• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı iletişimin sosyolojik yönünü, toplumsal yapı, kurum ve süreçlerle etkileşimini analiz etmektir.
Dersin İçeriği: 

İletişim bilimleri ile sosyolojinin metot ve bulgularına dayalı olarak iletişimin şekillenmesi, kültürel dönüşümün açıklanması ve toplumsal değişim açısından medyanın rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kültür, sosyoloji, şehirleşme, medya, toplumsallaşma, eğitim, toplumsal değişim, teknoloji vb. gibi konuları toplumsal yapılar ve toplumsal yapıların aktörlerle ilişkileri bağlamında değerlendirir.

1, 2, 3

1, 2, 7

A, B

2) İletişim alanının temel kavramlarını açıklar, saptar, yorumlar.

5, 6

1, 2

A, B

3) İletişim alanı ve alana bağlı alt disiplindeki çalışmaları, yaklaşımları sorgular, ilişkilendirir, eleştirir.

1, 3, 6

1, 2, 6, 7

A, B

4) İletişim alanındaki proje çalışmalarının gerçekleştirilmeside düşünsel alt yapıyı formüle eder.

1, 2, 3, 9

1, 2, 6, 7, 9

A, B

5) İletişim alanındaki üretim ve yaratım süreçlerine ilişkin temel bilgiyi teorik olarak ele alır.

1, 5, 6

1, 2, 6, 7, 9

A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sosyoloji Nedir?

Giddens, Chpt. 1

2

“İletişim Bilimciler Ne Yapar?”

Giddens, Chpt. 3

3

Sözlü Kültür-Yazılı Kültür

Giddens, Chpt. 5

4

İdeoloji ve İletişim

Giddens, Chpt. 9

5

Dijital Emek ve Sosyal Paylaşım Ağları

Giddens, Chpt. 6

6

İletişimde Teknolojik Determinist Bakış

Giddens, Chpt. 6

7

Kent ve İletişim

Giddens, Chpt. 21

8

Ara Sınav

 

9

Kamusal Alan

Giddens, Chpt. 21

10

İletişimsel Eylem

Giddens, Chpt. 21

11

Müzik ve İletişim

Giddens, Chpt. 15

12

Küreselleşme, İletişim ve Toplumsal Değişim

Giddens, Chpt. 2

13

Toplumsal Hareketler ve Medya

Giddens, Chpt. 20

14

Çevre, Kriz ve İletişim

Giddens, Chpt. 22

15

Genel Değerlendirme ve Tartışma

 

16

Final

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Giddens, A. (2001). Sociology 4th ed, Cambridge: Polity Press

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  coadsys.yeditepe.edu.tr/
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Sözlü/Sunum

5

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.   X      
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Sözlü/Sunum 5 1 5
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     97
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,88
Dersin AKTS Kredisi     4
3