• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 433
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; öğrencilerin başlıca siyasal ideolojilerle birlikte, siyasal iletişimin temel nosyon ve teorilerini tanımalarına yardımcı ve bunları somut örnekler üzerinden tartışmalarına yardımcı olmak, bunun yanı sıra etkili bir siyasal iletişim kampanyası tasarlamak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, öncelikle başlıca siyasal ideolojilerle birlikte siyasal iletişimin temel kavram ve teorilerine genel bir bakış sunmakta ve medya, siyaset ve toplum arasındaki üçgeni irdelemektedir. Daha sonra bir siyasal iletişim kampanyasının bileşenleri, siyasal iletişim kampanyalarında kullanılan çeşitli stratejiler ve taktikler ve bu kampanyalarının başarılarını etkileyen faktörler somut örnekler üzerinden incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenciler başlıca siyasal ideolojileri ve fikirleri tanır. 3, 9, 10 1, 2, 6, 15 A, B, C
2. Öğrenci siyasal iletişimdeki temel nosyon ve teorileri tanır. 3, 9, 10 1, 2, 6, 15 A, B, C
 3. Öğrenci, halkla ilişkilerin siyasetteki önemini kavrar. 3, 9, 10 1, 2, 6, 15 A, B, C
4.  Öğrenci, bir siyasal iletişim kampanyasının temel bileşenlerini bilir. 3, 9, 10 1, 2, 6, 15 A, B, C
5. Öğrenci, ekip çalışması içinde bir siyasal iletişim kampanyası tasarlar. 1, 2,  4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 6, 15 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyaset nedir? İdeoloji nedir? İdeolojiler ölüyor mu? Heywood, A. (2013), chap. 1 & 2
2 Siyasal fikirler ve ideolojiler 1: Sosyalizm, liberalizm ve muhafazakârlık  Heywood, A. (2013), chap. 2
3 Siyasal fikirler ve ideolojiler 2: Faşizm, popülizm, köktendincilik ve milliyetçilik Heywood, A. (2013), chap. 2 &  5
4 Siyasal fikirler ve ideolojiler 3: Feminizm, çevrecilik ve yeni sol Heywood, A. (2013), chap. 2
5 Kamuoyu: psikolojik yaklaşımlar Glynn, C. J. et al (2004), chap. 1 & 4
6 Kamuoyu: sosyolojik yaklaşımlar Glynn, C. J. et al (2004), chap. 5 & 6
7 Siyasal iletişim nedir? Aktörleri kimlerdir? McNair, B. (2011), chap. 1
8 Ara sınav   
9 Siyasal reklamcılık: dünyadan ve Türkiye’den siyasal reklam örnekleri McNair, B. (2011), chap. 6
10 Siyasal halkla ilişkiler McNair, B. (2011), chap. 7
11 Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: araştırma & hedef belirleme O’Day, J. B (n.d.), chap. 1, 2, &3
12 Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: kampanya mesajı ve iletişim stratejisi   O’Day, J. B (n.d.), chap. 4 & 5
13 Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: planlama ve uygulama O’Day, J. B (n.d.), chap. 6
14 Öğrenci Sunumları  
15 Review and Wrap-up for the Final  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Glynn, C. J. et al (2004). Public opinion. London: Westview Press.

Heywood, A. (2013). Politics, 4th ed. London: Palgrave.

McNair, B. (2011).  An introduction to political communication, 5th ed. New York: Routledge.

 

 

Diğer Kaynaklar

 

O’Day, J. B. (n.d.). Political Campaign Planning Manual: A Step-by-Step Guide to Winning Elections. N.p.: National Democratic Institute for International Affairs.

NTV (2015). Türkiye’nin Seçimleri [Documentary]. Available at YouTube.

NTV (2017). Türkiye’nin Referandumları [Documentary]. Available at YouTube.

 Clooney, G. (Producer), Heslov, G. (Producer), & Green, D. G. (Director) (2015). Our brand is crisis [Motion picture]. United States: Participant Media, RatPac-Dune Entertainment, & Smokehouse Pictures.

    

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 40
Ara sınav 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 2 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       X    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.       X    
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         X  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Ara Sınavlar 1 3 3
Ödevler 1 20 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.64
Dersin AKTS Kredisi     5