• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 372
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin örnek olayları inceleyerek kuramların uygulamalarını öğrenmeleri sağlamaktır. Öğrencilerden halkla ilişkiler uzmanları olarak davranarak, bilgiyi etkin bir şekilde analiz etmeleri ve kullanmaları beklenmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerden halkla ilişkileri idari bir yöntem olarak kullanabilmeleri, geniş kapsamlı bir iletişim stratejisi geliştirebilmeleri, idari kararları halkla ilişkiler yöntemleriyle destekleyebilmeleri ve stratejilerinin başarılı olup olmadığını değerlendirebilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkiler stratejilerinin detaylı analizi ve halkla ilişkiler stratejisi hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmak için gerekli olan uygun halkla ilişkiler taktiklerini seçer ve kullanır.

1,5,6

1,2,3

A,C

2) ROPE Model’i detaylı olarak analiz eder.

5

1,2,3

A,C

3) Belirlenen halkla ilişkiler stratejisini planlamak ve uygulamak amacıyla ROPE Modeli kullanır.

5,7

1,2,3

         A,C

4) Hazırladığı strateji için gerekli basılı malzemeleri hazırlar.

4

1,3

A,C

5) Halkla ilişkiler stratejisinin detaylandırma ve akışını ayrıntılarıyla hazırlar.

2,5,7

1,3

A,C

6) Belirlenen konuda basın bültenleri hazırlar.

         12

1,3

A,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ- ROPE Model’in ve halkla ilişkiler sürecinin gözden geçirilmesi

 

2

Halkla ilişkiler kampanyaları için grupların oluşturulması, konu ve kurumların belirlenmesi

 

3

Sunum önerisinin teslimi ve incelenmesi

 

4

Araştırma aşaması için görüşme

 

5

Araştırma aşaması için görüşme

 

6

Kampanya amaçlarının belirlenmesi için görüşme

 

7

Programlama (uygulama) aşaması için görüşme

 

8

Programlama (uygulama) aşaması için görüşme

 

9

Programlama (uygulama) aşaması için görüşme

 

10

Değerlendirme aşaması ile ilgili görüşme

 

11

Sunumlar

 

12

Sunumlar

 

13

Sunumlar

 

14

Sunumlar

 

15

Genel değerlendirme

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hendrix, J. A. & Hayes, D. C. (2007). Public Relations Cases. CA: Thomson Wadsworth.

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

https://yulearn.yeditepe.edu.tr/

Ödevler

 

Sınavlar

Final

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sunum önerisi hazırlama

1

20

Derse ve görüşmelere katılım

7

30

Sunum

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

 

 

 

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

x

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi 

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

30

3

90

Sunum

1

40

40

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

176

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

 
3