• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, temel teoriler, kavramlar, yaklaşımlar ve politika bilimine dair sorular içeren temel bir bakış açısı sunar. Öğrenci, tarihsel bağlamda modern siyaseti anlamak için gerekli olan temel bilgi ve analiz becerisi kazanır
Dersin İçeriği: 

Temel politika kavramları, siyasi partiler ve ideolojiler, siyasal sistemler ve yaklaşımlar, kamuoyu ve propaganda, baskı grupları ve lobicilik, ulus- devlet kavramları ve tartışmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar 20 1 A
2) Güncel politik olayları yorumlar 1 1,3 A, C
3) Geleneksel toplum, modern toplum ve siyasal yapılanma arasında bağlantı kurar 20 1,3 A, C
4) Bürokrasi, akılcı yönetim, din ve toplum ilişkilerini yorumlar 1 1,2,3 A, C
5) Medya ve siyaset bilimini ilişkilendirir 20 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Politika nedir?  
2 Siyasal kültür ve kurumsal siyasetin doğuşu  
3 Hükümet- Sistem- Rejim  
4 Devlet: Devletin rolü ve rakip devlet teorileri  
5 Anayasa- Yargı ve Meclis:  
6 Egemenlik, iktidar ve otorite  
7 Demokrasi: Modeller ve uygulamalar  
8 Arasınav  
9 Siyasal İdeolojiler: Siyasal düşüncenin gelişimi ve ayrımlar  
10 Siyasal İdeolojiler: Temel gelenekler ve yeni yaklaşımlar  
11 Siyasi Partiler ve örgütlenme kültürü  
12 Siyasal Katılım ve Oy verme  
13 Yurttaşlık ve aidiyet: Ulus ve Ulusçuluk tartışması  
14 Ulusaltı ve  Ulusüstü siyaset  
15 Sivil İtaatsizlik ve Toplumsal değişimin  
16 FİNAL  

 

Kaynaklar

Ders Notu Siyaset- Andrew Heywood
Politika Bilimine Giriş- Münci Kapani,

Siyasal Sistemler- Ahmet Taner Kışlalı

Siyasal Partiler- Maurice Duverge

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar- Kemal Saybaşılı.

Diğer Kaynaklar Otorite- Richard Sennett

Sivil İtaatsizlik- Henry David Thoureau

Kamuoyu İletişim ve Demokrasi- Arsev Bektaş

Demokrasi- Toktamış Ateş, Devlet- Platon

İkinci Çözümlemeler- Aristoteles

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Devlet kavramı, İktidar kavramı, Güncel olaylarla ilgili araştırmalar ve tartışmalar.
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Katılım ve Ödev 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.         X
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar. X        
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar          
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.          
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir.  Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.          
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır.  Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.          
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir.          
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.          
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.          
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.       X  
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar.  Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.           
12 Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.          
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.          
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.          
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.     X    
16 İngilizceyi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.          
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçenin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.          
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar.          
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.          
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.       X  
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslararası yayınları analiz eder.          
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşları tanımlar          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Derse Hazırlık Süresi

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

2

10

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

133

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5.32