• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PRP 113
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders halkla ilişkiler bölümünde gerekli olacak tasarımlarda artistik ve düşünsel bakış açılarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda vektörel tabanlı programları aktif olarak kullandırabilmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Tasarım alanında artistik ve düşünsel bakış açıları, Adobe Photoshop ve InDesing programları, dergi afiş tasarımları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Yazım Uygulaması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Grafik tasarımında kullanılan teknik ve teorik bilgileri tanımlar. 1,3,4,6,7 1,2,3,4 A, C
2) InDesign CS6 ve Photoshop CS6 MX

programlarını kullanır.

1,3,4,6,7 1,2,3,4 A, C
3) Edinilen bilgilerle afiş, dergi sayfalarını

uygular.

1,3,4,6,7 1,2,3,4 A, C
4) Fotoğraf, metin ve tasarım bilgilerinin yazılı

Online mecralardaki örneklerini inceler.

1,3,4,6,7 1,2,3,4 A,C
5) Tasarım sunumu ve portfolyo geliştirme gibi önemli kavramları anlayabilirler. 1,3,4,6,7 1,2,3,4 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Adobe Photoshop ve InDesing CS6 programına giriş ve genel yapılarının incelenmesi.  
3 Stiller ve panellerin kullanımı  
4 Broşür tasarımı ve broşürün genel yapısı  
5 Yaratıcı broşür tasarımı kuralları  
6 Tasarımda görsel seçimi  
7 Tasarımların yayıncılıkta kullanım alanları  
8 Ara sınav  
9 Dergi sayfa mizanpajı ve yayıncılıkta kullanım alanları  
10 Bir tasarım sayfasını çekici hale getirme  
11 Logo tasarımı  
12 Afiş tasarımı  
13 Master sayfasını oluşturmak  
14 Çerçeveler oluşturmak ve baskıya gönderme aşamaları  
15 Final ödevi hakkında  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 • Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book,
 • Adobe InDesign CS4 Scott Kelby
Diğer Kaynaklar
 • Adobe InDesing CS6 Yetkili Eğitim Kılavuzu Komisyon
 • Medyasoft Yayınları / Bilgisayar Kitapları Dizisi

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar
 • Dergi sayfası tasarımı
 • Dergi kapak sayfası tasarımı
 • Afiş tasarımı
 • Broşür çalışması
Ödevler
 • Dergi sayfası tasarımı
 • Dergi kapak sayfası tasarımı
 • Afiş tasarımı
 • Broşür çalışması

 

Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 5 10
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5