• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 173
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencilerin, görsel iletişim tasarımcısının ihtiyacı olan başlıklar altında, görsel iletişimin sembol, işaret ve göstergelerle kurulu dünyası ve bu dünyanın grafik tasarımı içindeki varlığını araştıran ve örnekleyen yapısı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Öğrencilere, bu vasıtayla, veri okuryazarlığı bilgi ve becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Görsel tasarım ve iletişim ilkelerine giriş, temel görsel iletişim elemanları, kompozisyon ve fonksiyonlara göre konsept araştırmaları, iki boyutlu tasarımlarda stratejik olarak çözümlemeler, görsel farkındalık ve görsel okuryazarlık gelişimi, algı, Gestalt ve tasarım dinamiği kuramları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1. İletişim ve tasarım alanına ait teorik ve uygulamalı bilgileri saptar, fikirler arasında bağlantı kurar ve tartışır. 1, 2, 4
2.Görme, bakma, dönüştürme ve özgünleştirerek yeniden tasarlama becerilerini geliştirir. 3
3.Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel etkinlik ve çalışmaları gözden geçirir, sorgular, eleştirir. 2, 11
4. Edindiği bilgiyi, farklı disiplinler  ve iletişimin diğer alanları ile ilişkilendirir. 2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 Görsel stillerin ve görsel dilin temel kavramları  
3 Temel görsel iletişim elemanları (Nokta, çizgi, form, yön, ton, renk, doku, ölçek, hareket, derinlik) kavramlarını tanıma  
4 Temel görsel tasarım elemanlarıyla anlam inşası  
5 Temel tasarım eğitiminde kompozisyon prensipleri (Uyum, denge, ritim, oran, odak, zıtlık, tekrar, bütünlük)  
6 Temel tasarım eğitiminde kompozisyon prensipleri örnekleri ve altın oran  
7 Görsel tasarımda duyusal ve algısal teoriler temel kavramlar  
8 ARA SINAV  
9 Gestalt prensipleri (Yakınlık, benzerlik, devamlılık, ortak yön)  
10 Gestalt prensipleri ve optik algılama (örnek analizler)  
11 Konstrüktivizm temel kavramlar (örnekler)  
12 Göstergebilim temel kavramlar (örnek analizler)  
13 Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma -Görsel iletişimde algılama ölçütleri, çağrışım ilişkisi  
14 Altı aşamalı analiz yöntemi (Kişisel, Teknik, Tarihsel, Kültürel, Etik ve Eleştirel)  
15 Altı aşamalı analiz yöntemi örnekler  
16 FİNAL  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Lester, Paul Martin (2000). Visual Communication: Images with Messages. New York: Wadsworth.

Öztuna, H. Y. (2007).  Görsel İletişimde Temel Tasarım. İstanbul: Yorum Sanat ve Yayıncılık.

Uçar, T. F. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları ve sunum görselleri
Ödevler Her hafta işlenen konuyla ilgili ödevler
Sınavlar Ders notları ve sunum görselleri

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 14 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.     X    
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 14 2 28
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4
1