• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 372
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin örnek olayları inceleyerek kuramların uygulamalarını öğrenmeleri sağlamaktır. Öğrencilerden halkla ilişkiler uzmanları olarak davranarak, bilgiyi etkin bir şekilde analiz etmeleri ve kullanmaları beklenmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerden halkla ilişkileri idari bir yöntem olarak kullanabilmeleri, geniş kapsamlı bir iletişim stratejisi geliştirebilmeleri, idari kararları halkla ilişkiler yöntemleriyle destekleyebilmeleri ve stratejilerinin başarılı olup olmadığını değerlendirebilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkiler stratejilerinin detaylı analizi ve halkla ilişkiler stratejisi hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmak için gerekli olan uygun halkla ilişkiler taktiklerini seçer ve kullanır. 1,5,6 1,2,3 A,C
2) ROPE Model’i detaylı olarak analiz eder. 5 1,2,3 A,C
3) Belirlenen halkla ilişkiler stratejisini planlamak ve uygulamak amacıyla ROPE Modeli kullanır. 5,7 1,2,3 A,C
4) Hazırladığı strateji için gerekli basılı malzemeleri hazırlar. 4 1,3 A,C
5) Halkla ilişkiler stratejisinin detaylandırma ve akışını ayrıntılarıyla hazırlar. 2,5,7 1,3 A,C
6) Belirlenen konuda basın bültenleri hazırlar. 12 1,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ- ROPE Model’in ve halkla ilişkiler sürecinin gözden geçirilmesi  
2 Halkla ilişkiler kampanyaları için grupların oluşturulması, konu ve kurumların belirlenmesi  
3 Sunum önerisinin teslimi ve incelenmesi  
4 Araştırma aşaması için görüşme  
5 Araştırma aşaması için görüşme  
6 Kampanya amaçlarının belirlenmesi için görüşme  
7 Programlama (uygulama) aşaması için görüşme  
8 Programlama (uygulama) aşaması için görüşme  
9 Programlama (uygulama) aşaması için görüşme  
10 Değerlendirme aşaması ile ilgili görüşme  
11 Sunumlar  
12 Sunumlar  
13 Sunumlar  
14 Sunumlar  
15 Genel değerlendirme  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Hendrix, J. A. & Hayes, D. C. (2007). Public Relations Cases. CA: Thomson Wadsworth.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum önerisi hazırlama 3 60
Derse ve görüşmelere katılım 1 10
Sunum 3 30
Final   100
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.   x        
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         X  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.     x      
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.     x      
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.   x        
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       x    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara sınav 0 0 0
Ödev (Sunum önerisi hazırlama) 1 10 10
Sunum 3 2 6
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     81
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,24
Dersin AKTS Kredisi     3