• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere insanın sosyal etkisinin ve etkileşiminin bilimsel çalışması olan sosyal psikolojiye kapsamlı bir giriş vermeyi amaçlar. Öğrenciler, klasik ve modern araştırmaları inceleyerek sosyal psikolojiye geniş bir kuramsal ve yöntemsel yaklaşım bilgisi edinirler. Dönem sonunda başarılı öğrenciler birçok sosyal olgunun sosyal biliş, sosyal etki ve sosyal ilişki bazında anlaşılabileceğini anlarlar ve temel sosyal psikoloji kuramlarını gerçek hayattaki durumlara uygulama becerisi geliştirirler.
Dersin İçeriği: 

Bireyin grup ve toplum içinde ele alınması; tutumların oluşum ve değişimi, sosyal etki, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular açısından incelenmesi.

Dikey Sekmeler