• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 412
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Amacı: 
Reklamcılıkta teori ve uygulamaların örnek olaylarla çözümlenmesi
Dersin İçeriği: 

Reklamda, eğitim, yiyecek içeçek, moda ve güzellik, hayır kurumları, sosyal medya, finans, yeşil ve etik, seyahat, sağlık ve ilaç, spor ve parekende gibi alanlardaki örnek olaylar 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 5- Problem Çözme 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Organizsyonlarda stratejik karar alma sürecini örnek olaylarla çözer.   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 2, 5, 6, 7, 8, 15 A, C
Reklamcılıktaki güncel uygulamaları örnek olaylarla analiz eder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 2, 5, 6, 7, 8 A, C
Reklamcılık alanındaki teorileri, örnek olaylarla pekiştirir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 2, 5, 6, 7, 8, 15 A, C
Örnek olay çözümleme becerisine sahip olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 5, 6, 7, 8 A, C
Örnek olaylar vasıtasıyla analitik düşünme becerisine sahip olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 5, 6, 7, 8, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Örnek olay analizi ile nedir, neden önemlidir?  
2 Örnek olay nasıl çözümlenir?   
3 Örnek olay: Eğitim  
4 Örnek olay: Yiyecek İçecek  
5 Örnek olay: Moda ve Güzellik  
6 Örnek olay: Hayır Kurumları  
7 ARA SINAV  
8 Örnek olay: Sosyal Medya  
9 Örnek olay: Sosyal Medya  
10 Örnek olay:  Finans  
11 Örnek olay: Yeşil ve Etik  
12 Örnek olay: Seyahat  
13 Örnek olay: Sağlık ve İlaç  
14 Örnek olay: Spor  
15 Örnek olay: Perakende  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kaynak http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=17&sid=629b77d7-9cea-4223-b5f7-0e3332de599f%40sessionmgr4006

&

Öğretim elemanının slaytları

Diğer Kaynaklar Greenland S., Bainbridge J., Galloway C., and Gill R.-(2012). Strategic Communication: Cases in Marketing, public Relations, Advertising and Media. New York: Pearson

https://www.theguardian.com/advertising/case-studies

http://www.warc.com/Pages/CaseStudies/CaseFinder.aspx

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 3 20
Küçük Grup Çalışması (Sınıf çalışması) 12 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.     X      
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.     X      
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       X    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       X    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.   X        
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 2 2
Küçük Grup çalışması (Classwork) 12 2 24
Ödev 3 4 12
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,84
Dersin AKTS Kredisi     4