• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Tarihsel süreçte etik felsefenin gelişimini, aldığı anlamları, farklı etik kuramları ve filozoflarını, bu felsefelerin günümüze yansımasını ve geçerliliğini anlatıp tartıştırarak, öğrencilere kendi dünya görüşlerini oluşturmaları için ipuçları vermek; meslek yaşamlarında ahlak kuralları çerçevesinde davranmalarını teşvik etmek.
Dersin İçeriği: 

Aristotle, Confucius, Makyavel, Kant, J.S.Mill, J.Bentham, D.Hume, J.Fletcher, j.Wilson, T.Hobbes, J.J.Rousseau, J.P.Sartre, F. Nietzche, Kierkegaard, C.Christians gibi filozofların etik kuramlarını; ve Kadın Hakları ve etiği, Irk Ayrımcılığı ve İnsan Hakları, ve Hayvan Hakları ve etiği gibi günümüzün etik problemlerini, iletişim öğrencisinin ilgi alanı ölçüsünde inceleyip tartışmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Soru-Yanıt
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1) Etiğin anlamına ilişkin temel problemleri tanır ve tartışır. 3, 7, 9 1,2,3 A,C
2) Etik ve özgürlük bağlantısını anlamaya başlar. 3, 7, 9 1,2,3 A,C
3) Deontolojik, Teleolojik, ve Subjektivist etik felsefeleri arasındaki farkları ayırt eder. 3, 7, 9 1,2,3 A,C
4) Erdemler etiği, Faydacılık etiği, Etik Mutlakçılık, Durumsal etik, Sosyal Sözleşme etiği, Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Relatif etik gibi temel etik anlayışlar hakkında fikir sahibidir. 3, 7, 9 1,2,3 A,C
5) Etik kuramları, kendi meslek etiğine bağlamayı ve yorumlamayı öğrenir. 3, 7, 9 1,2,3 A,C
6) Etik, Ahlak, Moral gibi kavramları birbirinden ayırır. 3, 7, 9 1,2,3 A,C
7) Kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları, ırk ayrımcılığı gibi çağımızın sorunları ve tartışma konuları hakkında bilgi sahibi olarak tartışabilir. 3, 7, 9 1,2,3 A,C
8-Etik olan ile yasal olan arasındaki ayrımı bilir. 3, 7, 9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, etik tanımları, bireysel etik-sosyal etik, etik ve özgürlük Ders notları
2 Deontolojik etik, Teleolojik etik, Subjektif etik ayrımı Kitaplar,  ders notları
3 Erdemler etiği; ve Kültürel Relativizm konuları Kitaplar,  ders notları
4 Etik Subjektivizm, Din Ahlakı, Etik Egoizm Kitaplar,  ders notları
5 Makyavel etiği Kitaplar,  ders notları
6 J.S.Mill ve Faydacılık Etiği Kitaplar,  ders notları
7 Immanuel Kant ve Etik Mutlakçılık Kitaplar,  ders notları
8 ARA SINAV  
9 Antinomian etik, Durumsal etik, İçgüdüsel etik Kitaplar,  ders notları
10 J.J. Rousseau ve Sosyal Sözleşme etiği Kitaplar,  ders notları
11 Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Liberalist etik Kitaplar,  ders notları
12 Hayvan Hakları ve etiği, İnsan Hakları ve Irk Ayrımcılığı       Kitaplar,  ders notları
13 Kadın Hakları ve Feminizm Kitaplar,  ders notları
14 Habercilik Meslek Etiği Kitaplar,  ders notları
15 Reklamcılık meslek etiği; Halkla İlişkiler Meslek etiği Kitaplar,  ders notları
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu A.David Gordon, J.M. Kitross, J.C. Merrill, W. Babcock, M. Dorsher, Controversies in Media Ethics, 3rd Edition, N.Y. 2011.

Russ Shafer-Landau, The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press, 2018.

Barbara MacKinnon, Andrew Fiala, Ethics: Theory and Contemporary Issues, Australia, 2018.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev    
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.     X    
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar. X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur. X        
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 3 3
Ara Sınav 1 3 3
Ödev      
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     51
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi     5
2