ve stratejiler)  
13 PLC (devam ediyor): Olgunluk dönemi (devam ediyor) (Stratejiler)

Strateji odağı: Pazarlama karmasına dair değişiklikler/düzenlemeler 

The Four Ps of the Marketing Mix

&

Philip Kotler on Why the Four Ps are Safe

14 PLC (devam ediyor): Düşüş dönemi (Özellikleri, stratejiler, ürün başarısızlıkları üzerine istatistikler)

Odak: İşletmeler, ürünü piyasadan çekmek ya da çekmemek konusunda nasıl karar alıyorlar? (Katkı payı, değişken maliyet, ürün başına değişken maliyet, faaliyet karı)

Biggest Product Flops in History
15 Pazarlama ve final ödevi hakkında son tartışma  
16 FİNAL   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Kotler, P. and  Keller, K. L. (2015). Marketing Management. New York: Person.

Posner, H. (2015). Marketing Fashion: Strategy, Branding, and Promotion. London: Laurence King Publishing.

Diğer Kaynaklar Segmentation, Targeting and Positioning- Learn Customer Analytics,

 https://www.youtube.com/watch?v=Fij1aBcl_Ts

 

Phillippe Starck TED Talks, https://www.ted.com/talks/philippe_starck_design_and_destiny/transcript?embed=true&language=tr

 

Alessi Lemon Squeezer, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3stiu165d70

 

Zendesk TV Commercial,  https://www.youtube.com/watch?v=e359jWSGMVg&feature=emb_logo

 

"So Yeah, We Tried Slack …", https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=B6zVzWU95Sw&feature=emb_logo

 

Volvo Trucks, https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10&feature=emb_logo

 

What is HubSpot?  https://www.youtube.com/watch?v=hP34oHx68g0&feature=emb_logo

 

What is Inbound Marketing?  https://www.youtube.com/watch?v=R0UWvdyABFo

 

Diffusion of Innovations,  https://www.youtube.com/watch?v=kxVeLlTEgtU

 

Diffusion of Innovations Theory, https://www.youtube.com/watch?v=OU_B-tfK0DU

 

The Product Life Cycle, https://www.youtube.com/watch?v=oma7q4sQW54

 

The Four Ps of the Marketing Mix, https://www.youtube.com/watch?v=Mco8vBAwOmA

 

Philip Kotler on Why the Four Ps are Safe, ,https://www.youtube.com/watch?v=X4T-a4AKMjQ

 

Ürünlerin Yaşam Evreleri Pazarlama Stratejileri, http://www.dunyagida.com.tr/kose-yazisi/urunlerin-yasam-evreleri-pazarlama-stratejileri/8473

 

Retailers, Wholesalers, and Distributors, https://www.youtube.com/watch?v=JzLoo8cFJBI

 

Store versus Non-Store Retailing, https://www.youtube.com/watch?v=w7x2mkuWrG4&t=324s

 

Biggest Product Flops in History, https://www.businessinsider.com/biggest-product-flops-in-history-2016-12

 

&

 

Öğretim elemanının slaytları 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ev ödevi-Sınıf çalışması 12 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.     X      
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular. X          
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.     X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X          
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 12 1 12
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,12
Dersin AKTS Kredisi     3