• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 421
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, medya metinleri, uygulamaları ve kurumları üzerinden toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisini sorgulamak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Derste öncelikle toplumsal ve medya çalışmaları literatürü gözden geçirilecektir. Daha sonra Türkiye’de çeşitli medyalarda toplumsal cinsiyet temsilleri ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Ödev, 12: Örnek Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler kadınların medyaya tarihsel ve güncel katkıları hakkında perspektif kazanırlar. 1,3,4,9 1,2,3 A
2) Öğrenciler Toplumsal cinsiyet klişelerini tespit edebilir ve medya hikâye anlatımının farklı etnik köken, toplumsal sınıf ve cinsel tercihlerden kadınlar üzerindeki etkisini inceleyebilirler. 1,3,4,9 1,2,3,12 A,C
3) Öğrenciler medya araştırmaları ve teorilerini haberler, televizyon programları, filmler, reklamlar, dergiler ve sosyal medyada toplumsal cinsiyet meselelerinin analizine uygulayabilirler. 1,3,4,9 1,2,3,12 A,C
4) Öğrenciler cinsiyetçi yazılı ve sözlü dile ve görsel temsillere duyarlılık kazanırlar. 1,3,4,9 1,2,3,12 A
5) Öğrenciler toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla medya içeriği ve stratejilerini analiz etme ve değerlendirmeye yönelik medya okuryazarlığı becerileri geliştirirler. 1,3,4,9 1,2,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal cinsiyet: genel bir bakış  
2 Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar  
3 Feminist teoriler ve medya  
4 Feminist teoriler ve medya  
5 Medya metinlerinde toplumsal cinsiyet analizi  
6 Medya metinlerinde toplumsal cinsiyet analizi  
7 Ara sınav  
8 Reklamlarda toplumsal cinsiyetin temsili  
9 Haberler ve gazetecilikte toplumsal cinsiyetin temsili  
10 Televizyonda toplumsal cinsiyetin temsili  
11 Dergilerde toplumsal cinsiyetin temsili  
12 Sinemada toplumsal cinsiyetin temsili  
13 Toplumsal cinsiyet ve sosyal medya  
14 Medya endüstrilerinde kadınların profesyonel temsili  
15 Genel değerlendirme  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Gill, R. (2007). Gender and media. Cambridge: Polity Press.
Diğer Kaynaklar Van Zoonen, L. (1994). Feminist Media Studies. London: Routledge.

Krijnen, T., Alvares, C., van Bauwel, S. (2011). Gendered transformations: Theory and practices on gender and media. Bristol: University of Cambridge Press.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar BBC 4 Woman’s Hour’dan ses kayıtları
Ödevler Okuma paketindeki makaleler hakkında haftalık yazılı özet ve değerlendirmeler
Sınavlar Final sınavı ve ara sınav

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 50
Ödevler 5 30
Katılım 1 20
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.     x      
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       x    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev 5 2 10
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5