• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilerin dijital iletişim ve pazarlama sürecini anlamalarını, dijital pazarlama ve iletişim stratejileri oluşturabilmelerini ve dijital pazarlamanın halkla ilişkilerdeki rolünü kavramasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dijital iletişim stratejileri geliştirme, sosyal medya planlama, dijital medyada reklam, dijital halkla ilişkiler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödev, B: Sözlü/Sunum C: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Dijital iletişim stratejisi kavramlarını bilirler.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10

1,2,15

A,B,C

2) Dijital pazarlamayı ve bileşenlerini

anlarlar. (Sosyal medya, dijital reklam vb)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10

1,2,15

A,B,C

3) Dijital pazarlama stratejisi oluşturmayı

 anlarlar.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10

1,2,15

A,B,C

4) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijitalin nasıl kullanacağını öğrenirler.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10

1,2,15

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Dijital iletişim üzerine temel teoriler

 

3

Dijital nedir? Digital medya nedir, digital platformlar hangileridir? Dijital iletişim ve dijital strateji nedir?

 

Chaffey and Chadwick (2016) Digital Marketing

4

Dijital iletişim terminolojisi & Web teknolojileri ve online makro ortamlar

Chaffey and Chadwick (2016) Digital Marketing

5

Dijital modeller

Chaffey and Smith (2013) Digital Marketing Excellence.

6

Online Pazar ve online tüketici davranışı

Chaffey and Chadwick (2016) Digital Marketing

7

Ara sınav sunumları

 

8

Sosyal medya pazarlaması & Etki lideri pazarlaması

Kingsnorth (2016) Digital Marketing Strategy

9

Dijital reklamcılık, e-mail pazarlama, e- ticaret, mobil pazarlama

Kingsnorth (2016) Digital Marketing Strategy

10

Traffic building

Chaffey and Smith (2013) Digital Marketing Excellence.

11

SEM

Kingsnorth (2016) Digital Marketing Strategy

12

Paid Search & Display

Kingsnorth (2016) Digital Marketing Strategy

13

Dijital iletişim kampanyası strateji belirleme

Chaffey and Smith (2013) Digital Marketing Excellence.

Chaffey and Chadwick (2016) Digital Marketing

14

Dijital iletişim kampanyası yönetimi

Chaffey and Smith (2013) Digital Marketing Excellence

Chaffey and Chadwick (2016) Digital Marketing.

15

Genel değerlendirme

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Chaffey and Smith (2013) Digital Marketing Excellence. Taylor and Francis

Kingsnorth (2016) Digital Marketing Strategy. Kogan Page Publishers

Chaffey and Chadwick (2016) Digital Marketing. Pearson

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Katılım

1

10

Ödev

5

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

x

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

x

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

x

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

x

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

x

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

14

14

Final

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

112

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4