• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste sinemayla ilgili ilk deneylerden, günümüzdeki dijital film yapımı ve melez pratiklere avangard sinemayı temsil eden başlıca akımlar, sanatçılar ve kurumsal temsil biçimlerinin dışında kalan alternatif film pratikleri, teknikleri ve biçimleri kuramsal ve tarihsel bağlamlarında incelenir. Öğrencilere hareketli görüntü sanatında kullanılan deneysel teknikleri tanımlayacak, bu pratikleri farklı açılardan değerlendirecek; avangard estetik, eleştirel düşünce ve sinema arasındaki ilişkileri tartışacak analitik yeti, kuramsal çerçeve ve bilgi kazandırılır. Hareketli görüntü sanatında kullanılan deneysel tekniklerin çözümlenmesi, öğrencilerin film materyellerini yaratıcı bir şekilde kullanma yetilerinin gelişmesine yardım eder.
Dersin İçeriği: 

Başlangıcından günümüze avangard sinema, başlıca akımları (Gerçeküstücülük, Letrizm, Soyut Sinema, Enternasyonel Situasyonizm vs.), teknik ve pratikleri (buluntu film, elle boyama teknikleri, kırpışma efekti) sanatçıları ve manifestoları üzerinden ele alınacaktır.

Avangard filmlerin kurumsal temsil biçimleriyle karşılaştırılarak endüstriyel film yapımından farklılıkları ortaya konulacaktır.

Avangard film yapımı örnekleri, film gösterimleri aracılığıyla; sanat tarihi, felsefe, kültürel ve görsel çalışmalar üzerinden analitik yöntem ve eleştirel yaklaşımlar dahilinde incelenecektir.

Sınıf tartışmaları ve analizleri sanat ve toplum ilişkisi, tarihsel güçler ve sanatsal üretim arasındaki diyalektik, ticari sinema ve avangard sinema ilişkisi gibi konular üzerine yoğunlaşacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Avangard sinema uygulamalarının tarihini, üretim ve alımlamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlamı, aynı zamanda sinema ve diğer sanat alanları ile ilişkisi çerçevesinde kavramak.
 

 

 

1, 2,3, 5, 6, 8

 

 

1, 2, 3, 4 A, C
  1.  Avangard film kültürü dahilinde temel yaklaşımların, akımların, stillerin ve temaların önemli özelliklerini tanımlamak. İlgili tarihsel teknik ve sosyal gelişmeler açısından bu özellikleri analiz etmek.

 

 

1, 2, 3, 5, 6, 8

 

1, 2, 3, 4 A, C
  1. Farklı coğrafya, kültür ve tarihsel dönemlere ait avangard sinemanın tekil örneklerini, eleştirel ve teorik perspektifler çerçevesinde araştırmak karşılaştırmak ve değerlendirmek.
1, 2, 6, 8, 13 1, 2, 3, 4 A, C
  1. Film pratiklerinde uygulanan çeşitli biçimsel teknik ve yöntemlere dair edinilen bilgiyi, filmler üzerine tartışmalar ve yazılı ödevlerle göstermek. Sinematik malzemeler ile anlam yaratımının geleneksel olmayan ve yenilikçi yollarını tanımak ve keşfetmek.
1, 6, 8, 12 1, 2, 3 A, C
  1. Film kültürüne eleştirel bir şekilde dahil olmak ve filmlerin hakim üretim, dolaşım ve tüketim şekillerini değerlendirmek. Kültürel endüstri ve mevcut kitle kültürü bağlamında eleştirel bir hareket ve bir sanat formu olarak avangard sinemanın potansiyelini tartışmak.
1, 2, 3, 5, 6, 13 1, 2, 3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Derse giriş:  avangardı tanımlamak, avangard film uygulamalarının görsel estetik ve ekonomik örgütlenme biçimlerine bakış, deneysel film yapımının kökenleri.

Okuma:

FredCamper, “Naming, andDefining, Avant-GardeorExperimental Film.”http://www.fredcamper.com/Film/AvantGardeDefinition.html

Michael O’Pray, “The Avant-Garde Film: Definitions,” inAvant-Garde Film: Forms, Themes and Passions (New York: Wallflower Press, 2003), 1-7.

Tom Gunning, “The Cinema of Attraction(s): Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde,” in Wanda Strauven, ed., The Cinema of Attractions Reloaded (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), 381-388.

Film:

 

Dickson Camera Test (Edison Manufacturing Company, 1891)

Men Boxing (Edison Manufacturing Company, 1891)

Monkeyshines, No. 1 (William K.L. Dickson, 1890)

La Vague (Etienne-Jules Marey ,1891) 

Films(XII) Body Motions (Étienne-Jules Marey, 1891-1983)

Series Photography (EadweardMuybridge, 1877-1885)

The Big Swallow, (James Williamson, 1901)

Stenographics 1, (Lucien Bull - 1904)

A Color Box, (Len Lye, 1935)

Le Vampire, (Jean Painlevé, 1939-45, excerpt)

L.B.J. (Santiago Álvarez, 1968)

Blue, (Derek Jarman,1993)

L’oeil sauvage  (Johanna Vaude, 2000, excerpt)

Africa Shox music video, (Chris Cunningham, 2003)

2 Modernite çerçevesinde sanatsal avangard fikri ve uygulaması. Modern sanatın bir paradigması olarak film. Okuma:

Clement Greenberg, “Towards a Newer Laocoön”

 

Arnheim, Rudolf. "A New Laocoon: Artistic Composites and the Talking Film"

3 Tarihsel Avangard Sineması: Soyut Sinema ve Mutlakçı Film Okuma:

Rees, pp. 1- 29

O’Pray, pp. 8-25.

The Futurist Cinema”, by F.T. Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, and Remo Chiti
(Milan), 1916. http://www.unknown.nu/futurism/cinema.html

 

 “Abstract Cinema – Chromatic Music” , Corra, B. (1912) in Apollonio, U. (ed.) Futurist Manifestos (Thames & Hudson, 1973), also: http://www.unknown.nu/futurism/abstract.html

 

Film:

Rhythmus 21 (Hans Richter, 1923-27)

Symphonie Diagonale (Diagonal Symphony) (Viking Eggling, 1924)

H20 (Ralph Steiner, 1929)

Rhythm (Len Lye, 1957)

Lichtspiel, Opus 1 (Walther Ruttmann, 1921)

Lichtspiel, Schwarz, Weiß, Grau, Lásló Moholy-Nagy, (1930)

An Optical Poem, (Oscar Fischinger, 1938)

Filmstudie (Hans Richter, 1926)

4 Tarihsel Avangard Sineması: Dada ve Gerçeküstücülük.

 

Okuma:

 

Luis Buñuel, “Notes on the making of Un ChienAndalou” in Frank Stauffacher, ed., Art in Cinema (San Francisco: Society for Art in Cinema, 1947), 29-30.

 

Rees, pp. 41-50

 

Elsaesser, Thomas “Dada/Cinema?” in Dada and Surrealist Film, ed. Rudolf Kuenzli, New York: Willis Locker & Owens, 1987,(pp. 13-27)

Tristan Tzara, “Dada Manifesto 1918”, 1922. (Dada Manifesto) in Art in Theory, 252-257

 

Richard Hülsenbeck,”The First German Dada Manifesto (Collective Dada Manifesto), (1920) as excerpted in Charles Harrison and Paul Wood (eds.) Art in Theory (1900-1990: An Anthology of Changing Ideas (Oxford: BlackwellPublishers, 1992. 257-259

 

André Breton, Excerptfrom
theFirst Manifesto of Surrealism, (1924) in Art in Theory, pp.87-88

 

Film:

L’étoile de mer, Man Ray & Robert Desnos, (1928)

Ballet mécanique, Fernand Léger with Dudley Murphy (1924, 19 min.)

Entr’acte, René Clair with Francis Picabia, (1924).

Anemic Cinéma, Marcel Duchamp (1927).

Un ChienAndalou, Luis Buñuel & Salvador Dalí, 1929.

5 Sovyet avangardı: Konstrüktivizm ve Montaj Sineması Okuma:

O’Pray, “The 1920s: Soviet Experiments” in Avant-Garde Film: Forms, Themes and Passions, 26-38

DzigaVertov writings in The Avant-Garde Film: A Reader of Theory and Criticism (New York: NYU Press, 1978), 1-13.

Film:

The Man With a Movie Camera(DzigaVertov, 1928)

Excerpt from October (Eisenstein, 1928 )

6  

 

 

1940s-50s: Savaş sonrası Amerikan Denemeleri

Okuma:

 

Rees, pp.  56-62

 

O’Pray, pp. 48-57.

 

Sitney, pp. 17-41 (“Ritual and Nature”)

Maya Deren “Cinematography: The Creative Use of Reality”, in Film Theory and Criticism, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen,  New York: Oxford University Press, 2004, 187–198.

Film:

 

Meshes of the Afternoon, Maya Deren & Alexander Hammid, (1944.)

Study in Choreography for Camera (Maya Deren, 1945)

Ritual in Transfigured Time (Maya Deren, 1946, excerpt)

At Land (Maya Deren , 1944, excerpt)

Fireworks (Kenneth Anger, 1947)

Swain, (Gregory Markopoulos, 1950)

 

7  

Gerçekliğin yeni algılamaları: Brakhage ve Lirik Sinema

Okuma:

 

Rees, pp. 56-62 (“Origins of the Post-War Avant-Garde”)
 

Sitney, “The Lyrical Film” (pp. 156-171)

 

“Metaphors on Vision” byStanBrakhage in Film TheoryandCriticism: IntroductoryReadings, LeoBraudyand Marshall Cohen, Oxford UniversityPress, 5th edition (1998)

Film:

Reflections on Black (Stan Brakhage, 1955)

 

Thigh Line Lyre Triangular(Stan Brakhage, 1961, excerpt)

 

Mothlight(Stan Brakhage, 1963)

 

Anticipation of the Night (Stan Brakhage,1958, excerpt)

 

8 Vize  
9  

 

1960’larda avangard ve kitle kültürü: Yeraltı Sineması

 

Okuma:

O’Pray, 84-95 (1960s: sex, drugs and structure)

History of Experimental Film, 70-72

Juan A. Suarez “Pop, Queer, orFascist? TheAmbiguity of MassCulture in KennethAnger’sScorpioRising” in ExperimentalCinema,The Film Reader, ed. Wheeler Winston DixonandGwendolynAudreyFoster (New York: Routledge, 2002), 115-137.

Sitney, P. Adams. “TheMagus.” InVisionary Film: TheAmericanAvant-Garde, 1943–2000, New York andLondon: Oxford UniversityPress, 2002, 83–120.

Film:

ScorpioRising (KennethAnger, 1963, excerpt)

Flaming Creatures (Jack Smith, 1963)

Chelsea Girls (Andy Warhol, 1966, , excerpt)  

Kiss(Andy Warhol, 1963-64, excerpt)

 

Fuses, (CaroleeSchneeman, 1964-68, excerpt)

10 Buluntu filmler ve kolaj

 

 

Okuma:

Danks, Adrian, “The global art of found footage cinema”,Traditions in World Cinema , eds. Linda Badley et al., New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2006, pp. 241-253

William C. Wees, “In the Domain of Montage: Compilation, Collage, Appropriation,” in  Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films, New York:Anthology Film Archives, 1993, pp. 32-58

 

Film:

Rose Hobart, (Joseph Cornell, 1936)

Eyewash (Robert Breer, 1959)

A Movie (Bruce Conner 1958)

Perfect Film, (Ken Jacobs, 1986, excerpt)

Tribulation 99, (Craig Baldwin, 1991, excerpt)

Home Stories (Matthias  Mueller, 1991)

One Way to Find out  Scott Stark (2012)

Histoire (s) du Cinema, (Godard, 1988-1998, excerpts)

11  

 

 

 

 

 

 

 

Yapısalcı Sinema

Okuma:

 

Rees, pp. 72-75

Sitney, pp. 347-370  (“Structural Film.”)
 

Rees, pp. 72-75

 

Vogel, pp. 89-97, pp. 106-107

 

 Film:

Adebar (Peter Kubelka, 956-'57)

Arnulf Rainer (Peter Kubelka, 1958-'60, excerpt)

Mothlight (Stan Brakhage, 1963, excerpt)

Nostalgia (Hollis Frampton, 1971)

Serene Velocity (Ernie Gehr, 1969, excerpt)

5_62_ Fenstergucker, Abfall, etc. (Kurt Kren, 1962, excerpt)

The Flicker (Tony Conrad,1966, excerpt)

T,O,U,C,H,I,N,G (Paul Sharits, 1969)

Wavelength (Michael Snow, 1967, excerpt)

Berlin Horse (Malcom Le Grice, 1970)

12 Lettrizm ve Situasyonizm: Gösteri Toplumu eleştirisi Okuma:

Guy Debord, "Preface; Separation Perfected; the Commodity as Spectacle." In The Society of the Spectacle, New York: Zone Books, 1995, 7-10; 11-17; 29-31.
 

Thomas Y. Levin, “Dismantling the Spectacle: The Cinema of Guy Debord,”  Guy Debord and the Situationist International,

 ed. Tom McDonough, Cambridge, MA, 2002, pp. 321-454

 

Film:

Le Film est déjà commencé?, (Maurice LeMaitre, 1951, excerpt)

Venom and Eternity (Isodore Isou, 1951, excerpt)

La Société de Spectacle, Guy Debord, 1963, excerpt

13 Performans Sanatı: Fluxus ve Happening

 

Okuma:

Allan Kaprow, “A Statement”( 1963), in Happenings, ed. Michael Kirby, London, 1965, pp.44-45

 

Rush, Michael, New Media in Late 20th-Century Art, Thames & Hudson: 2005, pp. 24 – 27

 

Film:

Excerpts from Fluxfilm Anthology - Zen for Film (Nam June Paik, 1962- 64)

No. 4 (Bottoms) (Yoko Ono, 1966)

14 Enstalasyon ve Expanded (Genişleyen) Sinema Okuma:

 

Stan VanDerBeek, “Culture Intercom: A Proposal and Manifesto,”  Film Culture  40 (1966),  pp. 15–18

 

Sheldon Renan, “Expanded Cinema” in An Introduction to American Underground Film, New York: E. P. Dutton, 1967, p.227-258

 

Rush, Chapter 3, “Video Installation Art”

 

Film:

Line Describing a Cone (Anthony McCall, 1973)

Celestial Subway Lines / Salvaging Noise (Ken Jacobs and John Zorn, 2005)

Single Wing Turquoise Birds performance, 1969 excerpt,)

Inner and Outer Space (Warhol, 1966, excerpt),

 Exploding Plastic Inevitable, (Andy Warhol and Ronald Nameth, 1967)

  Permutations  (John Whitney, 1968)

  Sweet light (Bill Viola, 1977)

 

 Television Delivers People (Richard Serra, 1973)

15 Avangard estetik ve sosyo-politik aktivizm

 

 

 

 

Okuma:

Peter Wollen, "The Two Avant-Gardes"

Peter Wollen,  “Godard and counter cinema : Vent D’Est” (1972), in Readings and Writings: Semiotic Counter-Strategies, London,  Verso. 1982.

Vogel, pp. 258-262

 

Film:

 

An Injury to One Travis Wilkerson. 2002, 53mins

79 Springtimes of Ho Chi Minh (Santiago Alvarez, 1969).

Off the Pig, (Black Panthers, Newsreel, 1967)

I Thought I Was Seeing Convicts (Ich glaubte Gefangene zu sehen), (Harun Farocki, 2000, excerpt)

 

Excerpts from Dziga Vertov Group’s movies (Godard and Gorin), Vent d’Est  (1970), Letter to Jane: An Investigation About a Still (1972)

 

Sochaux 11 June  1968 (Sochaux, 11 juin 68), Sochaux Medvedkine Group, (1970)

 

Excerpt from Sweet Sweetback’s Baadasssss Song: A Guerilla Filmmaking Manifesto, Melvin Van Peebles (1971)

 

Misconception (Marjorie Keller, 1977)

 

Dead Weight of a Quarrel Hangs (Walid Raad,  2001)

 

16 Yeni teknolojilerle deneyler: Dijital çağda avangard sinema

 

 

Okuma:

Lev Manovich, “Avant-garde as Software” ,(1999)

Malcolm LeGrice, Experimental Cinema in the Digital Age, London: British Film Institute, 2001.

Film:

 

Breach (Sam Taylor Wood, 2001)

Piéta (Sam Taylor Wood, 2001)

Lunch Break (Sharon Lockhart, 2009)

 

Kaynaklar

Ders Notu Rees, A.L., A History of Experimental Film and Video, British Film Institute: 1999

Sitney, P. Adams, Visionary Film, The American Avant-Garde, 1943-2000, New York and London, Oxford University Pres,  2002

Michael O’Pray, Avant-Garde Film: Forms, Themes and Passions, New York: Wallflower Press, 2003

Vogel, Amos Film as a Subversive Art (1974), D.A.P./C.T. Editions, 2005

Camper Fred, “Naming, and Defining, Avant-Garde or Experimental Film.” http://www.fredcamper.com/Film/AvantGardeDefinition.html

Gunning Tom, “The Cinema of Attraction(s): Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde,” in Wanda Strauven, ed., The Cinema of Attractions Reloaded (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), pp. 381-388.

Greenberg Clement, “Towards a Newer Laocoön” (1940) in

Art in Theory (1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 1992.

 

Arnheim, Rudolf. "A New Laocoon: Artistic Composites and the Talking Film" (1938) in Film as Art, Los Angeles, University of California Press,1957, pp. 199-230

 

The Futurist Cinema”, F.T. Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, and Remo Chiti
(Milan), 1916. http://www.unknown.nu/futurism/cinema.html

 

Corra, B.,  “Abstract Cinema – Chromatic Music” , (1912) in Apollonio, U. (ed.) Futurist Manifestos (Thames & Hudson, 1973), also: http://www.unknown.nu/futurism/abstract.html

 

Buñuel Luis, “Notes on the making of Un Chien Andalou” in Frank Stauffacher, ed., Art in Cinema, San Francisco: Society for Art in Cinema, 1947, pp. 29-30.

 

Elsaesser, Thomas “Dada/Cinema?” in Dada and Surrealist Film, ed. Rudolf Kuenzli, New York: Willis Locker & Owens, 1987, pp. 13-27

Tzara Tristan, “Dada Manifesto 1918”, (1922) in Art in Theory, (1900-1990: An Anthology of Changing Ideas (Oxford: Blackwell Publishers, 1992, pp. 257-259

 

Hülsenbeck Richard,”The First German Dada Manifesto (Collective Dada Manifesto), (1920) as excerpted in Charles Harrison and Paul Wood (eds.) Art in Theory (1900-1990: An Anthology of Changing Ideas (Oxford: Blackwell Publishers, 1992. 257-259

 

Breton André, Excerpt from
the First Manifesto of Surrealism, (1924) in Art in Theory, pp.87-88

Dziga Vertov writings in The Avant-Garde Film: A Reader of Theory and Criticism, New York: NYU Press, 1978, pp.1-13.

Deren, Maya “Cinematography: The Creative Use of Reality”, in Film Theory and Criticism, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen,  New York: Oxford University Press, 2004, pp.187–198.

Brakhage, Stan “Metaphors on Vision” in Film Theory and Criticism: Introductory Readings, Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford University Press, 5th edition, 1998

Suarez, Juan A., “Pop, Queer, or Fascist? The Ambiguity of Mass Culture in Kenneth Anger’s Scorpio Rising” in Experimental Cinema, The Film Reader, ed. Wheeler Winston Dixon and Gwendolyn Audrey Foster, New York: Routledge, 2002, 115-137.

Danks, Adrian, “The global art of found footage cinema”,Traditions in World Cinema , eds. Linda Badley et al., New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2006, pp. 241-253

William C. Wees, “In the Domain of Montage: Compilation, Collage, Appropriation,” in  Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films, New York:Anthology Film Archives, 1993, pp. 32-58

 

Debord, Guy, "Preface; Separation Perfected; the Commodity as Spectacle." In The Society of the Spectacle, New York: Zone Books, 1995, pp.7-10; pp. 11-17; pp. 29-31.
 

Levin, Thomas Y. “Dismantling the Spectacle: The Cinema of Guy Debord,”  Guy Debord and the Situationist International,

 ed. Tom McDonough, Cambridge, MA, 2002, pp. 321-454

Rush, Michael, New Media in Late 20th-Century Art, Thames & Hudson: 2005, pp. 24 – 27

Kaprow, Allan, “A Statement”( 1963), in Happenings, ed. Michael Kirby, London, 1965, pp.44-45

 

VanDerBeek, Stan “Culture Intercom: A Proposal and Manifesto,”  Film Culture  40 (1966),  pp. 15–18

 

Renan, Sheldon, “Expanded Cinema” in An Introduction to American Underground Film, New York: E. P. Dutton, 1967, p.227-258

 

Wollen, Peter, "The Two Avant-Gardes" (1975), and   “Godard and counter cinema : Vent D’Est” (1972), in Readings and Writings: Semiotic Counter-Strategies, London,  Verso. 1982.

Manovich, Lev “Avant-garde as Software” ,(1999)

LeGrice, Malcolm, Experimental Cinema in the Digital Age, London: British Film Institute, 2001.

Diğer Kaynaklar Filmler

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Film, makale ve kitap bölümü
Ödevler Sunum ödevi
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödevler 1 30
Derse devam ve katılım 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         x
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.   x      
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.   x      
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.         x
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.          
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.      x    
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.          
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.           
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.          
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.   x      
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.   x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödevler 1 6 6
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,25
Dersin AKTS Kredisi     5