• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı pazarlama işlevinin kapsamını ve rolünü a) Pazarlama karması elemanlarının entegrasyonu : ürün , fiyat, dağıtım kanalları ve tutundurma; b) Tutundurma karması araçlarının entegrasyonu : Halkla ilişkiler, reklamcılık, kişisel satış, satış tutundurma, doğrudan satış ‘a vurgu yaparak incelemektir. Amaç, pazarlama iletişiminin müşterilere nasıl ulaştığını ve onlara hizmet ettiğini ve tüketici davranışlarını şekillendirmeye nasıl yardımcı olduğunu anlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, öğrencilere pazarlama iletişimi stratejisi alanında yer alan bileşenler ve düşünceler hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Bütünleşik Pazarlama İletişimi teorileri, kavramları ve uygulamalarına odaklanan ders, reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler, tanıtım, kişisel satış, doğrudan pazarlama ve interaktif pazarlama unsurlarını kapsar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Çalışması; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Pazarlama iletişimini tanır.

1,2

1,2

A,B,C

2. Ürün, fiyat, dağıtm kanalı ve pazarlama iletişimi yönetiminde kullanılan stratejileri öğrenir.

1,2,3,4,5,6,8,9,10

1,2,6,15

A,B,C

3. Öğrendiği stratejilerin bütünleştirilmesinin zorunluluğunu ve yöntemlerini anlar.

1,2,3,4,5,6,8,9,10

1,2,6,15

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş-Bütünleşik Pazarlama İletişimi Tanımı

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 1

2

Pazarlama Sürecinde Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Rolü/Modern Pazarlama Yaklaşımları

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 2

3

İletişim Sürecinin İncelenmesi

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 5

4

Kaynak, Mesaj ve Kanal Faktörleri

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 6

5

Yaratıcı Strateji: Planlama ve Geliştirme

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 8

6

Yaratıcı Strateji: Uygulama ve Değerlendirme

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 9

7

Doğrudan Pazarlama Stratejileri

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 14

8

Ara Sınav

 

9

İnternet ve İnteraktif Medya

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 15

10

Satış Tutundurma Stratejileri

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 16

11

Halkla İlişkiler ,Tanıtım ve Kurumsal Reklam Stratejileri

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 17

12

Kişisel Satış Stratejileri

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 18

13

Tutundur Etkinliğinin Ölçülmesi. Uluslararası Reklam ve Tutundurma

Belch, G. E. & Belch, M.A. (2007), chapter 19-20

14

Grup Sunumları ve Tartışma

 

15

Grup Sunumları ve Tartışma

 

16

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Belch, George E. & Belch, Michael A. (2007). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective (7th ed.), USA: McGraw-Hill.

 

Diğer Kaynaklar

Keller, K. L. (2009). Building strong brands in a modern marketing communications environment, Journal of Marketing Communications, 15:2-3, 139-155.

Shavitt, S., Johnson, T. P., & Zhang, J. (2011) "Horizontal and Vertical Cultural Differences in the Content of Advertising appeals", Journal of International Consumer Marketing, 23:3-4, 297-310.

Salehzadeh, R., & Pool, K. J. (2017) Brand Attitude and Perceived Value and Purchase Intention toward Global Luxury Brands, Journal of International Consumer Marketing, 29:2, 74-8

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

Ara Sınav; Final

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Katılım

1

10

Ödev

1

30

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

2

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

x

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

x

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

x

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

x

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

x

 

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

5

5

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

97

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4