• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere yönetim yaklaşımının ve uygulamalarının temelleri ile tanıştırmak.
Dersin İçeriği: 

Ders, (a) planlama, organize etme, önderlik etme, yönetme ve kontrol etme gibi temel yönetim fonksiyonlarının analizi; (b) karar verme, liderlik, iletişim gibi kritik yönetim becerileri; ve (c) etik yönetimi, sosyal sorumluluk ve yönetim örgütlerinin teorisi ve uygulamasını şekillendiren dış sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerle ilgili özel konuları kapsar. Dersin içeriği ayrıca öğrencilere organizasyonların, organizasyon yapılarının ve organizasyonel işlemlerin temel kavramlarını, ilkelerini, modellerini, teorilerini ve uygulamalarını tanıtmak için tasarlanmıştır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders, 2:Tartışmalı Ders, 3:Özel Destek/Yapısal Örnekler, 6:Örnek Olay, 15:Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B: Sözlü/Sunum, C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yönetime yönelik temel yaklaşımları ve yöneticinin organizasyonlar için önemini anlamak

1,2,3,4,7,8,9

1,2,3,6,15

A,B,C

2) Halkla ilişkilerin diğer sektörlerle etkileşimlerini görebilmek ve analizini yapabilmek

1,2,3,4,7,8,9

1,2,3,6,15

A,B,C

3) Tanıtım ve halkla ilişkilerin farklı alanlarına göre farklı konumlandırılmasını görmek ve konumlandırmak

1,2,3,4,7,8,9

1,2,3,6,15

A,B,C

4) Halkla ilişkiler ile ilgili olarak modeller geliştirme ve bunu tartışarak sunabilme

1,2,3,4,7,8,9

1,2,3,6,15

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 Giriş

 

2

Yöneticilik

Ders Kitabı ve Okumalar

3

 Global Yöneticilerin Kısıtları ve Zorlukları

Ders Kitabı ve Okumalar

4

Sosyal Sorumluluk, Etik.

Ders Kitabı ve Okumalar

5

Karar verme, değişim ve inovasyon

Ders Kitabı ve Okumalar

6

Planlama ve Strateji oluşturma

Ders Kitabı ve Okumalar

7

Ara Sınav

Ders Kitabı ve Okumalar

8

Klasik ve Çağdaş Örgütsel Tasarımın Temelleri

Ders Kitabı ve Okumalar

9

Dış Çevre

Ders Kitabı ve Okumalar

10

Örgüt Kültürü ve Etik Değerler

Ders Kitabı ve Okumalar

11

Motivasyon ve Liderlik

Ders Kitabı ve Okumalar

12

Sunumlar

 

13

Sunumlar

 

14

Sunumlar

 

15

Değerlendirme

 

16

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Stephen P. Robbins & Mary Coultner. Management.(13th Global Ed. 2015) Pearson.

”Organization Theory and Design”, Richard L. Daft, Jonathon Murphy, Hugh Willmott, South - Western

Diğer Kaynaklar

Richard Daft. The Leadership Experience. (2007)Harcourt.

Jack Welch, Winning. (2005)  Harper- Collins.

C. McChesney, S. Covey.  The  Four Disciplines of Execution ( 2012) Free Press.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders kitabı, ek okumalar, örnek olaylar

Ödevler

Örnek olaylar, dönem içi projeler

Sınavlar

Ara sınav ve final

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

50

Katılım

1

20

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

     

x

   

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

       

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

     

x

   

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

x

       

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

x

       

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

x

       

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

x

         

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

   

x

     

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

       

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

     

x

   
 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

3

30

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

15

15

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

95

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4