• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dijital iletişim kampanya geliştirme sürecini teori ve uygulamalar üzerinden tanıtmak ve dijital pazarlama iletişiminin geleneksel pazarlama iletişiminden farklarını kavramalarını sağlamak. Bu kapsamda dijital pazarlama, dijital strateji geliştirme, başarılı bir dijital dönüşüm gerçekleştirme ve dijital pazarlamanın halka ilişkiler stratejilerinin geliştirilmesindeki rolü hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dijital iletişim, dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, sosyal medya pazarlama, dijital reklam, dijital PR

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dijital iletişim stratejisi kavramlarını bilirler. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 1,2,3 A,C
2) Dijital pazarlamayı ve bileşenlerini

anlarlar. (Sosyal medya, dijital reklam vb)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 1,2,3 A,C
3) Dijital pazarlama stratejisi oluşturmayı

 anlarlar.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 1,2,3 A,C
4) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijitalin nasıl kullanacağını öğrenirler. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital iletişim nedir? Dijital iletişim stratejileri nelerdir?  
2 Dijital iletişim stratejileri nelerdir?  
3 Dijitalde iletişim ve pazarlama terminolojileri  
4 Dijital ekosistem, dijital müşteri  
5 Sosyal medya pazarlaması ve yönetimi WOMM uygulamaları  
6 Dijital pazarlama da diğer online reklam yönetimleri (dijital reklam, e-posta, e-ticaret, mobil marketing)  
7 İnteraktif pazarlama ve reklamcılık yaklaşımları ve internet mecralarının kullanımı  
8 Ara sınav  
9 Dijital reklam kampanya yönetimi  
10 Dijital reklam kampanyalarının iletişim stratejileri üzerindeki etkileri  
11 Dijital reklam kampanyalarının halkla ilişkiler stratejileri üzerindeki etkileri  
12 Dijital pazarlama bütçesinin belirlenmesi ve oranları  
13 Dijital reklam kampanyalarında ölçme ve değerlendirme  
14 Dijital dönüşümün halkla ilişkilere uyarlanması  
15 Dijitalde inovasyon kültürü  
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödevler 4 40
Katılım 1 20
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       X    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       X    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         X  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.         X  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödevler 5 10 50
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     165
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.6
Dersin AKTS Kredisi     7