• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin genel amacı öğrencilere medya metinlerini eleştirel bir perspektiften okuma ve çözümleme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders boyunca öğrenciler dilbilim, psikoloji ve sosyolojinin ilgili teorilerini ve kavramlarını TV dizileri, basılı reklamlar, haberler, video oyunları vb. çeşitli medya metinlerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. Bu şekilde, semiyotik analiz, içerik analizi, psikanalitik çözümleme, eleştirel söylem analizi ve retorik analizi gibi çeşitli metin analizi yöntemlerine aşinalık kazanırlar. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Öğrenci, medya ürünlerinde anlamın nasıl üretildiğini anlar.

1, 3,  4,  7,  9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

2. Öğrenci, medya ürünleri, izleyiciler ve kültürel bağlamlar arasındaki karşılıklı ilişkileri anlar.

1, 3, 4, 7, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

3. Öğrenci medya ürünlerini araştırmak, değerlendirmek ve yorumlamak için stratejiler geliştirir ve kullanır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Göstergebilim: Ferdinand de Saussure ve Charles Peirce’de Gösterge, Kültür ve Anlam

Berger (2005), chapter 1

3

Göstergebilim: Vladimir Propp ve Masalların Biçim Bilimi

Berger (2005), chapter 1

4

Göstergebilim: Roland Barthes ve Mit Bilimi

Barthes (1991), ss. 107-119

5

Retorik Analizi: Ethos, Pathos ve Logos

Berger (1998), chapter 4

6

Psikanaliz ve Medya: Freud’un Kişilik Kuramı

Berger (2005), chapter 3

7

Psikanaliz ve Medya: Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler

Berger (2005), chapter 3

8

Feminist Psikanaliz: Anlatı Sineması

Mulvey (1975)

9

Öğrenci Sunumları

 

10

Nicel İçerik Analizi

Wimmer & Dominick (2000), chapter 6

11

İçerik Analizi: Haber Çerçeveleri

Linström & Marais (2012).

12

Eleştirel Söylem Analizi: Söylem, Dil ve İktidar

van Dijk (1993)

13

Eleştirel Söylem Analizi: Söylem Olarak Haber

van Dijk (1991)

14

Öğrenci Sunumları

 

15

Değerlendirme ve Finale Hazırlık

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Berger, A.A. (2005). Media Analysis Techniques. California: Sage.

Diğer Kaynaklar

Barthes, R. (1991). Mythologies. New York: The Noonday Press.

Berger, A.A. (1998). Media Research Techniques. California: Sage

van Dijk, T. (1991). The Interdisciplinary Study of News as Discourse, in Klaus Bruhn Jensen ve Nicholas W. Jankowski (Ed.), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research (s. 108-120). London and New York: Routledge.

van Dijk, T. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society, 4(2): 249-283.

Linström, M. & Marais, W. (2012). Qualitative News Frame Analysis: A Methodology. Communitas 17: 21-38.

Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16(3): 6-18.

Wimmer, R. D. & Dominick, J. R. (2000). Mass Media Research. Boston, USA: Cengage Learning.

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

https://yulearn.yeditepe.edu.tr/

Ödevler

 

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sunum

1

60

Ödev

1

40

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

2

50

Toplam

3

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

x

 

 

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

11

4

44

Sunum

1

15

15

Ödev

1

15

15

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
 
2