• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 433
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; öğrencilerin başlıca siyasal ideolojilerle birlikte, siyasal iletişimin temel nosyon ve teorilerini tanımalarına yardımcı ve bunları somut örnekler üzerinden tartışmalarına yardımcı olmak, bunun yanı sıra etkili bir siyasal iletişim kampanyası tasarlamak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, öncelikle başlıca siyasal ideolojilerle birlikte siyasal iletişimin temel kavram ve teorilerine genel bir bakış sunmakta ve medya, siyaset ve toplum arasındaki üçgeni irdelemektedir. Daha sonra bir siyasal iletişim kampanyasının bileşenleri, siyasal iletişim kampanyalarında kullanılan çeşitli stratejiler ve taktikler ve bu kampanyalarının başarılarını etkileyen faktörler somut örnekler üzerinden incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav; Sözlü/Sunum; Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1. Başlıca siyasal ideolojileri ve fikirleri tanır. 2
2. Siyasal iletişimdeki temel nosyon ve teorileri tanır. 1, 2
 3. Halkla ilişkilerin siyasetteki önemini kavrar. 1
4.  Bir siyasal iletişim kampanyasının temel bileşenlerini bilir. 1, 3, 5
5. Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, ekip çalışması içinde bir siyasal iletişim kampanyası tasarlar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyaset nedir? İdeoloji nedir? İdeolojiler ölüyor mu? Heywood, A. (2013), chap. 1 & 2
2 Siyasal fikirler ve ideolojiler 1: Sosyalizm, liberalizm ve muhafazakârlık  Heywood, A. (2013), chap. 2
3 Siyasal fikirler ve ideolojiler 2: Faşizm, popülizm, köktendincilik ve milliyetçilik Heywood, A. (2013), chap. 2 &  5
4 Siyasal fikirler ve ideolojiler 3: Feminizm, çevrecilik ve yeni sol Heywood, A. (2013), chap. 2
5 Kamuoyu: psikolojik yaklaşımlar Glynn, C. J. et al (2004), chap. 1 & 4
6 Kamuoyu: sosyolojik yaklaşımlar Glynn, C. J. et al (2004), chap. 5 & 6
7 Siyasal iletişim nedir? Aktörleri kimlerdir? McNair, B. (2011), chap. 1
8 Ara sınav   
9 Siyasal reklamcılık: dünyadan ve Türkiye’den siyasal reklam örnekleri McNair, B. (2011), chap. 6
10 Siyasal halkla ilişkiler McNair, B. (2011), chap. 7
11 Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: araştırma & hedef belirleme O’Day, J. B (n.d.), chap. 1, 2, &3
12 Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: kampanya mesajı ve iletişim stratejisi   O’Day, J. B (n.d.), chap. 4 & 5
13 Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: planlama ve uygulama O’Day, J. B (n.d.), chap. 6
14 Öğrenci sunumları  
15 Derse dair genel değerlendirme  
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Glynn, C. J. et al (2004). Public opinion. London: Westview Press.

Heywood, A. (2013). Politics, 4th ed. London: Palgrave.

McNair, B. (2011).  An introduction to political communication, 5th ed. New York: Routledge.

O’Day, J. B. (n.d.). Political Campaign Planning Manual: A Step-by-Step Guide to Winning Elections. N.p.: National Democratic Institute for International Affairs.

NTV (2015). Türkiye’nin Seçimleri [Documentary]. Available at YouTube.

NTV (2017). Türkiye’nin Referandumları [Documentary]. Available at YouTube.

 Clooney, G. (Producer), Heslov, G. (Producer), & Green, D. G. (Director) (2015). Our brand is crisis [Motion picture]. United States: Participant Media, RatPac-Dune Entertainment, & Smokehouse Pictures.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 40
Ara sınav 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 2 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.       X  
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.     X    
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.       X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.       X  
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Ara Sınavlar 1 3 3
Ödevler 1 20 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.64
Dersin AKTS Kredisi     5