• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 271
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Reklam üretim sürecinin teknik ve yaratım aşamalarını görsel tasarım uygulamalarıyla kavramak; Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle reklam kurgulamayı, reklam kültürünü ve dilini anlamak; Portfolyo oluşturmak; Reklam ajanslarındaki işleyişi ve üretimi anlamak; Dönem sonunda sunum deneyimi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Yakın reklamcılık tarihindeki önemli dönüm noktaları ve etkileri; Bir markanın kurumsal kimlik ve lansman kampanyasının üretimi için gerekli sözel ve görsel çalışmaların hazırlanması; Grafik tasarım becerisinin reklamda nasıl kullanıldığının kavranması; Yaratıcı reklam fikri üretimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözme 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklamın bir yaratıcı fikir planlama işi olduğunu kavrar. 1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
2) Yaratıcı fikir geliştirme pratiği kazanır. 1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
3) Görsel tasarımın reklamda kullanılma yöntemlerini öğrenir ve deneyimler 1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
4) Yaratıcı stratejiyi görsel ve sözel dile aktarmayı öğrenir. 1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
5) İş hayatında kullanılan reklam terminolojisi ve reklam ajansı çalışma yöntemlerini kavrar ve deneyimler. 1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Reklam türleri, reklamın yolculuğu örnekleri inceleme   
3 İz bırakan reklamlar. Öğrenci projesi başlangıç.  
4 Brand Name nasıl çalışılır. Brief nedir. Öğrenci projeleri: marka için isim çalışması, brief üzerine çalışma  
5 Grafik tasarım ve ilkeleri, grafik tasarımcı neler üretir . Öğrenci projeleri: marka için isim çalışması, brief üzerine çalışma  
6 Renk, kompozisyon, tipografi, kurumsal kimlik. Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik taslakları üzerine çalışma, brief üzerine çalışma  
7 Marka nedir, marka kimliği nedir, concept board nedir. Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik çalışmaları, concept board çalışmaları son onay  
8 Vize . Öğrenci projeleri: kurumsal kimlik malzemeleri, concept board, kampanya brief sunumu  
9 Yaratıcı fikir üretiminde etkilendiğimiz beğeni kültürleri.   
10 20.yy da tasarım akımları.  Öğrenci projeleri 2. Bölüm. Markalarının lansman kampanyası hazırlıkları.  
11 Reklam malzemeleri ve üretim süreçleri örneklerle inceleme. 

Reklam fotoğrafı ve kullanımı. Reklam filmi inceleme. Reklam filmi üretim aşamaları. Pre production Meeting (PPM) 

 

 
12 Öğrenci projeleri 2. Bölüm. Markalarının lansman kampanyası hazırlıkları.  
13 Reklam kampanya türleri. Lansman, imaj, satış kampanyaları.reklam ajansında iş akışı. Öğrenci projeleri 2. Bölüm. basın ilanı, outdoor çalışmaları, reklam filmi çalışmaları  
14 Kurumsal kimlik, basın kampanyası, Outdoor kampanyası, dijital kampanya, reklam filmi  
15 Final Projesi Sunumu  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Advertising by design : creating visual communications with graphic impact / Robin. Landa Hoboken : J. Wiley & Sons., 2004
Diğer Kaynaklar http://creativity-online.com/

http://adage.com/

http://www.adweek.com/adfreak

http://theinspirationroom.com/daily/

http://www.commarts.com/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar https://www.luerzersarchive.com/  http://www.oneclub.org/
Ödevler http://www.adsoftheworld.com
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 10 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         x  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         x  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.            
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         x  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 10 3 30
Final (Final projesi) 1 12  

12

 

Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7