• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 271
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Reklam üretim sürecinin teknik yaratım aşamalarındaki görsel tasarım uygulamalarına dair beceri kazanılması; Photoshop programı vasıtasıyla reklam kurgu işleyişindeki görsel kısmın oluşumunun sağlanması; Portfolyo oluşturma konusunda bilgi verilmesi ve oluşumuna katkı sağlanması; Adobe Photoshop programı vasıtasıyla grafik tasarım uygulamaları yapılmasının sağlanması.
Dersin İçeriği: 

Photoshop programı vasıtasıyla reklam üretim sürecinin bir parçası olan grafik tasarım uygulamaları yapılması 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Uygulama 3- Özel Destek 4- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Adobe Photoshop programına giriş: İki boyutlu tasarım uygulamalarına başlangıç 3, 5
2)  Görsel tasarımı reklamda kullanma yöntemlerini öğrenir ve deneyimler. 1, 3, 5, 8
3)  Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, stratejiyi görsel dile aktarır. 3, 5, 11
4) Portfolyo oluşturma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Portfolyo nedir? Oluştururken nelere dikkat etmek gerekir?   
2 Adobe Photoshop programına giriş. Tool Box (Araçlar) ve Kullanımı / Tool Options Bar Kullanımı ve Olanakları / Görüntü Taşıma / Açma / Döküman Özellikleri / Paletler  
3 Vektörel Grafikleri Anlama / Çözünürlük ve Görüntü Özellikleri / Yeni Görüntü Üretme / Vektörel Grafikleri Anlama / Çözünürlük ve Görüntü Özellikleri / Yeni Görüntü Üretme  
4 Layerlarla Çalışma / Uygulama  
5 Uygulama Çalışması 1  
6 Uygulama Çalışması 2  
7 Ara Sınav  
8 Uygulama Çalışması 3  
9 Uygulama Çalışması 4  
10 Uygulama Çalışması 5  
11 Uygulama Çalışması 6  
12 Uygulama Çalışması 7  
13 Uygulama Çalışması 8  
14 Uygulama Çalışması 9  
15 Uygulama Çalışması 10 / Döneme dair son tartışma  
16 Final Proje Teslim  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Landa, R. (2004). Advertising by Design : Creating Visual Communications with Graphic Impact. Hoboken : J. Wiley & Sons., 2004.
Diğer

Kaynaklar

http://creativity-online.com/

http://adage.com/

http://www.adweek.com/adfreak

http://theinspirationroom.com/daily/

http://www.commarts.com/

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar https://www.luerzersarchive.com/  http://www.oneclub.org/
Ödevler http://www.adsoftheworld.com
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık) 1 50
Ödev 10 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.       X  
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 10 15 42
       
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7