• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 480
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere film çalışmaları alanına özgü farklı kavramları, tartışma ve araştırma konularını tanımalarına olanak verecek bir içerik sunmak; sinemayla ilgili özel araştırma sahalarını keşfetme ve araştırma fırsatı vermektir.
Dersin İçeriği: 

Bu seçmeli dersin içeriği ve kullanılan materyeller dersi veren öğretim üyesinin tercihi doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Bu ders çerçevesinde her dönem, fakültenin uzmanlık alanları ve öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak farklı bir konu işlenebilir. 

Belirli film türleri, yönetmenler, akımlar ve tarzlar,  ulusal sinemalar, tarihsel dönemler, yönetmenler, yeni teknolojiler bağlamında film kültürü, kültürel çalışmalar ve sinema, toplumsal cinsiyet ve sinema, film ve medya kültürü, felsefe ve sinema, film endüstrisi, müzik ve sinema, sinemada görüntü ve ses, film uyarlamaları, sinema ve toplumsal değişim, alternatif sinemalar ders kapsamında işlenecek konular arasında yer almaktadır. Dersin içeriği ve syllabus, dersi hazırlayan öğretim üyesi tarafından duyurulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav, B. Sözlü/Sunum, C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinemayla ilgili çağdaş tartışmaları besleyen güncel konular ve sorunları anlar ve yorumlar. 1, 3, 5, 7, 8, 9 1, 2, 15 A, B, C
2)  Sinema alanında belirli bir konuyla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olur. 1, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 15 A, B, C
3) Yazılı ve görsel-işitsel metinleri çözümleme yetilerini geliştirir. 1, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 15 A, B, C
4) Sinema ile ilgili kuramsal düşünme yetilerini geliştirir ve sinema ve/veya belirli filmler üzerine kuramsal ve eleştirel tartışmaları değerlendirir. 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 15 A, B, C
5) Ders içeriğinde ele alınan temel kuram, kavram ve terimleri anlar; film çözümlemelerinde ve tartışmalarında kullanır. 1, 7, 8, 9 1, 2, 15 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
3 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
4 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
5 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
6 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
7 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
8 ARA SINAV  
9 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
10 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
11 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
12 Film çalışmalarıyla ilişkili seçilen konuya özgü içerik  
13 Sunum  
14 Sunum  
15 Sunum  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Quiz    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek. X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.     X    
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,7
Dersin AKTS Kredisi     5