• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Eski Yunan Felsefesi’ne ilişkin genel hatlarıyla bir kavrayışın kazanılması; Yeni Çağ, Aydınlanma, XIX. ve XX. Yüzyıl’ın kurucu filozoflarının bilgi teorisi, siyaset felsefesi ve estetiğe ilişkin öne çıkan metinlerinin okunması ve bu okumaların sağlayacağı arkaplan sayesinde çağdaş felsefede sıkça değinilen Modernite ve Postmodernite tartışmalarını başlatan ilk metinlerin anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Bilgi teorisi, Etik, Siyaset Felsefesi, Estetik

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Felsefenin ne olduğunu tartışır. 1, 7, 8 1, 2 A
2) Felsefenin temel problemlerini inceler. 1, 5, 6, 7, 8 1, 2 A
3) Felsefenin farklı alanlarını serimler. 1, 3, 5, 7, 9 1, 2 A
4) Filozofların başat kavramsallaştırmalarını tanır. 1, 5, 7, 9 1, 2 A
5) Felsefi problemleri teorik ve pratik bir çerçevede değerlendirir. 1, 5, 7, 8, 9 1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma / Ders içeriği hakkında bilgi  
2 Socrates öncesi dünyayı kavramaya yönelik okumalar Jonathan Barnes, Early Greek Philosophy,  p.61-88 / p.100-142 / p.161-201 / p.226-239/ p.244-288
3 Platon’un ‘Devlet’ adlı yapıtındaki temel sorunlar Plato, Republic, p.179-209/ p.294-321
4 En genel hatlarıyla Aristoteles’in etik ve estetik görüşleri Aristotle, Nicomachean Ethics, p.1-35, p.79-101

Aristotle, Poetics p.19-68

5 Descartes ile Hume’un bilgi görüşlerinin karşılaştırılması René Descartes, Discourse on method and the meditations, p.76-88 / p.123-129

David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, p.12-57

6 Rousseau: İnsanlar Arasındaki Eşitsizlik ve Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau, Discourse on the origin of inequality
7 Kant’ın ‘Aydınlanma nedir?’ ve ‘Ebedi Barış’ adlı yazıları Immanuel Kant, Kant: Political Writings
8 ARA SINAV  
9 Hegel Estetiği’nin Temelleri G.W. F. Hegel, Aesthetics, p.69-90 / p.280-298
10 Marx’ın Siyaset Felsefesi Karl Marx, The Communist Manifesto
11 Nietzsche’nin Sanat Görüşü Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy and Other Writings
12 Adorno ve Horkheimer’in Aydınlanma ve Kültür Endüstrisi eleştirisi Theodor W. Adorno – Max Horkheimer, The Dialectic of Enlightenment, p.1-35 / p. 94-137
13 Habermas’ın Modernite projesine ilişkin düşünceleri Jürgen Habermas, Habermas and Unfinished Project of Modernity, p.38-55

Jürgen Habermas, Postmetaphysical Thinking, p.3-9

14 Foucault’nun bilgi ve iktidar eleştirisi Foucault, The Order of Things, p. 3-19, p.235-271
15 Lyotard: Postmodern Durum Lyotard, The Postmodern Condition, p. XXIII-XXV, p. 18-31
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu *Jonathan Barnes, Early Greek Philosophy, Penguin Books, 1987

Plato, Republic, Focus Philosophical Library, 2007, trans: Joe Sachs

*Aristotle, Nicomachean Ethics, Focus Publishing, 2002

*Aristotle, Poetics, Focus Publishing, 2006

*René Descartes, Discourse on method and the meditations ; trans. byF.E.Sutcliffe,

*David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, , Oxford Press,

*Jean-Jacques Rousseau, Discourse on the origin of inequality, trans. by Franklin Philip, Oxford Press, 1994

*Immanuel Kant, Kant: Political Writings, trans. By H.B. Nisbet, 1991

*G.W. F. Hegel, Aesthetics, trans. By T.M. Knox, Vol.I, Cambridge UniversityPress,

*Karl Marx, The Communist Manifesto, trans. by Terrell Carver, Cambridge University Press

*Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy and Other Writings, Cambridge University Press

*Theodor W. Adorno – Max Horkheimer, The Dialectic of Enlightenment, trans. by Edmond Jephcott, Stanford University Press, 2007

*Jürgen Habermas, Habermas and Unfinished Project of Modernity, ed. by *Maurizio Passerin d’Entréves and Seyla Benhabib, M.I.T. Press, 1997

*Jürgen Habermas, Postmetaphysical Thinking, trans. by William Mark Hohengarten, M.I.T. Press, 1992

*Foucault, The Order of Things, Routledge, 2002

*Lyotard, The Postmodern Condition, trans. by Régis Durand, The Minnesota University Press, 1984

Diğer Kaynaklar *Diogenes Laertios, The Lives of Eminent Philosophers, trans. by Pamela Mensh, Oxford University Press, 2018

*Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air, The Experience of Modernity, Verso, 1982

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.   X      
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.     X    
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Okuma 13 2 26
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5
1