• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 310
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, bir televizyon kanalının haber merkezindeki üretim ve sunum aşamalarında gerekli olan bilgi ve teknik alt yapıyı edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler, haber merkezinde haber bülteni hazırlarken nelere dikkat edileceği, ekip üyelerinin görev tanımları ve ilişkileri, haber kaynaklarıyla olan ilişkiler, haber bülteninde yer alacak haberlere karar verme süreçleri, yazılı metin ve görsel ilişkisi gibi temel unsurlara hâkim olacak şekilde bilgilendirilmektedirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Haber toplamak için gerekli haber kaynakların neler olduğunu ve bu kaynakları nasıl ulaşılacağını bilir. 2, 3, 4, 8 1, 2, 15 A
2) Televizyon haberlerini hazırlarken oluşabilecek problemleri ifade eder. 1, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 15 A
3) Haber hazırlama aşamasında temel yönetim biçimlerini saptar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 15 A
4) Haber merkezi enstrümanlarını tanır. 2, 3, 4, 5 1, 15 A
5) Haber merkezi çalışanlarını, görevlerini ve aralarındaki ilişkileri hakkında bilgi sahibidir. 1, 2, 3, 4 1, 15 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş  
2 Haftalık gündemi değerlendirme. Haber merkezi toplantıları.  
3 Gazete, radyo ve televizyon haberlerinin farkları. Ulusal, tematik ve yerel yayıncılıkta habercilik.  
4 Gündem oluşturma. Haber için brief alınması ve haber konularının belirlenmesi.   
5 Haber merkezi ve ekip çalışanları.  
6 Haberde uzmanlaşma.  
7 Haber toplama, kaynak araştırma ve haber hazırlama süreci.  
8 ARA SINAV  
9 Farklı kriterlere göre haber türleri…  
10 Görüntü servisi yapan haber ajanslarının çalışma biçimleri ve örgütlenmeleri.  
11 Medya organlarının yayın politikaları.  
12 Habercilikte manipülasyon tehlikesi.  
13 Haberciliğin siyasal malzemeye dönüşme tehlikesi.  
14 Toplumsal olaylarda ve terör saldırılarında haberlerin işleniş biçimleri.  
15 Genel Değerlendirme  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Işıklar, Hakan Cem (2014). Kuramdan Uygulamaya Profesyonel TV Haberciliği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kars, Neşe (2013). Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo-Televizyon Haberciliği. İstanbul: Derin Yayınları.

Şahin, Muzaffer (2013). Ajans Gazeteciliği ve Medya Sektöründe Haber Ajanslarının Etkinliği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Yayınları, ss. 196-210.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.   X      
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.   X      
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.         X
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.         X
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Okuma 13 1 13
Sınıf içi çalışma      
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     133
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,3
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri