• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 421
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilere, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisini medya temsilleri bağlamında araştırmak, çözümlemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsendiği derste öncelikle toplumsal ve medya çalışmaları literatürü gözden geçirilecektir. Daha sonra çeşitli medya tür ve metinlerinde toplumsal cinsiyet temsilleri ele alınacak ve bunların toplum ve bireyler üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Ardından öğrenciler, medya ürünleri bağlamında medya ve toplumsal cinsiyet ilişkisini araştırmak üzere kendi projelerini geliştirmeye teşvik edileceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Öğrenci, medya metinlerindeki toplumsal cinsiyet stereotiplerini tespit eder.

1, 2, 3, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

2. Öğrenci, medya metinlerindeki toplumsal cinsiyet stereotiplerinin birey ve toplum üzerindeki etkilerinin farkındadır.

1, 2, 3, 7, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

 3. Öğrenci, günümüz dünyasında sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi gelişmelere tarihsel bir perspektiften yaklaşır.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

4. Öğrenci dünyada halkla ilişkilerin gelişimine eleştirel-tarihsel bir perspektiften yaklaşır.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar: kısa bir değerlendirme

Rich (2007)

2

Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar: kısa bir değerlendirme (devam)

Rich (2007)

3

Feminist medya çalışmaları: paradigmalar

Van Zoonen (1994)

4

Feminist medya çalışmaları: araştırma alanları ve konuları

Van Zoonen (1994)

5

Erkeklik ve medya çalışmaları: paradigmalar

Connell (2003)

6

Erkeklik ve medya çalışmaları: araştırma alanları ve konuları

Craig (1992)

7

Ara sınav

 

8

Medyada kadınların yetersiz profesyonel temsili

Carter, Branston, & Allan (1998)

9

Toplumsal cinsiyet ve haberler

Carter, Branston, & Allan (1998)

10

Toplumsal cinsiyet ve radyo

Modleski (2007), chapter 4

11

Toplumsal cinsiyet ve televizyon

Mitchell (1991)

12

Toplumsal cinsiyet ve sinema

Mulvey (1977); Atakav (2012)

13

Toplumsal cinsiyet ve İnternet

Vickery & Everbach (2018)

14

Öğrenci sunumları

Hobsbawm (1994), part 1.8

15

Değerlendirme ve finale hazırlık

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Van Zoonen (1994). Feminist Media Studies. London: Sage.

 

Diğer Kaynaklar

Atakav, E. (2013). Women and Turkish Cinema: Gender Politics, Cultural Identity, and Representation. Oxon & New York: Routledge.

Carter, C., Branston, G., & Allan, S. (1998). News, Gender, and Power. London: Routledge.

Connell, R. W. (2003).  Masculinities. Oxford: Polity Press.

Craig, S. (1992). Men, Masculinity and the Media. California: Sage.

Mitchell, C. (2000). Women and Radio: Airing Differences. London, New York: Routledge.

Modleskl, T. (2008). Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women. Taylor & Francis e-library.

Rich, J. (2015). An Introduction to Modern Feminist Theory. Humanities-Ebooks.

Vickery, J. R.& Everbach, T. (2018). Mediating Misogyny: Gender, Technology, Harassment. Palgrave MacMillan.

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

1

40

Ara sınav

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

2

50

Toplam

3

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

x

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

13

4

52

Ara Sınavlar

1

3

3

Ödevler

1

20

20

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5