• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 199
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere akademik yazımın temelleri hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, akademik yazım becerilerine giriş niteliğindedir. Derste, akıcı ve anlam bütünlüğü olan paragraflar ve kompozisyonlar yazmanın temel unsurlarına odaklanılacaktır. Bununla birlikte, derste, bilimsel kaynakların ödevlerde nasıl kullanılacağı ve bu kaynaklara intihal yapmadan, uygun şekilde atıfta bulunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenci, akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip paragraf yazar. 4
2) Öğrenci akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip kompozisyon yazar. 4
3) Öğrenci akademik kaynaklardan alıntıladığı fikir ve bilgileri parafraz eder ve/veya özetler. 4
4) Öğrenci, akademik referans gösterme kurallarını intihale ve benzer diğer ciddi hatalara düşmeden uygular 4

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dersin amacı ve kapsamı   
2 İntihal nedir? İntihalden nasıl kaçınabiliriz? Oshima & Hogue (2006), chapter 8
3 Paragrafın yapısı  Oshima & Hogue (2006), chapter 1
4 Paragrafta akıcılık ve anlam bütünlüğü  Oshima & Hogue (2006), chapter 2
5 Ödev teslimi I  
6 Kompozisyonun yapısı Oshima & Hogue (2006), chapter 4
7 Çeşitli kompozisyon türleri Oshima & Hogue (2006), chapter 6, 7, & 9
8 Ödev teslimi II  
9 Doğrudan ve dolaylı alıntılar Oshima & Hogue (2006), chapter 3
10 Ödev teslimi III  
11 Akademik kaynaklardan alınan bilgileri ve fikirleri parafraz etme ve özetleme Oshima & Hogue (2006), chapter 8
12 Ödev teslimi IV   
13 Akademik yazım süreci: taslak geliştirme, yazma ve son şeklini verme  Oshima & Hogue (2006), Appendix A
14 Metin içinde ve kaynakçada atıf yapma kuralları  Oshima & Hogue (2006), Appendix B & APA 7.0 Manual
15 Genel değerlendirme  
16 Final ödevi teslimi  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Oshima, A. & Houge, A. (2006). Writing Academic English (4th ed.). London: Pearson Longman.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 5 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı  5 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.         X
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ödev 6 1 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     48
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1.8
Dersin AKTS Kredisi     2
1