• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 382
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders sağlık iletişiminin kuramsal temelini açıklayarak öğrencilere alanın disiplinler arası özelliğine uygun bir öngörü ve sağlık iletişimi faaliyetleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste işlenen konu başlıkları: sağlık iletişimin tanımı, disiplinlerarası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlık iletişimi kampanya süreci, risk iletişimi ve medyada savunuculuk, sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi, medya ve sağlık, sağlık iletişimi ve etik ve sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması 7: Beyin Fırtınası, 13: Saha/Arazi Çalışması 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü/Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Sağlık iletişimini tanımlayabilir. 1
2) Sağlık iletişimindeki temel kuramları ve modelleri anlayabilir.  1
3) Sağlık iletişimi alanındaki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. 8, 11
4) Medyadaki sağlık söylemini sağlık iletişimi perspektifiyle değerlendirebilir.  11
5) Sağlık iletişimine özgü yöntemleri sınıflandırıp sınıf ortamında proje geliştirebilir.  3, 5, 6, 7, 8

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sağlık iletişimi nedir?  
2 Disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri  
3 Sağlık iletişiminde kuram ve modeller   
4 Sağlık iletişiminde kuram ve modeller   
5 Sağlık iletişimi kampanya süreci  
6 Sağlık iletişimi kampanya süreci  
7 Risk iletişimi ve medyada savunuculuk  
8 Ara sınav   
9 Sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi  
10 Medyada sağlık söylemi  
11 Sağlık iletişimi ve etik  
12 Sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi  
13 Proje sunumu  
14 Proje sunumu  
15 Genel değerlendirme  
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Schiavo, R. (2007). Health Communication: From Theory to Practice. USA: Jossey Bass.
Diğer Kaynaklar Çınarlı, İ. (2008). Sağlık iletişimi ve medya. Ankara: Nobel.

Okay, A. (2009). Sağlık iletişimi. İstanbul: MediaCat.

Seal, C. (2003). Health and the media: an overview. Sociology of Health and Illness, 25, 6: 513 – 53.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam          100
Finalin Başarıya Oranı         1 60
Yıl İçinin Başarıya Oranı         1 40
Toplam          100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.       X  
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.       X  
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 20 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5