• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı pazarlama işlevinin kapsam ve rolünü incelemek ve a) Pazarlama karması unsurlarının (ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve pazarlama iletişimleri) bütünleştirilmesini; b) Pazarlama iletişimi karmasının unsurlarının (halkla ilişkiler, reklam, bireysel satış ve promosyonlar) bütünleştirilmesini vurgulamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste ürünler, hizmetler ve kurumlara ilişkin tüketici tutum ve davranışlarında değişiklik yapma ve bilinçliliği artırmak için kullanılan temel pazarlama ve tanıtım ilkeleri incelenmektedir. Öğrenciler uygun pazarlama karmasını değerlendirmeyi, iletişimin rolünü incelemeyi ve örnek olayları inceleyerek sınıf içi tartışmalarla pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmeyi öğrenmektedirler. Derste öğrenciler tüm pazarlama iletişimi unsurlarını; reklam, halkla ilişkiler, satış, doğrudan pazarlama konularını ve e-iletişim konusunu öğrenmektedirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Pazarlama iletişimi tanır.
1,2,3,4,6 1, 2, 3 A, C
  1. Ürün, fiyat, dağıtım kanalı ve pazarlama iletişimi yönetiminde kullanılan stratejileri öğrenir.
1,2,3,4,6 1, 2, 3 A, C
  1. Bu stratejilerin bütünleştirilmesinin zorunluluğunu ve yöntemlerini anlar.
1,2,3,4,6,7 1, 2, 3 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamanın Kapsamı Ünite 1,2
2 Modern Pazarlama Yaklaşımı 3
3 Hedef Pazarlama 8
4 Uluslararası Pazarlama 21
5 Ürün Stratejileri 12, 13
6 Ürün Stratejileri 20
7 Dağıtım Stratejileri 15
8 Vize  
9 Dağıtım Stratejileri 16
10 Reklam Stratejileri 17, 18, 19
11 Reklam Stratejileri 17, 18, 19
12 Halkla İlişkiler Stratejileri 17, 18, 19
13 Bireysel Satış Stratejileri 17, 18, 19
14 Bireysel Satış Stratejileri 17, 18, 19
15 Promosyon Stratejileri 17, 18, 19
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu P. Kotla ve K. L. Keller. Marketing Management, 14. Baskı.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Grup çalışması sunumu
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav -  
Ödev -  
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.   x        
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     x      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir. x          
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.         x  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     110
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,4
Dersin AKTS Kredisi     4