• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere insanın sosyal etkisinin ve etkileşiminin bilimsel çalışması olan sosyal psikolojiye kapsamlı bir giriş vermeyi amaçlar. Öğrenciler, klasik ve modern araştırmaları inceleyerek sosyal psikolojiye geniş bir kuramsal ve yöntemsel yaklaşım bilgisi edinirler. Dönem sonunda başarılı öğrenciler birçok sosyal olgunun sosyal biliş, sosyal etki ve sosyal ilişki bazında anlaşılabileceğini anlarlar ve temel sosyal psikoloji kuramlarını gerçek hayattaki durumlara uygulama becerisi geliştirirler.
Dersin İçeriği: 

Bireyin grup ve toplum içinde ele alınması; tutumların oluşum ve değişimi, sosyal etki, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular açısından incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sosyal durumların nesnel yorumlanmasının önemi, davranışlarımızı ve zihinsel süreçlerimizi etkileyen farklı sosyal motivasyonlar gibi sosyal psikolojinin, ana kuramsal çerçevesini açıklayabilir. 1,3,6,9 1,2 A
Sosyal psikolojide en çok kullanılan araştırma yöntemlerini tanımlayabilir. 2,3,5,7 1,2 A
Sosyal psikoloji prensiplerini gerçek hayattaki olgularla ilişkilendirebililir.

 

1,2,4,9, 1,2 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 Sosyal Psikoloji ve Yöntemlerinin Tanıtılması Ders kitabı 1. ve 2. bülüm
3 Sosyal Biliş Ders kitabı 3. bülüm
4 Sosyal Algı Ders kitabı 4. Bülüm
5 Benlik Ders kitabı 5. Bülüm
6 Davranışlarımızı Haklı Çıkarma İhtiyacı Ders kitabı 6. Bülüm
7 Vize Sınavı Ders kitabı 1.- 6. bülüm
8 Tutumlar ve Tutum Değişimi Ders kitabı 7. bülüm
9 Uyum Sağlama Ders kitabı 8. Bülüm
10 Grup Süreçleri Ders kitabı 9. Bülüm
11 Kişiler Arası Çekim Ders kitabı 10. Bülüm
12 Olumlu Sosyal Davranış Ders kitabı 11. Bülüm
13 Saldırganlık Ders kitabı 12. Bülüm
14 Öğrencilerin Ödev Sunumları Ders kitabı 1.- 12. bülüm
15 Öğrencilerin Ödev Sunumları Ders kitabı 1.- 12. bülüm
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R. M. (2010)   Social Psychology, 7th Edition  Perason.  ISBN-13: 978-0-13-507421-3, ISBN-10: 0-13-507421-5
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 66.6
Ödev 1 33.3
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.          
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X        
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7
2