• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 410
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı belgesel sinema tarihini ve türün belge niteliğini irdeleyen kuram ve yaklaşımlarla örülü, eleştirel ve analitik bir perspektif kurmak; dünyayı belgesellerle kurgularken ses ve imgenin temsil gücünden belgeselcinin konumuna, çerçeve ve kamera açısından röportaj sorularına, tematik ve biçimsel seçimlerin sorumluluğunu taşıyacak belgesellerin etik, sanatsal bir kültürel üretim biçimi olarak gerçekleştirilebileceği donanımı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders belgesel film yapım ve eleştirisine altyapı hazırlayacak şekilde içerik, üslup ve metodolojisiyle tarihsel, toplumsal analitik bir perspektifle işlenmektedir. Belgesel filmin sinema kültürü içinde aldığı ayrıcalıklı yer, belgesel film tarihi, akımlar ve dönemler kuramsal yaklaşımlarla incelenmekte; Belgesel film yapımını temellendirecek araştırma, teknik ve pratik üretim bilgileri inşa edilerek kolektif üretime yönelik donanım elde edilmektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 9: Gösterim, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje /Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Belgesel filmin ne olduğunu sorgular ve tanımlar. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 9, 15 C, E
2) Belgesel sinema tarihi içinde belgesel format, metot ve stillerine, akımlara ve belgesel konvansiyonlarına hâkim olur, belgesel filmleri içerik ve biçimiyle analiz edebilir. 1, 3, 7 1, 2, 9, 15 C, E
3) Belgesel akımlarına yol açan dönemsel etkileri, tarihsel, toplumsal, teknolojik, kültürel, siyasal ve ekonomik etmenleri ile tarif ve ayırt eder. 1, 3, 7, 8 1, 2, 9, 15 C, E
4) Tasarımdan nihai yapım sürecine bir belgesel film projesini planlar; yapım aşamasında mesleki etik kuralları uygular ve kolektif bir ekip çalışmasında dengelenmesi gereken demokrasi ve iktidar kavramlarını içselleştirir. 2, 3, 4, 5, 6, 9 1, 2, 9, 15 C, E
5) Belgesel film yapımında ele alacağı konuya eleştirel yaklaşır, kamu yararını gözeten bir çerçevede özgün fikirler ve özgün anlatım biçimleri üretmek üzere kendisini geliştirir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 9, 15 C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması. Soru & Cevap  
2 Gerçekçilik ve Sinema / Belgesel, Kurgu ve Hakikat Armes, R. (2011) s.17-21.

 

3 Vertov ve Sine-Göz / Direct Cinema ve Cinema Verite Armes, R. (2011) s.31-39.
4 Belgesel Yaklaşım ve Kuramları, Mit ve Propaganda Armes, R. (2011) s.40-52.
5 Belgeselci kimliği, yapım etiği, belgesel misyonu ve önemi Rosenthal, A. (1990) s.163-175.
6 Proje Oluşturma; tasavvur ve konu seçimi, sezgiler, yargılar, önyargılar Rosenthal, Alan (1990) s.9-33.
7 Proje tasarım ve araştırma yöntemleri, mekan, maliyet, ekip oluşturma Rosenthal, Alan (1990) s.33-59.
8 Vize: Belgesel Proje Önerisi  
9 Belgesel mi, Kurgu mu? Belgesel toplum ve siyaset Nichols, B. (2001) s.xi-xviii.
10 Belgesel merkezinde etik ve toplumsal sorumluluk Nichols, B. (2001) s.1-19.
11 Araştırma Programı, Bilgi ve Arşiv Kaynakları Nichols, B. (2001) 20-41
12 Kolektif çalışma, insan ve ekip ilişkileri, kaynak değerlendirme ve yorumlama Rosenthal, A. (1990) 188-199
13 Üslup I: Belgeselde kamera kullanımı, kamera hareketleri ve çerçeve Nichols, B. (2001) s.139-152.
14 Üslup II: Belgeselde doğal ses ve müzik kullanımı, belgeselde kurgu Nichols, B. (2001) s.153-167.
15 Genel değerlendirme  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  • Nichols, B. (2001) Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana U. P.

Rosenthal, Alan (1990) Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos. (3rd ed.) Southern Illinois U. P.

Diğer Kaynaklar Armes, Roy (1974) Sinema ve Gerçeklik: Tarihsel bir İnceleme, İst: Doruk.
Films
  • Nanook of the North, Robert J. Flaherty, USA/France, 1922, 79’
  • Man with the Movie Camera, Dziga Vertov, Soviet Union, 1929, 68’
  • Tahtacı Fatma, Süha Arın, Turkiye, 1979, 28’
  • The Thin Blue Line, Errol Morris, USA, 1988, 103’
  • Secrets of the Tribe - Kabilenin Sırları, Jose Padilha, Brezilya, 2010, 96′
  • Of time and the City, Terence Davies,UK, 2008

Notre Musique - FR-İsviçre  - Jean - Luc Godard, 2004

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Rapor 2 15
Belgesel Öneri Dosyası 1 35
Proje / Makale 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   55
Yıl içinin Başarıya Oranı   45
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.       X  
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.   X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Rapor 2 2 4
Belgesel Öneri Dosyası 1 5 5
Proje/Makale 1 5 5
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,5
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri