• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 470
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bir pazarlama aracı olan reklamı tanıma, televizyon reklamlarında yaratıcı üretim sürecini ve yapım tekniklerini uygulayarak kavrama. Reklam filmi yönetmenliği, yapımcılığı gibi reklamcılık sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda temel bilgi ve donanımları kazandırma.
Dersin İçeriği: 

Pazarlama stratejisi, hedef kitle, medya planlama, yaratıcı fikir, senaryo, storyboard, çekim teknikleri ve bütçe gibi temel konuları kavramak, reklam filmi prodüksiyonunu ekipler halinde uygulamalı gerçekleştirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklamveren, Reklam Ajansı, Yapım Şirketi ve Yönetmen gibi tarafların beraber veya bağımsız çalışma bağlantılarını kavrar. 2, 3, 4, 5, 8 1, 2, 7 A, C
2) Reklam pazar araştırması, reklam pazarlama stratejisi, reklam briefi bağlantısını kurar ve etkili kullanır. 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 6, 7 A, C
3) Yaratıcı brief doğrultusunda bir reklam filminin, yaklaşımını, anlatım biçimini ve yapım tekniğini belirler. 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 6, 7 A, C
4) Televizyon reklam filmi için senaryo yazımı, storyboard, hareketli grafik gibi yaratıcı uygulamaları yapar. 1, 2, 3, 4, 8, 9 1, 2, 6, 7 A, C
5) Reklam etiği, reklam özdenetimi ve tüketici hakları konularında duyarlı olur. 1, 2, 3, 4 1, 2, 6 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, içerik, dönem ile ilgili beklentiler, bilgiler  
2 Yerel ve küresel pazarlama, reklamcılık ve halkla ilişkiler hakkında temel bilgiler  
3 Pazarlamadan bütünleşik pazarlama iletşimine reklamın tanımı, hedef kitlesi, reklam mecraları, reklam ortamı olarak televizyonun avantaj ve dezavantajları.          
4 Reklamveren, reklam ajansı, medya planlama ve prodüksiyon firması arasındaki yapısal ve kurumsal ilişkiler ile yaratıcı süreçte rolleri  
5 Reklam pazar araştırmaları, reklam iletişim stratejisi, yaratıcı brief, yaratıcı fikir, senaryo, storyboard ve sektörden örnekler  
6 Öğrenci sunumları  
7 Öğrenci sunumları  
8 Öğrenci sunumları  
9 Grup liderlerinin belirlenmesi ve ekiplerin kurulması  
10 Grupların seçtikleri proje için zaman çizelgesi üzerinde hazırladıkları planı sunmaları  
11 Yaratıcı (reklam filmi senaryosu, slogan ve storyboard) ve çekim tekniği konularında tartışma, raporlama  
12 Yaratıcı ve teknik konularda karara varma, raporlama  
13 Çekim, yapım, kurgu aşaması  
14 Çekim, yapım, kurgu aşaması  
15 Çekim, yapım, kurgu aşaması  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Elden, Müge, Ulukök, Özkan, Yeygel, Sinem, ‘Şimdi Reklamlar’, 2005, İletişim Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Stash DVD + Archive TV Commercial DVD + Power Point sunumları
  www.adsoftheworld.com, adage.com, http://www.rv.org.tr/, http://www.rd.org.tr/, http://www.iaaturkey.com/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Sınıf içi paylaşım
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.     X    
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.   X      
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.   X      
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     121
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,84
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri