• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
4
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal sorumluluk kavramına dikkat çekmek, sosyal çevrelerine karşı duyarlı ve sorumlu birer birey olmalarını sağlamak, çeşitliliğe ve farklı kültürlere karşı saygı ve hoşgörü ile yaklaşmalarına katkı sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bölüm  tarafından daha önceden oluşturulmuş olan ‘’Duvarları Yıkıyoruz’’ ve ‘’7’den 77’ye Kuşaklar Arası İletişim’’ isimli sosyal sorunluluk projelerinin içerisinde yer almak ve projenin yürütülmesini sağlamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 12-Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü/Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri planlayıp onları uygulanabilirler.

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,12

B,C

2) Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi oluşturma becerisi kazanabilirler.

2,5,6,7,8

1,2,3,12

B,C

3) Öğrenciler farklı kültürlerden ve farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlar ile tanışabilirler.

2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,12

B,C

4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler.

2,5,6,7

1,2,12

B,C

5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler.

4,5,6,7

1,2

B,C

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri planlayıp onları uygulanabilirler.

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,12

B,C

2) Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi oluşturma becerisi kazanabilirler.

2,5,6,7,8

1,2,3,12

B,C

3) Öğrenciler farklı kültürlerden ve farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlar ile tanışabilirler.

2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,12

B,C

4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler.

2,5,6,7

1,2,12

B,C

5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler.

4,5,6,7

1,2

B,C

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri planlayıp onları uygulanabilirler.

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,12

B,C

2) Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi oluşturma becerisi kazanabilirler.

2,5,6,7,8

1,2,3,12

B,C

3) Öğrenciler farklı kültürlerden ve farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlar ile tanışabilirler.

2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,12

B,C

4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler.

2,5,6,7

1,2,12

B,C

5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler.

4,5,6,7

1,2

B,C

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri planlayıp onları uygulanabilirler.

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,12

B,C

2) Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi oluşturma becerisi kazanabilirler.

2,5,6,7,8

1,2,3,12

B,C

3) Öğrenciler farklı kültürlerden ve farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlar ile tanışabilirler.

2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,12

B,C

4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler.

2,5,6,7

1,2,12

B,C

5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler.

4,5,6,7

1,2

B,C

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri planlayıp onları uygulanabilirler.

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,12

B,C

2) Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi oluşturma becerisi kazanabilirler.

2,5,6,7,8

1,2,3,12

B,C

3) Öğrenciler farklı kültürlerden ve farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlar ile tanışabilirler.

2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,12

B,C

4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler.

2,5,6,7

1,2,12

B,C

5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler.

4,5,6,7

1,2

B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sosyal Sorumluluk Kavramına Giriş

 

2

Mezuniyet Projesi için Öğrenci Gruplarının Oluşturulması

 

3

Mezuniyet Projelerinin Yürütülmesine için Kurum Ziyaretleri

 

4

1. çalışma haftası

 

5

2. çalışma haftası

 

6

3. çalışma haftası

 

7

4. çalışma haftası

 

8

Vize Sunumları

 

9

5. çalışma haftası,

 

10

6. çalışma haftası

 

11

7 çalışma haftası

 

12

8. çalışma haftası

 

13

9. çalışma haftası

 

14

10. çalışma haftası

 

15

Değerlendirme ve Final Sunumlarına Hazırlık

 

16

Final sunumları

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Sosyal sorumluluk ile ilgili güncel okumalar

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

Final Sunumu

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

 

Kısa Sınav

 

 

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

x

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

x

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

x

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

8

112

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

7

Ara Sınav

1

45

45

Final

1

45

45

Toplam İş Yükü

 

 

272

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11