• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste sinemayla ilgili ilk deneylerden, günümüzdeki dijital film yapımı ve melez pratiklere avangard sinemayı temsil eden başlıca akımlar, sanatçılar ve kurumsal temsil biçimlerinin dışında kalan alternatif film pratikleri, teknikleri ve biçimleri kuramsal ve tarihsel bağlamlarında incelenir. Öğrencilere hareketli görüntü sanatında kullanılan deneysel teknikleri tanımlayacak, bu pratikleri farklı açılardan değerlendirecek; avangard estetik, eleştirel düşünce ve sinema arasındaki ilişkileri tartışacak analitik yeti, kuramsal çerçeve ve bilgi kazandırılır. Hareketli görüntü sanatında kullanılan deneysel tekniklerin çözümlenmesi, öğrencilerin film materyellerini yaratıcı bir şekilde kullanma yetilerinin gelişmesine yardım eder.
Dersin İçeriği: 

Başlangıcından günümüzdeki alternatif dijital filmyapımı teknikleri ve melez pratiklere avangard sinema, başlıca akımları (Gerçeküstücülük, Letrizm, Soyut Sinema, Enternasyonel Situasyonizm vs.), teknik ve pratikleri (buluntu film, elle boyama teknikleri, kırpışma efekti) sanatçıları ve manifestoları (We: Variant of a Manifesto, Fluxus manifesto…), üzerinden ele alınacaktır. Avangard sinema tarihi hareketli görüntü kültürü ve sanat hareketleri bağlamına yerleştiği için, bu pratikler sanat tarihindeki Dadaizm, Fütürizm, Kübizm, Pop Art, Happening gibi avangard akımlarla ilişkilendirilerek incelenecektir.Kurumsal temsil biçimleriyle karşılaştırılarak, avangard filmlerin; ekonomik örgütlenme biçimi, estetik ve teknik çeşitlilik, biçimsel buluşların eleştirel ve yıkıcı potansiyelleri açılarından endüstriyel film yapımından çeşitli düzeylerde farklılıkları ortaya konulacaktır. Avangard film yapımı örnekleri, film gösterimleri aracılığıyla; sanat tarihi, felsefe, kültürel ve görsel çalışmalar üzerinden analitik yöntem ve eleştirel yaklaşımlar dahilinde incelenecektir. Sınıf tartışmaları ve analizleri sanat ve toplum ilişkisi, tarihsel güçler ve sanatsal üretim arasındaki diyalektik, ticari sinema ve avangard sinema ilişkisi gibi konular üzerine yoğunlaşacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Avangard sinema uygulamalarının tarihini, üretim ve alımlamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlamlarının yanı sıra sinema ve diğer sanat alanları ile ilişkisi çerçevesinde kavramak. 1, 7, 8, 9 1,2,15 A, B, C
2) Avangard film kültürü dahilinde temel yaklaşımların, akımların, stillerin ve temaların önemli özelliklerini tanımlayarak illgili tarihsel teknik ve sosyal gelişmeler açısından bu özellikleri analiz etmek. 1, 4, 7, 8, 9 1,2,15 A, B, C
3) Farklı coğrafya, kültür ve tarihsel dönemlere ait avangard sinemanın tekil örneklerini, eleştirel ve teorik perspektifler çerçevesinde araştırmak, karşılaştırmak ve değerlendirmek. 1, 4, 7, 8, 9 1,2,15 A, B, C
4) Sinematik malzemeler ile anlam yaratımının geleneksel olmayan ve yenilikçi yollarını tanıyıp keşfederek, film pratiklerinde uygulanan çeşitli biçimsel teknik ve yöntemlere dair edinilen bilgiyi, filmler üzerine tartışmalar ve yazılı ödevlerle göstermek. 1, 4, 7, 8, 9 1,2,15 A, B, C
5) Film kültürüne eleştirel bir şekilde dahil olarak filmlerin hakim üretim, dolaşım ve tüketim şekillerini değerlendirebilmek ve kültür endüstrisiyle mevcut kitle kültürü bağlamında eleştirel bir hareket ve bir sanat formu olarak avangard sinemanın potansiyelini tartışmak. 1, 4, 7, 8, 9 1,2,15 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş:  avangardı tanımlamak, avangard film uygulamalarının görsel estetik ve ekonomik örgütlenme biçimlerine bakış, deneysel film yapımının kökenleri. Okuma:

FredCamper, “Naming, and Defining, Avant-Garde or Experimental Film” http://www.fredcamper.com/Film/AvantGardeDefinition.html

Tom Gunning, “The Cinema of Attraction(s): Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde,” in, The Cinema of Attractions Reloaded, pp. 381-388.

 

Film:

Dickson Camera Test (Edison Manufacturing Company, 1891)

Men Boxing (Edison Manufacturing Company, 1891)

Monkeyshines, No. 1 (William K.L. Dickson, 1890)

La Vague (Etienne-Jules Marey ,1891) 

Films(XII) Body Motions (Étienne-Jules Marey, 1891-1983)

Series Photography (Eadweard Muybridge, 1877-1885, film parçaları)

The Big Swallow, (James Williamson, 1901)

Stenographics 1, (Lucien Bull - 1904)

A Color Box, (Len Lye, 1935)

Le Vampire, (Jean Painlevé, 1939-45, film parçası)

L.B.J. (Santiago Álvarez, 1968, film parçası)

Blue, (Derek Jarman,1993, film parçası)

L’oeil sauvage  (Johanna Vaude, 2000, film parçası)

Africa Shox music video, (Chris Cunningham, 2003)

2 Modernite çerçevesinde sanatsal avangard fikri ve uygulaması. Modern sanatın bir paradigması olarak film. Okuma:

Greenberg, Clement (1988), ‘Towards a New Laocoön’, in The Collected Essays and Criticism, pp.23-37

3 Tarihsel Avangard Sineması: Soyut Sinema, Dada ve Gerçeküstücülük Okuma:

Bordwell, D. & Thompson K., Film history : an introduction, pp. 173-184

 “The Futurist Cinema”, F.T. Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, and Remo Chiti (Milan), 1916. http://www.unknown.nu/futurism/cinema.html

 “Abstract Cinema – Chromatic Music” , Corra, B. (1912) http://www.unknown.nu/futurism/abstract.html

Tristan Tzara, “Dada Manifesto 1918”, 1922. (Dada Manifesto) in Art in Theory, pp. 252-257

André Breton, Excerpt from the First Manifesto of Surrealism, (1924) in Art in Theory, pp.87-88

 

Filmlerden parçalar:  

Rhythmus 21 (Hans Richter, 1923-27)

Symphonie Diagonale (Diagonal Symphony) (Viking Eggling, 1924)

H20 (Ralph Steiner, 1929)

Rhythm (Len Lye, 1957)

Lichtspiel, Opus 1 (Walther Ruttmann, 1921)

Lichtspiel, Schwarz, Weiß, Grau, Lásló Moholy-Nagy, (1930)

An Optical Poem, (Oscar Fischinger, 1938)

Filmstudie (Hans Richter, 1926)

L’étoile de mer, Man Ray & Robert Desnos, (1928)

Ballet mécanique, Fernand Léger with Dudley Murphy (1924)

Entr’acte, René Clair with Francis Picabia, (1924).

Anemic Cinéma, Marcel Duchamp (1927).

Un Chien Andalou, Luis Buñuel & Salvador Dalí, 1929.

4 Sovyet avangardı: Konstrüktivizm ve Montaj Sineması Okuma:

Bordwell, D. & Thompson K. ,Film history : an introduction, pp. 119-142

 

Filmlerden parçalar:

The Man With a Movie Camera (Dziga Vertov, 1928)

October (Eisenstein, 1928 )

5 1940s-50s: Savaş sonrası Amerikan Denemeleri Okuma:

Maya Deren “Cinematography: The Creative Use of Reality”, in Film Theory and Criticism, pp. 187–198.

 

Filmlerden parçalar:

Meshes of the Afternoon, Maya Deren & Alexander Hammid, (1944.)

Study in Choreography for Camera (Maya Deren, 1945)

Ritual in Transfigured Time (Maya Deren, 1946)

At Land (Maya Deren , 1944)

Fireworks (Kenneth Anger, 1947)

6 Gerçekliğin yeni algılamaları: Brakhage ve Lirik Sinema Okuma:

Stan Brakhage “Metaphors on Vision” in Film Theory and Criticism: Introductory Readings, 1999, pp.228-235

 

Film:

Reflections on Black (Stan Brakhage, 1955)

Anticipation of the Night (Stan Brakhage, 1958, film parçası)

Thigh Line Lyre Triangular (Stan Brakhage, 1961, film parçası)

Mothlight (Stan Brakhage, 1963)

7 ARASINAV  
8 1960’larda avangard ve kitle kültürü: Yeraltı Sineması Filmlerden parçalar:

Scorpio Rising (Kenneth Anger, 1963)

Flaming Creatures (Jack Smith, 1963)

Kustom Kar Kommandos (Kenneth Anger, 1965)

Chelsea Girls (Andy Warhol, 1966)  

Kiss (Andy Warhol, 1963-64)

Fuses (Carolee Schneeman, 1964-68)

9 Buluntu filmler ve kolaj Film:

Rose Hobart, (Joseph Cornell, 1936)

Eyewash (Robert Breer, 1959)

A Movie (Bruce Conner 1958)

Perfect Film, (Ken Jacobs, 1986, excerpt)

Tribulation 99, (Craig Baldwin, 1991, excerpt)

Home Stories (Matthias  Mueller, 1991)

One Way to Find out  Scott Stark (2012)

Histoire (s) du Cinema, (Godard, 1988-1998, excerpts)

10 Yapısalcı Sinema  Filmlerden parçalar:

Adebar (Peter Kubelka, 1956-'57)

Arnulf Rainer (Peter Kubelka, 1958-'60)

Mothlight (Stan Brakhage, 1963)

Nostalgia (Hollis Frampton, 1971)

Serene Velocity (Ernie Gehr, 1969)

5_62_ Fenstergucker, Abfall, etc. (Kurt Kren, 1962)

The Flicker (Tony Conrad,1966)

T,O,U,C,H,I,N,G (Paul Sharits, 1969)

Wavelength (Michael Snow, 1967)

Berlin Horse (Malcom Le Grice, 1970)

11 Lettrizm ve Situasyonizm: Gösteri Toplumu eleştirisi Okuma:

Guy Debord, The Society of the Spectacle, New York: Zone Books, 1995, pp. 7-35.
 

Filmlerden parçalar:

Le Film est déjà commencé?, (Maurice LeMaitre, 1951)

Venom and Eternity (Isodore Isou, 1951)

La Société de Spectacle, Guy Debord, 1963)

12 Performans Sanatı: Fluxus ve Happening Okuma:

Rush, M., New Media in Late 20th-Century Art, pp. 24 – 27

 

Film:

Excerpts from Fluxfilm Anthology - Zen for Film (Nam June Paik, 1962- 64)

No. 4 (Bottoms) (Yoko Ono, 1966)

13 Enstalasyon ve Expanded (Genişleyen) Sinema Okuma:

Rush, M., Chapter 3, “Video Installation Art” in New Media in Late 20th-Century Art

 

Film:

Line Describing a Cone (Anthony McCall, 1973, excerpt)

Celestial Subway Lines / Salvaging Noise (Ken Jacobs and John Zorn, 2005, excerpt)

Single Wing Turquoise Birds performance, 1969 excerpt,)

Inner and Outer Space (Warhol, 1966, excerpt),

 Exploding Plastic Inevitable, (Andy Warhol and Ronald Nameth, 1967)

 Permutations  (John Whitney, 1968)

 Sweet light (Bill Viola, 1977)

 Television Delivers People (Richard Serra, 1973)

14 Avangard estetik ve sosyo-politik aktivizm Okuma:

Wollen, Peter, “The Two Avant-Gardes”, Studio International 190 (978), 1975, pp. 171–75

https://alejandroquinteros.files.wordpress.com/2012/02/thetwoavantgardes.pdf (Accessed 06.06.2020)

Wollen Peter,  “Godard and counter cinema : Vent D’Est” (1972), in Narrative, apparatus, ideology: A film theory reader, pp.120-130

 

Filmlerden parçalar:

An Injury to One Travis Wilkerson. 2002

79 Springtimes of Ho Chi Minh (Santiago Alvarez, 1969).

Off the Pig, (Black Panthers, Newsreel, 1967)

I Thought I Was Seeing Convicts (Ich glaubte Gefangene zu sehen), (Harun Farocki, 2000)

Vent d’Est  (1970), Letter to Jane: An Investigation About a Still (1972), Dziga Vertov Group’s movies (Godard and Gorin),

Sochaux 11 June  1968 (Sochaux, 11 juin 68), Sochaux Medvedkine Group (1970)

Sweet Sweetback’s Baadasssss Song: A Guerilla Filmmaking Manifesto, Melvin Van Peebles (1971)

Misconception (Marjorie Keller, 1977)

Dead Weight of a Quarrel Hangs (Walid Raad,  2001)

15 Yeni teknolojilerle deneyler: Dijital çağda avangard sinema Okuma:

Lev Manovich, “Avant-garde as Software”, (1999) http://manovich.net/content/04-projects/027-avant-garde-as-software/24_article_1999.pdf

 

Film:

Impressions (Jacques Perconte, 2011, excerpts)

Breach (Sam Taylor Wood, 2001)

Lunch Break (Sharon Lockhart, 2009)

Samouraï (Johanna Vaude, 2002, excerpt)

16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Bordwell, D & Thompson. K., Film history : an introduction, Boston : McGraw-Hill, 2003

Corra, B. , “Abstract Cinema – Chromatic Music”, 1912. http://www.unknown.nu/futurism/abstract.html (Erişim Tarihi  06.06.2020)

Corra B., Marinetti F.T., Settimelli E., Ginna A., Balla G., Chiti R.“The Futurist Cinema”, (Milan), 1916. http://www.unknown.nu/futurism/cinema.html (Erişim Tarihi  06.06.2020)

Debord Guy, The Society of the Spectacle, New York: Zone Books, 1995

Greenberg, Clement, ‘Towards a New Laocoön’, in The Collected Essays and Criticism, Vol. 1: Perceptions and Judgments, 1939–1944, second edition, Chicago: University of Chicago Press, 1988

Gunning Tom, “The Cinema of Attraction(s): Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde,” in Wanda Strauven, ed., The Cinema of Attractions Reloaded Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

Harrison C. & Wood P., Art in Theory 1900-2000 : an anthology of changing ideas, Malden, MA : Blackwell Pub., 2005

Leo Braudy and Marshall Cohen (ed.)  Film Theory and Criticism: Introductory Readings, New York: Oxford University Press, 1999

Rush, Michael, New Media in Late 20th-Century Art, New York: Thames & Hudson, 2003

Wollen, Peter, “The Two Avant-Gardes”, Studio International 190 (978), 1975

https://alejandroquinteros.files.wordpress.com/2012/02/thetwoavantgardes.pdf (Erişim Tarihi  06.06.2020)

Wollen Peter,  “Godard and counter cinema : Vent D’Est” (1972), in Narrative, apparatus, ideology: A film theory reader (ed.) Philip Rosen,  New York : Columbia University Press, 1986, pp.120-130

Manovich Lev, “Avant-garde as Software”, 1999 http://manovich.net/content/04-projects/027-avant-garde-as-software/24_article_1999.pdf (Erişim Tarihi  06.06.2020)

 

PPT Sunum + Film seçkisi (www.youtube.com, www.vimeo.com Accessed 06.06.2020)

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi Fotokopi Merkezi
Ödevler yulearn.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav    
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı     50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar. X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.   X      
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Okuma 16 2 32
Sunum 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri