• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 222
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı psikolojik ikna unsurlarının reklamlarda kullanımını açıklamaktır.
Dersin İçeriği: 

Reklam psikolojisi kavramı; Reklam psikolojisinin tarihini; Reklamda hafıza; Beynin yapısı, öğrenme davranışı ve reklam arasındaki ilişki; Reklamda beş duyunun kullanımı; Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklam Psikolojisini açıklar . 3,7,9,10 1 A
2) Reklam Psikolojisinin tarihini açıklar. 3,7,9,10 1 A
3) Hafızanın reklam psikolojisinde oynadığı rolü açıklar  1,3,7,8,9,10 1,19 A,B
4) Beynin yapısı, öğrenme davranışı arasındaki ilişkiyi ve bunların reklamlarda kullanımını açıklar 1,3,7,9,10 1 A,B,E
5) Beş duyunun reklamda nasıl  kullanıldığını açıklar 1,3,7,8,9,10 1,19 A,B,E
6) Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımını açıklar. 1,3,7,9,10 1 A,B,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş dersi  
2 Reklamcılık terminolojisine giriş Haftalık okumalar, 
3 Reklam psikolojisinin tarihi Haftalık okumalar, sunumlar
4 Reklamın işleyiş yöntemleri Haftalık okumalar, sunumlar
5 İnsan hafızasına yaklaşımlar Haftalık okumalar, sunumlar
6 Psikologların öğrenme ve hafıza modelleri Haftalık okumalar, sunumlar
7 Psikologların öğrenme ve hafıza modelleri Haftalık okumalar, sunumlar
8 Psikologların öğrenme ve hafıza modellerinin reklamda kullanımı Haftalık okumalar, sunumlar
9 ARA SINAV  
10 Beynin Yapısı Haftalık okumalar, sunumlar
11 Öğrenme ve Duygulanım Haftalık okumalar, sunumlar
12 Reklam, Öğrenme ve Hafıza Haftalık okumalar, sunumlar
13 Müzik, koku vb. duyumların yarattığı psikolojik etkiler Haftalık okumalar, sunumlar
14 Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımı Haftalık okumalar, sunumlar
15 Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımı Haftalık okumalar, sunumlar
16 FİNAL (Proje teslim ve sunumu)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Scott, L. M., & Batra, R. (2003). Persuasive Imagery : A Consumer Response Perspective. Routledge.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Sunum 2 50
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.     x      
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinler arası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         x  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       x    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     x      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       x    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Sunum 2 4 2
Final (Proje) 1 20 20
Final Projesi Sunum 1 2 2
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5