• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SOC 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, sosyolojinin genel bir çerçevesi verildikten sonra, farklı yazarların görüşleri ekseninde sosyolojik düşünceler incelenmekte ve yakın tarihte, Amerika, Almanya ve Fransa’da geliştirilen sosyolojik teorilere yer verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sosyolojinin tanımlarını ve ilk sosyolojik kuramları açıklar.

7,8

1,2,3

A

2) Sosyolojinin temel metodolojik yaklaşımlarını inceler.

1,9,10

1,2,3

A

3) Sosyal konuları teorik ve karşılaştırmalı bir çerçevede açıklar.

1,7,8

1,2,3

A

4) Farklı sosyolojik kavramları inceler.

1,2,3,6,7,9,10

1,2,3

A

5) Farklı sosyolojik teoriler inceler.

1,2,8,9,10

1,2,3

A

6) Sosyolojik bir perspektifle sosyal yaşamı analiz eder

3,6,7,10

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ : SOSYOLOJİNİN TANIMLARI

 

2

SOSYOLOJİ BİLİMİNİN İLK DÜŞÜNÜRLERİ : AUGUSTE COMTE

 

3

FRANSIZ SOSYOLOJİSİ VE EMILE DURKHEIM I

 

4

EMILE DURKHEIM II

 

5

KARL MARX VE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI

 

6

 MAX WEBER VE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI

 

7

ARA SINAV

 

8

GEORG SIMMEL VE SOSYOLOJİSİ

 

9

TOPLUMSAL GELİŞİM

 

10

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KÜRESELLEŞME

 

11

SOSYOLOJİDE METODOLOJİK YAKLAŞIM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

 

12

SOSYOLOJİK TEORİLERİN GELİŞİMİ

 

13

GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİ TEORİLERİ

 

14      

SOSYOLOJİK KAVRAMLAR

 

15       

SOSYOLOJİ VE SOSYAL YAŞAM

 

16      

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

MOLENAT, Xavier, La sociologie, Histoire, Idées, Courants, Paris, Ed. Sciences Humaines, 2009.

MONTOUSSE, Marc, 100 fiches pour comprendre la sociologie, Paris, Bréal, 2009.
 

Diğer Kaynaklar

ANSART, Pierre, Les sociologies contemporaines, Paris, Points, Seuil, 1990.

ARON, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1976.

BERAUT, Céline et COULMONT, Baptiste, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Licence, PUF, 2008.

BERTHELOT, Jean-Michel, La construction de la sociologie, Paris, “Que sais-je?”, PUF, 2005.

BLOESS, Françoise, ETIENNE, Jean, ROUX, Jean-Paul et ROUX, Jean-Pierre, Dictionnaire de sociologie, Paris, Hatier, 2004.

BOURDIEU, Pierre, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 2002.

DURAND, Jean-Pierre et Weil Robert, Sociologie contemporaine, Paris, Ed. Vigot, 2006.

DURKHEIM, Emile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Quadrige Grands Textes, PUF, 2007.

GIDDENS, Anthony, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 2000.

NISBET, Robert, La tradition sociologique, Paris, PUF, 2005.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

1

20

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.

 

 

 

 

 

2

Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.

 

 

 

 

 

3

Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.

 

 

 

 

 

4

Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.

 

 

 

 

 

5

Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.

 

 

 

 

 

6

Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek.

 

 

 

 

 

7

Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.

 

 

 

 

 

8

Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

 

9

Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

5

50

Ara Sınav

1

8

     8

Kısa Sınav

1

10

     10

Ödev

0

0

0

Final

1

24

24

Toplam İş Yükü

 

 

    140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6