• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 173
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Görsel tasarım ve iletişim ilkelerine giriş. Temel görsel iletişim elemanları, kompozisyon ve fonksiyonlara göre konsept araştırmaları, 2 boyutlu tasarımlarda stratejik olarak çözümlemeler. Görsel farkındalık ve görsel okuryazarlık gelişimi. Algı, Gestalt ve tasarım dinamiği kuramları.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrencilerin, görsel iletişim tasarımcısının ihtiyacı olan başlıklar altında görsel iletişimin, sembol, işaret ve göstergelerle kurulu dünyasını, bu dünyanın grafik tasarımı içindeki varlığını araştıran ve örnekleyen yapısı hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İletişim alanı ve tasarım alanına ait teorik ve uygulamalı bilgileri saptar ve fikirler arasında bağlantı kurar. 2,3,4,5,7,9,10 1,2,3,5,15 A,C
2.Görme, bakma, dönüştürme ve özgünleştirerek yeniden tasarlama becerilerini geliştirir. 2,3,4,5,7,9,10 1,2,3,5,15 A,C
3.Görsel İletişim Tasarımına ait farklı kültürel etkinlik ve çalışmaları gözden geçirir, sorgular, eleştirir. 2,3,4,5,7,9,10 1,2,3,5,15 A,C
4.Bölümünden edindiği bilgiyi, farklı disiplin ve İletişim alanındaki diğer bölümlere aktarır, ilişkilendirir 2,3,4,5,7,9,10 1,2,3,5,15 A,C
5. Bütün eğitim süreci boyunca gördüğü derslerden edindiği bilgiyi görsel iletişim tasarımı pratik ve teorisinde değerlendirir. 2,3,4,5,7,9,10 1,2,3,5,15 A,C
6. İletişim alanı ve tasarım alanına ait teorik ve uygulamalı bilgileri saptar ve fikirler arasında bağlantı kurar. 2,3,4,5,7,9,10 1,2,3,5,15 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 Basic concepts of visual styles and visual language  
3 Temel görsel iletişim elemanları (Nokta, çizgi, form, yön, ton, renk, doku, ölçek, hareket, derinlik) kavramlarını tanıma  
4 Temel görsel tasarım elemanlarıyla anlam inşası  
5 Temel tasarım eğitiminde kompozisyon prensipleri (Uyum, denge, ritim, oran, odak, zıtlık, tekrar, bütünlük)  
6 Temel tasarım eğitiminde kompozisyon prensipleri örnekleri ve altın oran  
7 Görsel tasarımda duyusal ve algısal teoriler temel kavramlar  
8 ARA SINAV  
9 Gestalt prensipleri (Yakınlık, benzerlik, devamlılık, ortak yön)  
10 Gestalt prensipleri ve optik algılama (örnek analizler)  
11 Konstrüktivizm temel kavramlar (örnekler)  
12 Göstergebilim temel kavramlar (örnek analizler)  
13 Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma -Görsel iletişimde algılama ölçütleri, çağrışım ilişkisi  
14 Altı aşamalı analiz yöntemi (Kişisel, Teknik, Tarihsel, Kültürel, Etik ve Eleştirel)  
15 Altı aşamalı analiz yöntemi örnekler  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Lester, Paul Martin (2000). Visual Communication: Images With Messages. 2nd ed., Wadsworth.

H.Yakup Öztuna, Görsel İletişimde Temel Tasarım, Yorum Sanat ve Yayıncılık, 2007.

Yardımcı Kitap: Tevfik Fikret Uçar, Görsel İletisim ve Grafik Tasarım, İnkılap Kitapevi, 2004.

Diğer Kaynaklar -White, Alex, The Elements of Graphic Design, Allwort Yayınevi, New York, 2002
-Berger, Arthur A. (1989). Seeing is Believing: An Introduction to Visual Communication. Mountain View: Mayfield Publishing Company.
-Berger, John (1990). Görme Biçimleri. Çeviren: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları.

-Frosch, P. The image factory : consumer culture, photography and the visual content industry. Oxford ; New York : Berg, 2003
-Gombrich, E. H. (1976). Sanatın Öyküsü. 12. Baskı, Çeviren: Bedrettin Cömert, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

-Lester, Paul Martin (2000). Visual Communication: Images With Messages. 2nd ed., Wadsworth. 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları ve sunum görselleri
Ödevler Her hafta işlenen konuyla ilgili ödevler
Sınavlar Ders notları ve sunum görselleri

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 14 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         x  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         x  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         x  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         x  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 14 2 28
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4