• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel ilke ve becerilerini tanıtmayı ve irdelemeyi amaçlar. Kişilerarası, küçük grup, kurumsal, kamu ve kitle iletişimine giriş olarak belli başlı kavramları inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişimin ana prensiplerini anlamaya ve uygulamaya yönelik genel bir bakış açısı kazanması ve iletişime dair kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders şu konuları içerir: iletişimin tanımı, iletişim sürecinin unsurları, temel iletişim modelleri, ve iletişim türleri.

Dikey Sekmeler