• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 470
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bir pazarlama aracı olan reklamı tanıma, televizyon reklamlarında yaratıcı üretim sürecini ve yapım tekniklerini uygulayarak kavrama. Reklam filmi yönetmenliği, yapımcılığı gibi reklamcılık sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda temel bilgi ve donanımları kazandırma.
Dersin İçeriği: 

Pazarlama stratejisi, hedef kitle, medya planlama, yaratıcı fikir, senaryo, storyboard, çekim teknikleri ve bütçe gibi temel konuları kavramak, reklam filmi prodüksiyonunu ekipler halinde uygulamalı gerçekleştirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Yerel ve küresel reklam sektörünü tanır.
  1,2,3 A,C
  1. Reklamveren, Reklam Ajansı, Yapım Şirketi ve Yönetmen gibi tarafların beraber veya bağımsız çalışma bağlantılarını kavrar
  1,2,3 A,C
  1. Reklam pazar araştırması, reklam pazarlama stratejisi, reklam briefi bağlantısını kurar ve etkili kullanır.
  1,2,3,4 A,C
  1. Medya planı  ve bütçe oluşturur.
  1,2,3,4 A,C
  1. Yaratıcı brief doğrultusunda bir reklam filminin, yaklaşımını, anlatım biçimini ve yapım tekniğini belirler.
  1,2,3,4 A,C
  1. Televizyon reklam filmi için senaryo yazımı, storyboard, hareketli grafik gibi yaratıcı uygulamaları yapar.
  1,2,3,4 A,C
  1. Reklam etiği, reklam özdenetimi ve tüketici hakları konularında duyarlı olur.
  1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, içerik, dönem ile ilgili beklentiler, bilgiler  
2 Yerel ve küresel pazarlama, reklamcılık ve halkla ilişkiler hakkında temel bilgiler Power Point Sunum
3 Pazarlamadan bütünleşik pazarlama iletşimine reklamın tanımı, hedef kitlesi, reklam mecraları, reklam ortamı olarak televizyonun avantaj ve dezavantajları.            Power Point Sunum
4 Reklamveren, reklam ajansı, medya planlama ve prodüksiyon firması arasındaki yapısal ve kurumsal ilişkiler ile yaratıcı süreçte rolleri Power Point Sunum
5 Reklam pazar araştırmaları, reklam iletişim stratejisi, yaratıcı brief, yaratıcı fikir, senaryo, storyboard ve sektörden örnekler Power Point Sunum, DVD
6 Öğrenci sunumları  
7 Öğrenci sunumları  
8 Öğrenci sunumları  
9 Grup liderlerinin belirlenmesi ve ekiplerin kurulması  
10 Grupların seçtikleri proje için zaman çizelgesi üzerinde hazırladıkları planı sunmaları  
11 Yaratıcı (reklam filmi senaryosu, slogan ve storyboard) ve çekim tekniği konularında tartışma, raporlama  
12 Yaratıcı ve teknik konularda karara varma, raporlama  
13 Çekim, yapım, kurgu aşaması  
14 Çekim, yapım, kurgu aşaması  
15 Çekim, yapım, kurgu aşaması  
16 Final / Proje  

 

Kaynaklar

Ders Notu Elden, Müge, Ulukök, Özkan, Yeygel, Sinem ‘Şimdi Reklamlar’2005, İletişim Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Stash DVD, Archive TV Commercial DVD, Power Point sunumları, Williamson, Judith, 2001, Ütopya Yayınevi
  www.adsoftheworld.com, adage.com, http://www.rv.org.tr/, http://www.rd.org.tr/, http://www.iaaturkey.com/

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Brief, senaryo, storyboard, televizyon reklamları örnekleri
Ödevler Öğrenci proje kapsamında seçilen reklam konusu için araştırma, analiz, planlama ve yaratıcı çalışmaları içeren sunum dosyası hazırlar ve sunar.
Sınavlar Seçilen proje için gruplar oluşturulur ve reklam filmi prodüksiyonu final projesi olarak gerçekleştirilir.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
     
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek. x        
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.     x    
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.     x    
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.         x
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.          
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.     x    
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         x
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.         x
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.         x
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.          
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.     x    
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.          
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav      
Ödev 1 5 5
Final 1 10 15
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     5