• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 382
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders sağlık iletişiminin kuramsal temelini açıklayarak öğrencilere alanın disiplinler arası özelliğine uygun bir öngörü ve sağlık iletişimi faaliyetleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste işlenen konu başlıkları: sağlık iletişimin tanımı, disiplinlerarası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlık iletişimi kampanya süreci, risk iletişimi ve medyada savunuculuk, sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi, medya ve sağlık, sağlık iletişimi ve etik ve sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması 7: Beyin Fırtınası, 13: Saha/Arazi Çalışması 15: Ödev,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler sağlık iletişimini tanımlayabilirler. 3, 9, 10 1,2,7
2) Öğrenciler sağlık iletişimindeki temel kuramları ve modelleri anlayabilirler.  3, 9, 10 1,2,7 
3) Öğrenciler sağlık iletişimi alanındaki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilirler. 3, 9, 10 1,2,6,7  A,B,C 
4) Medyadaki sağlık söylemini sağlık iletişimi perspektifiyle değerlendirebilirler. 3, 9, 10 1,2,6,7,13,15 A
5) Sağlık iletişimine özgü yöntemleri sınıflandırıp sınıf ortamında proje geliştirebilirler.  3, 9, 10 1,2,6,7,13,15  A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sağlık iletişimi nedir?  
2 Disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri  
3 Sağlık iletişiminde kuram ve modeller   
4 Sağlık iletişiminde kuram ve modeller   
5 Sağlık iletişimi kampanya süreci  
6 Sağlık iletişimi kampanya süreci  
7 Risk iletişimi ve medyada savunuculuk  
8 Ara sınav   
9 Sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi  
10 Medyada sağlık söylemi  
11 Sağlık iletişimi ve etik  
12 Sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi  
13 Proje sunumu  
14 Proje sunumu  
15 Genel değerlendirme  
16 Final sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Schiavo, R. (2007). Health communication: from theory to practice. USA: Jossey Bass.
Diğer Kaynaklar Çınarlı, İ. (2008). Sağlık iletişimi ve medya. Ankara: Nobel.

Okay, A. (2009). Sağlık iletişimi. İstanbul: MediaCat.

Seal, C. (2003). Health and the media: an overview. Sociology of Health and Illness, 25, 6: 513 – 531.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam          100
Finalin Başarıya Oranı         1 60
Yıl İçinin Başarıya Oranı         1 40
Toplam          100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.            
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 20 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5