• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 210
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilere medya, kültür ve dijital kültür bağlamında rehberlik etmeyi, dijital vatandaşlık kurallarını koyduğumuz siber dünyanın içerisinde güvende olmalarını sağlamayı, onları medya ve bilgi okuryazarı yapmayı amaçlar. İletişim bilimlerini, sosyoloji, psikoloji, pedagoji ve eğitim bilimleri bilgisini harmanlayarak verilmesi gereken ders, gerektiğinde öğrencilerin bu dersten öğrendiklerini çalıştıkları alanda uygulayabilmelerini hedefler.
Dersin İçeriği: 

Ders iletişim araçlarının türlerini, ilettikleri mesajların özelliklerini, medya türlerinin yapılarını, hedef kitle oluşturma sürecini, medya metni yaratım biçimlerini, ticari ve kültürel kaygıyı, mesajın üretim ve iletim sürecini, iletişimin türlerini, iletişimin nasıl gerçekleştiğini, anlamlandırma adımlarını, mesaj okuma adımlarını, etkili iletişim yollarını, iletişim engellerini, dijital vatandaşlık kurallarını, dijital bilgi okuryazarlığı, siber zorbalıkla başa çıkma, şiddet, infodemi, ahlaki panik, sexting ve sextortion gibi konuları içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test yapma, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medya üretim ve tüketim süreçlerini irdeler. 1, 3, 5 1, 2, 3 C
2) Medya içeriklerini analiz eder. 5, 7 1, 2, 3 C
3)Medya bağlamında etkili iletişim, iletişim engelleri, iletişim türleri, iletişim süreçleri, okuma ve anlamlandırma tür ve süreçlerini betimler. 1, 5, 6, 7 1, 2, 3 C
4)Dijital vatandaşlık bağlamında dijital okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı ve güvenlik konularını inceler. 5, 6, 7 1, 2, 3 C
5) Medya metinlerini pedagoji kavramı bağlamında medya okuryazarlığı çerçevesinde tartışır. 1, 5, 6, 7 1, 2, 3 C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletişim bilimleri, medya okuryazarlığı, toplum Genel Bakış
2 Medya nedir? Medyanın yapısı
3 Medyanın etkileme gücü Gerçek ve Simülasyon
4 Etkili iletişim İletişim Türleri,

 empati, planlama ve geri dönüş

5 Medyada söylem Söylem, anlamlandırma
6 Medyada şiddet Medya ve şiddet temsili
7 Dijital vatandaşlık Dijital güvenlik, kurallar ve ayakizi
8 Ara sınav  
9 Bilgi okuryazarlığı Bilgi çokluğu/kirliliği, bilgi okuryazarlığı, bilgi sorgulama adımları
10 Medya ve pedagoji İçerik Analizi, kitle, kültür, mesaj, algı,
11 Ahlaki panik Medya ile yönetilmiş tepki ve ”halk düşmanı”
12 Anlamlandırma Dünyamızı anlamak
13 Tehlikeli durumlar ve güvenlik Sexting, sextortion ve tween
14 Metin okuma - Retorik Görsel ve yazılı metin okuma
15 Medya okuryazarlığı tartışma konuları belirleme Medya içeriklerini inceleme
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Erinçmen Kanoğlu, M. (2018).What is Media? Çikolata Yayınevi.

Erinçmen Kanoğlu, M. (2020). What is Communication? Çikolata Yayınevi.

Erinçmen Kanoğlu, M. (2020). What is Digital Citizenship? Çikolata Yayınevi.

Diğer Kaynaklar Pungente, J. (n.d.). Canada's Key Concepts of Media Literacy. https://www.medialit.org/reading-room/canadas-key-concepts-media-literacy

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar -
Ödevler -
Sınavlar yulearn.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Ödev) 1 40
Final (Ödev) 1 60
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI    60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.     X    
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.         X
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.7
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri