• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 312
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bir sinema filminin üretiminde görüntü yönetmenleri tarafından kullanılan estetik yaklaşımları ve teknik ögeleri tanıtan, giriş niteliğinde bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında sinemanın kompozisyon, dramatik aydınlatma, renk, ışık yoğunluğu, oyuncu kamera ilişkisi gibi temel ögeleri görüntü yönetmenliği sanatı çerçevesinde ele alınır. Bu eğitimin sonucunda öğrenci bireysel olarak özgün bir kısa film projesi üretir. Ders kapsamında edindiği bilgileri uygular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 11: Seminer, 12: Grup Çalışması, 14: Laboratuvar, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinemanın temel teknik araçlarının sinema sanatında yaratıcı bir şekilde nasıl kullanıldığını bilir. 2, 3, 4, 8, 9 1, 2, 11, 12, 14 C, E
2) Bir film yapıtını izlerken yapıtın görsel ögelerini eleştirel bir bakış açısıyla çözümler ve yorumlar. 1, 7, 8 1, 2, 11 C, E
3) Görüntünün film biçemlerine olan etkisini nesnel bir bakış açısıyla değerlendirir. 1, 7, 8 1, 2, 11, 15 C, E
4) Görüntü yönetmeninin bir film yapımının önyapım aşamasından başlayarak gösterimine değin uzanan süreçteki yetki ve sorumluluklarını bilir. 2, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 11, 12, 14, 15 C, E
5) Evrensel ölçütleri gözeterek bir sinema yapımının bütün görselliğini tasarlamayı, kurgulamayı, uygulamayı, sunmayı bilir. 2, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 11, 12, 14, 15 C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: tanışma. Yarıyıl içeriğine ilişkin açıklamalar, bilgiler. Öğrencileri tanıma
2 Görüntü yönetmeni kimdir? Ne yapar? Yetki ve sorumluluk alanının sınırları nelerdir?

Işık nedir? Nasıl yayılır? Işığın doğası.

Kamera nedir? Nasıl çalışır? Kamera ve ışık ilişkisi.

Ödev duyurusu: 10 kare ile hikâye anlatımı (aks kuralı ve altın oran’a uyularak)

Örneklerle ilişkilendirerek anlatım
3 Senaryo ve resimli taslakların değerlendirilmeleri ve görüşmeler. 10 kare- ödev
4 Perspektif nedir? Uygulamalı gösterimi. Sanat Tarihi’ne Giriş

 

Tretman,  storyboard değerlendirme ve görüşmeler.

Ödevlerin izlenmesi

Grupların oluşturulması

5 Sinematografide ışık ve kamera ilişkisi Uygulama
6 Plan-Sekans nedir, sinematografi için neden önemlidir? Örneklerle inceleme
7 Renk nedir? Metaforik olarak sinema sanatında kullanımı Örneklerle anlatım
8 Ara sınav Grup filmlerinin kamera arkası
9 Plan sekans çekilecek filmlerin sunumu Pitching
10 Sinematografide kurgunun önemi (jump-cut, match-cut, cross-cut,whip-pan, flashback…) Uygulama
11 Doğru kompozisyon için Aks Kuralı ve Altın Oran Kuralının önemi Örneklerle anlatım
12 Film ödevlerinin görüşülmesi, değerlendirilmesi. Plan Sekans çekimlerde doğru koreografi Uygulamalı Anlatım
13 Film ödevlerinin görüşülmesi, değerlendirilmesi. Mekân ve çerçeve uyumu, Sanat Yönetmenliği Uygulama
14 Sinematografide ses ve kamera ilişkisi Uygulama
15 Film ödevlerinin görüşülmesi, değerlendirilmesi. Post prodüksiyon
16 Final Sınavı Filmlerin izlenmesi (Plan Sekans-Long Shot)

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu "Lighting For Film And Television", Gerald Millerson / Focal Press,

"Cinematography- Theory and Practice", Blain Brown / Focal Press,

Diğer Kaynaklar “Independent Cinema- D.K.Holm, “Writing Stories-John Costello”, Histort of Art –E.H.Gombrich

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr; https://classroom.google.com
Ödevler yulearn.yeditepe.edu.tr; https://classroom.google.com
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar. X        
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 2 2 4
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri