• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 291
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin genel kavramlarının aktarılması ve ekonomik düşünce yönteminin tanıtılmasıdır. Sosyal bilimciler için açılan bu derste ekonomik düşünce yönteminin iş ve sosyal hayatta uygulanmasına yönelik olarak ekonominin ana kavramları örnekler ile desteklenerek anlatılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Dersde ele alınacak başlıca konular;ekonominin tanımı, ana kavramların incelenmesi, ekonomik düşünce yönteminin aktarılması, GSMH, İşsizlik,enflasyon, durgunluk, yatırım piyasaları, para ve maliye politikaları gibi makro ekonomik sorunlara giriş ve mikro ekonomik konular arasında ise arz ve talep ile fiyat oluşumu,tüketici ve üretici fayda ve kar maksimizasyonu, piyasa tipleridir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Fayda-Maliyet analizini öğrenir 3, 10 1, 2, 3, 12 A - C
2) Öğrencileri  günlük hayat ve iş hayatına ilişkin olarak genel ekonomi bilgisi verir 3, 10 1, 2, 3, 12 A - C
3) Ülkeler ve kişiler arası ekonomik başarı farklılıklarının sebebini öğrenerek verimlilik kavramının önemini benimser 3, 8, 10 1, 2, 3, 12 A - C
4) Kişisel ve sosyal fayda kavramlarını öğrenerek sosyal sorumluluk, toplumsal ve ekolojik farkındalığı öğrenir 3, 8, 10 1, 2, 3, 12 A - C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ekonomi  Nasıl Çalışır: Kıtlık Ve Ekonomi Kavramı  
2 Giriş: Ekonomin Ana Kavramları Ve Ekonomik Düşünme Yöntemi, Ekonomik Döngü  
3 Arz Ve Talep Piyasa Dengesi  
4 Tüketici Dengesi Ve Fayda Ençoklaması  
5 Üretici Dengesi Ve Kar Ençoklaması  
6 Piyasa Tipleri  
7 Vize  
8 GSMH Ve Yaşam Standartı  
9 TÜFE-TEFE Ve Yaşam Maliyeti, İşsizlik  
10 Ekonomik Büyüme Kaynakları Ve Teorileri  
11 Yatırım, Tasarruf Ve Faiz Oranları  
12 Maliye Politikası  
13 Para Politikası  
14 Uluslararası Ekonomik Sistem  
15 Uluslararası Ekonomik Sistem  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Foundations of Economics; R.Bade&M.Parkin, Pearson
Diğer Kaynaklar Günlük ekonomi haberleri, gazeteler, ekonomi blogları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Makro ekonomiye ilişkin güncel bilgileri içeren dökümanlar, slaytlar
Ödevler  
Sınavlar Test bankası

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sunum 1 20
Ödev 0 0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar. X        
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.          
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X    
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur. X        
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 3 3
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     144
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,76
Dersin AKTS Kredisi     6
2