• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 271
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bir reklam fikrini görsel dile dönüştürme becerisini kazandırmak. Fotoğraf, tipografi ve illüstrasyon gibi anlatım biçimlerini yaratıcı kullanmak. Grafik tasarım disiplinini ve görsel iletişim teorilerini öğrenmek ve uygulamak.
Dersin İçeriği: 

Reklam üretim sürecinin teknik ve yaratım aşamalarını uygulayarak kavramak, projeler üretmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme Yöntemleri Öğrenme Çıktıları
1) Temel ilkeler ve teoriler Reklam Tasarımı Grafik ve Üretim terimini ilişkilendirme.   1 A,C
2) Terminoloji ve kavram kullanma.   1,2,12 A,C
3) Reklam Tasarımı Grafik ve Üretim ile bağlantılı kavramları öğrenme.   1,2,3,12 A,C
4) Reklam Tasarımı Grafik ve Üretim çalışma prensibini reklamda içselleştirilmesi.   2,3,12 A,C
5) Dersler aracılığıyla kendi Reklam Tasarımı Grafik ve Üretim projesini oluşturma.   1,2,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Eğitim Materyalleri
1 Rekabet ve ürün stratejisi  
2 Teori ve pratikte ürün  
3 Alıcı davranışı  
4 Teori ve pratikte ürün yaşam döngüsü  
5 Ürün dosyası hazırlamak  
6 Yeni ürün geliştirme sürecini yönetme  
7 Fikir yönetimi  
8 Ara sınav  
9 Kavram testleri  
10 Yeni ürün fikirleri tarama  
11 Ürün testi  
12 Ticarileştirme - Yönetme vade  
13 Ürün stratejisi ve yönetimi  
14 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Gary, Armstrong, Marketing – An Introduction – Global Edition, Pearson, 2017
Ek kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAr SAYI YÜZDE
Ara Sınav 1 50
Sunum 2 20
Görev 1 30
Toplam   100
TOPLAM YARIYIL SONU SINAVININ KATKISI   40
TOPLAM NOTA DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN KATKISI   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5
1 Terminoloji ve kavram içeren pazarlama ilkeleri ile ilgili tüm ilkelerinin kavranması.   X      
2  Pazarlama İlkeleri projeleri oluştururken bir uzmanlaşmak.         X
3 Pazarlama ilkeleri uygulamaları daha verimli kendi yaratıcılık becerisini kullanma.       X  
4 Reklamda pazarlama ilkeleri uygulamalarının farkında varmak.     X    
5 Pazarlama ilkeleri faaliyetleri için reklamda yaratma becerisi vermek.         X
6 Pazarlama ilkeleri teori alanın bağlantısını kurmak. X        
7 Günlük yaşam pazarlama ilkeleri uygulamaları ile teori bağlantısı.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Faaliyetler Miktar Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 2 6 12
Ara sınavlar

Projeler

1

4

3

3

3

12

Ev ödevi 2 3 6
Final sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     78+
Toplam İş Yükü / 25 (h)      
Dersin AKTS Kredisi     6