• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 311
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ders görsel/işitsel projeler üreterek ve analiz ederek öğrencilerin yaratıcılık yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra teorik ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders yaratıcılığı, kuramsal yaklaşımı ve teknik uygulamayı bütünleştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin izleyerek, üreterek ve görsel/işitsel çalışmalarını paylaşarak yönetmenlik, sinematografi, hikâye anlatımı, ses tasarımı, dijital efektler, sinema tarihi ve medya teorileri çerçevesinde geçen iş hayatıyla ilgili konuların tartışıldığı uygulama ağırlıklı bir derstir. Bu derste Yeditepe Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden veya bölümlerinden öğrencilerin bir araya gelerek ortak çalışmaya dayalı projeler yapabilmesi de mümkündür.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2: Tartışmalı Ders; 5:Problem Çözme, 7: Beyin Fırtınası, 8: Küçük Grup, 9: Gösterim, 12: Grup Çalışması, 13: Saha/Arazi Çalışması, 15: Ödev, 20: Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, E: Proje / Tasarım, F: Perfomans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alan çalışmasıyla ilgili problemleri ve konuları anlar. 2, 3, 4, 8, 9 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20 A, B, C, E, F
2) Üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası aşamalar ve unsurlar hakkında deneyim kazanır. 2, 3, 4, 8, 9 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20 A, B, C, E, F
3) Medya projelerini tasarlar ve uygular. 2, 3, 4, 8, 9 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20 A, B, C, E, F
4) Medya ürünlerini eleştirel açıdan çözümler ve yorumlar. 1, 3, 4, 7, 8, 9 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20 A, B, C, E, F
5) Mesleki geleceğine yönelik film ve medyayla ilgili beceri ve yetilerini tanır, kullanır ve geliştirir. 2, 3, 4, 7, 8, 9 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20 A, B, C, E, F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Bir film projesinin prodüksiyon öncesi ve prodüksiyon süreci aşamaları hakkında tartışma. Sınıf  içi kısa bir uygulama.   
2 Sinemada zamanın yapılandırılması / Çalışma gruplarının oluşturulması. Proje konusunun seçilerek, proje fikirlerinin geliştirilmesi. Film :

Kısa belgesel: “How to start a short film project?” (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=1uJMYNqNy7s&list=PLGSnv4S0LzBSOKqHvsDVJ7owSbaXstvbl

3 Uzam, mekan ve sinematografi. Sinematografik araçlarla mekan algısını biçimlendirmek. / İş bölümü yapılması. Projenin tasarımıyla ilgili önerilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.  Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

Shining (1980), Stanley Kubrick (Açılış sahnesi)

Chunking Express (1994), Won Kar-Wai (film parçası)

Citizen Kane (1941), Orson Welles (film parçası)

4 Sanat eserlerine sinematografik yanıt. Bir şiirin veya resmin görsel çalışması. / Proje planlama ve organizasyonu. Bir takvimlendirme yapılarak, taslak metinlerin hazırlanması. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

Wind (Szel-1996), Marcell Iványi,

5 Film ve video prodüksiyonlarının  yeniden yapım, adaptasyon ve yeniden yaratımı / Üretim öncesi proje araştırma, geliştirme ve saha çalışması sürecinin takibi.. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

6 Belgesel ve medyada sosyal sorumluluk uygulaması / Onaylı son metinlerin teslim ve değerlendirilmesi. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

Belgesel yapımı ve tarzlarını göstermek için kısa belgesel filmlerden bir seçki.

7 Vize sunumları / Grup toplantıları ve taslak proje raporların değerlendirilmesi.  
8 Vize sunumları / Tasarlanan projelerin storyboard ve çekim senaryosu ile birlikte sunumu  
9 Görsel işitsel üretimlerin film tarihi ve estetik (Film türleri, akımlar ve stiller) bağlamlarında değerlendirilmesi / Tasarlanan projelerin ilk çekimlerinin sunumu ve değerlendirilmesi. Yapım sürecindeki aksaklıkların tartışılması. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

 

10 Ses tasarımı. Görüntü ve ses ilişkisi / Tasarlanan projelerin devam eden çekim süreci takibi. Post-prodüksiyon planlamasının detaylarının gözden geçirilerek tartışılması. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

Great Expectation (1948), David Lean (film parçası)

Band of Outsiders (Bande à Part – 1964), Jean-Luc Godard (film parçası)

Blade Runner (1982), Ridley Scott (film parçası)

11 Dijital video projesi, görüntü temelli hikâye anlatımı. İlk kurgu işleminin yapıldığı çalışmanın sunulması. Ham kurgunun değerlendirilmesi. Filmin yapısının ve kurgu sürecinin nasıl yönetileceğinin tartışılması. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

12 Görmenin yolları: Kuramsal çerçeveye dayanarak filmleri ve sinematografiyi analiz etme / Proje kurgusunun geldiği aşamanın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

13 Sinematik kimlik: Showreel kurgulama ve oluşturma / Tamamlanma aşamasındaki projelerin izlenmesi. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

Çağdaş “showreel” örneklerinden bir seçki

14 Final sunumları / Final projesinin sunumu. Film :

Ders kapsamında gerçekleştirilen geçmiş öğrenci projelerinden örnekler

15 Final sunumları / Final projesi çekimlerinin, senaryonun, çekim senaryosunun ve yapım materyellerinin gözden geçirilmesi. Videonun çıkışının alınması.  
16 Final sunumları / Final projesinin teslimi ve izlenmesi.  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Filmlerden seçilen parçalar (www.youtube.com, www.vimeo.com) + PPT Sunum

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler 7tpcomm311@gmail.com,yulearn.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Yazılı rapor + Proje + Sunum) 1 40
Ödev / Proje 7 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.   X      
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.       X  
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.   X      
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.   X      
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.         X
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 15 210
Saha çalışması 1 10 10
Sunum 2 10 20
Ödev / Proje 7 6 42
Ara Sınav Projesi 1 15 15
Final Projesi 1 20 20
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15
Hiçbiri