• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 222
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı psikolojik ikna unsurlarının reklamlarda kullanımını açıklamaktır.
Dersin İçeriği: 

Reklam psikolojisi kavramı; Reklam psikolojisinin tarihi; Reklamda hafıza; Beynin yapısı, öğrenme davranışı ve reklam arasındaki ilişki; Reklamda beş duyunun kullanımı; Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklam Psikolojisini açıklar . 1, 2, 10
2) Reklam Psikolojisinin tarihini açıklar. 1, 2, 10
3) Hafızanın reklam psikolojisinde oynadığı rolü açıklar  1, 2, 10
4) Beynin yapısı, öğrenme davranışı arasındaki ilişkiyi ve bunların reklamlarda kullanımını açıklar 1, 2, 3, 10
5) Beş duyunun reklamda nasıl  kullanıldığını açıklar 1, 2, 10
6) Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımını açıklar. 1, 2, 3, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş dersi  
2 Reklam ve psikoloji ilişkisi Haftalık okumalar, 
3 Reklam psikolojisinin tarihi Haftalık okumalar, sunumlar
4 Reklamın işleyiş yöntemleri Haftalık okumalar, sunumlar
5 İnsan hafızasına yaklaşımlar Haftalık okumalar, sunumlar
6 Psikologların öğrenme ve hafıza modelleri Haftalık okumalar, sunumlar
7 Psikologların öğrenme ve hafıza modelleri Haftalık okumalar, sunumlar
8 Psikologların öğrenme ve hafıza modellerinin reklamda kullanımı Haftalık okumalar, sunumlar
9 ARA SINAV  
10 Beynin Yapısı Haftalık okumalar, sunumlar
11 Öğrenme ve Duygulanım Haftalık okumalar, sunumlar
12 Reklam, Öğrenme ve Hafıza Haftalık okumalar, sunumlar
13 Müzik, koku vb. duyumların yarattığı psikolojik etkiler Haftalık okumalar, sunumlar
14 Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımı Haftalık okumalar, sunumlar
15 Psikolojik ikna unsurlarının reklamda kullanımı Haftalık okumalar, sunumlar
16 FİNAL (Proje teslim ve sunumu)  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Scott, L. M., & Batra, R. (2003). Persuasive Imagery : A Consumer Response Perspective. Routledge.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Sunum 2 50
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.       X  
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Sunum 2 4 2
Final (Proje) 1 20 20
Final Projesi Sunum 1 2 2
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri