• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 372
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, post-prodüksiyon alanında yaygın biçimde kullanılan Adobe After Effects yazılımında hareketli tasarım ve görsel efekt oluşturmanın temellerini öğretmeyi, geliştirmeyi ve öğrencilere sinema, televizyon ve dijital mecralara yaratıcı içerikler üretebilmek için gerekli teknik bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Hareketli tasarım ve görsel efektlere dair teorik ve teknik bilgileri bir araya getiren uygulama merkezli bu dersin içeriği, 2B ve 3B grafik, şekil ve metin animasyonları oluşturma, hareket takip teknikleri ve görsel efektler oluşturma gibi konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, E: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dikey kurgu, hareketli tasarım ve görsel efekt alanındaki temel kavram ve terminolojilere hâkim olur. 2, 3, 4, 6, 9 1, 2, 15 A, C, E
2)  Tasarımın temel unsurlarını kullanarak 2B ve 3B hareketli grafikler üretme becerisini geliştirir. 2, 3, 4, 9 1, 2, 15 A, C, E
3) Sinema, televizyon ve dijital mecralar için yaratıcı içerikler üretir. 2, 3, 4, 9 1, 2, 15 A, C, E
4) Hareketli tasarım ve görsel efekt konusunda pratik deneyim kazanır. 2, 3, 4, 9 1, 2, 15 A, C, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık 
1
  • Giriş: Dersin Kapsamı, Akışı ve Gereklilikleri
  • Hareketli Tasarım ve Dikey Kurgu (Compositing) Nedir?
 
2
  • 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu hareketli tasarımı anlamak; Animasyonun temel prensipleri
  • Adobe After Effects arayüzü ve araçlarını tanıma, çalışma alanını organize etme;
  • Kompozisyon oluşturma ve zaman çizelgesinde çalışma prensipleri
 
3 2B Animasyona Giriş: Grafik ve şekiller ile temel animasyon oluşturma  
4 2B Animasyona Giriş: Grafik ve şekiller ile temel animasyon oluşturma  
5
  • İleri düzey anahtar kare (keyframe) teknikleri
  • Maske ile çalışmak
 
6 Metinlerle çalışmak: Kinetik tipografiye giriş  
7 Metinlerle çalışmak: Kinetik tipografiye giriş  
8 Ara Sınav  
9
  • 2 Boyutlu hareketli tasarımdan 3 Boyutlu harekete geçiş: 3B çalışma prensiplerini anlama
  • 3 boyutlu uzay: Katman, kamera ve ışık
 
10 Rotoskop Tekniği  
11 Hareket takip teknikleri: 3B kamera takibi, hareket takibi ve maskeleme takibi  
12 Yeşil ekran (chroma key) temizleme; Renk Düzenleme ve Derecelendirme  
13 Sinemada temel düzeyde görsel efekt uygulamaları  
14 Sinemada temel düzeyde görsel efekt uygulamaları  
15 Render ve dışa aktarma (Export) ayarları  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Fridsma, L. (2023). Adobe after effects classroom in a book. Adobe Press.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Sınıf İçi Paylaşım; Google Classroom
Ödevler Sınıf İçi Paylaşım; Google Classroom
Sınavlar Sınıf İçi Paylaşım

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev / Proje 1 30
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.          
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.       X  
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.           
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ödev / Proje 1 2 2
Ara Sınav 1 6 4
Final 1 10 6
Toplam İş Yükü     132
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri