• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 199
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin genel amacı, öğrencilerin İngilizce akademik yazım becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Akademik yazımın temellerinin işleneceği dersin odağındaki başlıca konular; paragraf ve kompozisyonun yapısı, farklı kompozisyon türleri, bilimsel kaynaklardan yararlanma ve bu kaynaklara intihal yapmadan atıfta bulunma kurallarıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım; 2: Tartışmalı Ders; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, akıcı ve tutarlı paragraflar yazar. 3, 5, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
2. Öğrenci yazdığı paragraflarda olgu, istatistik, alıntı gibi destekleyici ayrıntıları kullanır. 3, 5, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
3. Öğrenci farklı türlerde (kronolojik, neden/sonuç, karşılaştırma, tartışma vb.) akademik kompozisyonlar yazar.  3, 5, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
4. Öğrenci akademik kaynaklardan aldığı fikir ve bilgileri parafraz eder ve/veya özetler.  3, 5, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
5. Öğrenci akademik referans gösterme kurallarını intihale ve benzer diğer ciddi hatalara düşmeden uygular. 3, 5, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dersin amacı ve kapsamı   
2 İntihal nedir? İntihalden nasıl kaçınabiliriz? Oshima & Hogue (2006), chapter 8
3 Paragrafın yapısı  Oshima & Hogue (2006), chapter 1
4 Paragrafta akıcılık ve anlam bütünlüğü  Oshima & Hogue (2006), chapter 2
5 Ödev teslimi I  
6 Kompozisyonun yapısı Oshima & Hogue (2006), chapter 4
7 Çeşitli kompozisyon türleri Oshima & Hogue (2006), chapter 6, 7, & 9
8 Ödev teslimi II  
9 Doğrudan ve dolaylı alıntılar Oshima & Hogue (2006), chapter 3
10 Ödev teslimi III  
11 Akademik kaynaklardan alınan bilgileri ve fikirleri parafraz etme ve özetleme Oshima & Hogue (2006), chapter 8
12 Ödev teslimi IV   
13 Akademik yazım süreci: taslak geliştirme, yazma ve son şeklini verme  Oshima & Hogue (2006), Appendix A
14 Metin içinde ve kaynakçada atıf yapma kuralları  Oshima & Hogue (2006), Appendix B & APA 7.0 Manual
15 Genel değerlendirme  
16 Final ödevi teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Oshima, A. & Houge, A. (2006). Writing Academic English (4th ed.). London: Pearson Longman.
Diğer Kaynaklar Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.) (2003). Washington, DC: APA.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 5 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı  5 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ödev 6 1 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     48
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1.8
Dersin AKTS Kredisi     2