• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ders, temel teoriler, kavramlar, yaklaşımlar ve politika bilimine dair sorular içeren temel bir bakış açısı sunar. Öğrenci, tarihsel bağlamda modern siyaseti anlamak için gerekli olan temel bilgi ve analiz becerisi kazanır.
Dersin İçeriği: 

Temel politika kavramları, siyasi partiler ve ideolojiler, siyasal sistemler ve yaklaşımlar, kamuoyu ve propaganda, baskı grupları ve lobicilik, ulus-devlet kavramları ve tartışmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar 1, 3, 5, 6, 7 1 A
2) Temel kavramları kullanarak siyasal gelişmeleri sınıflandırır ve değerlendirir. 1, 3, 5, 6, 7 1, 2 A
3) Temel ideolojik yaklaşımları ayırt eder. 1, 3, 5, 6, 7 1, 2 A
4) Siyasal gelişmeler arasındaki nedenleri açıklamaya ve aralarında bağlantı kurmaya başlar 1, 3, 5, 6, 7 1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve dersin tanıtımı  
2 Siyasal kültür ve kurumsal siyasetin doğuşu Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 1: What is Politics?, Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 1- 26.
3 Siyasal İdeolojiler: Temel gelenekler ve yeni yaklaşımlar Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 2: Political Ideas and Ideologies Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 27-55.
4 Devlet: Devletin rolü ve rakip devlet teorileri Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 3: Politics and The State,  Palgrave Macmillian: 4th Edition.pp- 56-79.

Ferejohn, J. (1999), Accountability and authority: toward a theory of political accountability Democracy, accountability, and representation, Ed. Przeworski, C. Stokes, Manini, Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press

Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, http://ebooks.adelaide.edu.au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/

5 Demokrasi: Modeller ve uygulamalar Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 4: Democracy and Legitimacy, Palgrave Macmillian: 4th Edition, pp- 80- 107.

Touraine, Alain. (1997), A New Idea (Chapter 1), What is Democracy?, Boulder, CO : WestviewPress

6 Millet ve milliyetçilik Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 5: Nation and Nationalism, Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 108- 127.

Stilz, Anna (2009). Civic Nationalism and Language Policy, Wiley Periodicals, Inc. Philosophy & Public Affairs 37, no. 3

7 Hükümet- Sistem- Rejim Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 12: Regimes of Modern World, ,Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 265- 283.
8 Ara sınav  
9 Siyasi Partiler ve örgütlenme kültürü Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 10: Parties and Party Systems , Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 221- 243.
10 Anayasa- Yargı ve Meclis: Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 15: Constitution, Law and Judges, Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 231- 250.
11 Siyasal Katılım ve Oy verme Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 9: Representation, Elections and Voting, Palgrave Macmillian: 4th Edition, pp- 221- 243.
12 Politika ve Toplum Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 7: Politics, Society and Identity, 4 Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 151- 170.

Jean-Jacques Rousseau, “Discourse on the Origins of Inequality...,” http://www.fordham.edu/halsall/mod/Rousseau-inequality2.asp

13 Yeni Dünya Düzeni: Güvenlik ve Ulusötesi devletler Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 18: Security: Domestic and International, Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 399- 420.

Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 19: World Order and Global Governance, Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 421- 442

 

14 Sivil İtaatsizlik Civil Disobedience- Henry David Thoureau, http://www.gutenberg.org/files/205/205-h/205-h.htm

 

Zain  & Yusoff (2017), Civil Disobedience: Concept and Practice, Asian Social Science; Vol. 13, No. 8. https://www.researchgate.net/publication/318675425 _Civil_Disobedience_Concept_and_Practice

15 Siyasal Kültür ve Medya Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 8: Political Culture and The Media, Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 171- 196.
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Heywood, A. (2013). Politics., Palgrave Macmillian: 4th Edition.
Diğer Kaynaklar Öğretim Üyesinin sınıf içi sunumları

Touraine, Alain. (1997), A New Idea (Chapter 1), What is Democracy?, Boulder, CO : WestviewPress,.

Ferejohn, J. (1999), Accountability and authority: toward a theory of political accountability Democracy, accountability, and representation, Ed. Przeworski, C. Stokes, Manini, Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press.

Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, http://ebooks.adelaide.edu.au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/

Stilz, Anna (2009). Civic Nationalism and Language Policy, Wiley Periodicals, Inc. Philosophy & Public Affairs 37, no. 3

Civil Disobedience- Henry David Thoureau, http://www.gutenberg.org/files/205/205-h/205-h.htm

Zain  & Yusoff (2017), Civil Disobedience: Concept and Practice, Asian Social Science; Vol. 13, No. 8. https://www.researchgate.net/publication/318675425 _Civil_Disobedience_Concept_and_Practice

Jean-Jacques Rousseau, “Discourse on the Origins of Inequality...,” http://www.fordham.edu/halsall/mod/Rousseau-inequality2.asp

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.     X    
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.   X      
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

-

-

-

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

1