• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 435
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Medya planlama derslerinde öğrenciler, pazarlama, reklam ve medya hedeflerine ulaşmak için medya alternatiflerinin seçimini ve kullanımını vurgulayarak, doğru zamanda ve yerde doğru hedef kitleye nasıl ulaşacaklarını öğreneceklerdir. Öğrenciler, birçok vaka çalışmasını inceleyerek medya planlaması ve reklam öncesi/sonrası kampanya değerlendirmeleri ile ilgili birkaç temel kavramı öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Medya endüstrisi tipleri ve tanımları, medya uygulamalarının planlama, ölçme ve değerlendirme aşamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Ölçme Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Türkiye ve uluslararası reklam pazarı dinamikleri içinde medya planlamacılarının değişen rolünü tanır.
1,2,4,9 1,2,3 A,C 
  1. Çağdaş medya planlarında yaratıcılık planlama kavramlarının rolünü tanımlar.
1,2,4,9 1,2,3 A,C 
  1. Kim, nerede, ne zaman ve en uygun medya ortamı kararlarına sahip olmak için medya ve reklam pazarlarını indeksler yardımıyla yorumlar.
1,2,4,9 1,2,3 A,C 
  1. Çok sayıda gerçek yaşam vaka çalışması yardımıyla araştırma sonuçlarını stratejik planlamaya uygulama becerisi kazanır
1,2,4,9 1,2,3 A,C 
  1. Temel ve ileri düzey medya planlama kavramlarının yanı sıra maliyet, erişim ve sıklık hususlarını açıklar
1,2,4,9 1,2,3 A,C
  1. Ayrıntılı medya planı analizi yapın ve etkili ve eksiksiz iletişim planları oluşturur
1,2,4,9 1,2,3 A,C 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve tüm yıl için çerçevenin oluşturulması.

Medya Endüstrisinin Tanımları ve İstatistikleri

 
2 Medya Türleri: Ücretli, Sahip Olunan ve Kazanılan Medya

Medya Planlamada stratejiler ve hedefler

 
3 Medya planlamacılarının değişen rolü, medyadaki değişimler

planlama endüstrisi.

Medya planlama faaliyetleri: Kime ve ne zaman reklam verileceği sorularının yanıtlanması

 
4 Medya planlama faaliyetleri: Ne zaman reklam verileceği, kampanyanın uzunluğu ve uygun medya ortamı sorularının yanıtlanması  
5 Medya planlamasındaki temel kavramlara giriş I: Yayın, basılı ve dijital medya izleyici ölçümü ve örneklemesi

Dijital Medya Planlama Metrikleri: Gösterim, Erişim, Tıklama Oranı ve yaygın olarak kullanılan diğer kavramlar

 
6 Medya planlamada temel kavramların tanıtılması II; Ortalama derecelendirmeler, TVR, Paylaşım, Erişim, ATS  
7 Ara Sınav  
8 Bir medya planının verimliliğini değerlendirmede kullanılan temel metrikler: GRP'ler, Erişim ve OTS  
9 Beyinde Nöropazarlama ve Öğrenme  
10 Bir medya planı geliştirme adımları ve birkaç medya planı vaka çalışması  
11 Erişim ve Sıklık tartışmaları, Etkili Erişim ve Sıklık düzeylerinin belirlenmesi  
12 Kampanyaların Değerlendirme Sonrası: CPT, CPP, CPS/GRP'ler, SOS, SOV metrikleri.  
13 Medya satın alma ve bütçeleme konuları ve yöntemleri  
14 Dijital Medya Planlama ve Yerel Reklamcılık  
15 Final sınavı öncesi tekrar  
16 Final  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Sissors, Jack&Baron, B.Roger. (2010). Advertising Media Planning, 7th Edition, Mc Graw Hill, USA 

Katz, Helen (2008): The Media Handbook, 2nd Edition, NTC Business Books: Chicago, USA 

Bilgen Başal (2018). Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları. Çantay Kitapevi

Diğer Kaynaklar AÖF Medya Planlama 3.Baskı 2020, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Audience Measurements Research Reports

Research Reports about Consumer Behavior

Passive Simplicity and Reach & Frequency Articles

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Derse Katılım   25
Ödevler   10
Ara Sınav   25
Grup Ödevi   15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.     x      
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.     x      
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar. x          
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.     x      
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir. x          
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir. x          
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir. x          
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular x          
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   x        
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir. x          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 10 140
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     202
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,08
Dersin AKTS Kredisi     8
4