• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 412
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, reklama dair teori ve uygulamaları örnek olaylar üzerinde göstermek ve böylelikle mesleğe yönelik konuları pekiştirmek ve çözüm önerileri üretmektir. Bu vasıtayla, öğrencilerin veri okuryazarlığı becerisinin artmasına çalışılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Reklamda, eğitim, yiyecek-içecek, moda ve güzellik, hayır kurumları, sosyal medya, finans, yeşil ve etik, seyahat, sağlık ve ilaç, spor ve perakende gibi alanlardaki örnek olayların analizi, konulara/sorunlara yönelik çözüm önerileri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 5- Problem Çözme 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 15- Ödev 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Organizasyonlarda stratejik karar alma sürecini örnek olaylarla çözer.   4, 8, 9, 10, 11
2) Reklamcılıktaki güncel uygulamaları örnek olaylarla analiz eder ve tartışır. 4, 8, 9, 10, 11
3) Reklamcılık alanındaki teorileri, örnek olaylarla pekiştirir. 8, 10, 11
4) Örnek olay çözümleme bilgi ve becerisine sahip olur. 4, 8, 9, 10, 11
5) Örnek olaylar vasıtasıyla analitik düşünme becerisine sahip olur. 4, 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Örnek olay analizi  nedir, neden önemlidir?  
2 Örnek olay nasıl çözümlenir?   
3 Örnek olay: Eğitim  
4 Örnek olay: Yiyecek İçecek  
5 Örnek olay: Moda ve Güzellik  
6 Örnek olay: Hayır Kurumları  
7 ARA SINAV  
8 Örnek olay: Sosyal Medya  
9 Örnek olay: Sosyal Medya  
10 Örnek olay:  Finans  
11 Örnek olay: Yeşil ve Etik  
12 Örnek olay: Seyahat  
13 Örnek olay: Sağlık ve İlaç  
14 Örnek olay: Spor  
15 Örnek olay: Perakende  
16 Final  

Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 3 20
Küçük Grup Çalışması (Sınıf çalışması) 12 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 3 3
Küçük Grup çalışması (Classwork) 12 3 36
Ödev 3 5 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri