• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere yönetim yaklaşımının ve uygulamalarının temelleri ile tanıştırmak.
Dersin İçeriği: 

Ders, (a) planlama, organize etme, önderlik etme, yönetme ve kontrol etme gibi temel yönetim fonksiyonlarının analizi; (b) karar verme, liderlik, iletişim gibi kritik yönetim becerileri; ve (c) etik yönetimi, sosyal sorumluluk ve yönetim örgütlerinin teorisi ve uygulamasını şekillendiren dış sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerle ilgili özel konuları kapsar. Dersin içeriği ayrıca öğrencilere organizasyonların, organizasyon yapılarının ve organizasyonel işlemlerin temel kavramlarını, ilkelerini, modellerini, teorilerini ve uygulamalarını tanıtmak için tasarlanmıştır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım,2:Soru-Cevap,3:Tartışma,9:Ödev,12:Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, C:Ödev, D:Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İletişimin tanıtım boyutundaki enstrümanları öğrenmek 1,2,3,4,7,8,9 1,2,3,9,12 A,B,C
2) Halkla ilişkilerin diğer sektörlerle etkileşimlerini görebilmek ve analizini yapabilmek 1,2,3,4,7,8,9 1,2,3,9,12 A,B,C
3) Tanıtım ve halkla ilişkilerin farklı alanlarına göre farklı konumlandırılmasını görmek ve konumlandırmak 1,2,3,4,7,8,9 1,2,3,9,12 A,B,C
4) Halkla ilişkiler ile ilgili olarak modeller geliştirme ve bunu tartışarak sunabilme 1,2,3,4,7,8,9 1,2,3,9,12 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Giriş  
2  Yöneticilik  
3  
Global Yöneticilerin Kısıtları ve Zorlukları
 
4  
Sosyal Sorumluluk, Etik.
 
5  Karar verme, değişim ve inovasyon  
6  Planlama ve Strateji oluşturma  
7 Ara Sınav  
8

Klasik ve Çağdaş Örgütsel Tasarımın Temelleri

 
9 Dış Çevre  
10 Örgüt Kültürü ve Etik Değerler  
11 Motivasyon ve Liderlik  
12 Sunumlar  
13 Sunumlar  
14 Sunumlar  
15 Değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Stephen P. Robbins & Mary Coultner. Management.(13th Global Ed. 2015) Pearson.

”Organization Theory and Design”, Richard L. Daft, Jonathon Murphy, Hugh Willmott, South - Western

Diğer Kaynaklar Richard Daft. The Leadership Experience. (2007)Harcourt.

Jack Welch, Winning. (2005)  Harper- Collins.

C. McChesney, S. Covey.  The  Four Disciplines of Execution ( 2012) Free Press.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Textbook, Additionl readings, Cases
Sınavlar Mid-Term and Final Examinations
   

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
     
     
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam    
     

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       X    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         X  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       X    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   X        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir. X          
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular     X      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X  
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav (vize) 1 3 3
Ödev 1 15 15
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     98
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,92
Dersin AKTS Kredisi     4