• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RSCH 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak, araştırma süreçleri, amaçlarına göre araştırma modelleri, anket, deneysel ve içerik analizi gibi nicel, alan ve odak grup araştırmaları gibi nitel araştırma teknikleri ve raporlama teknikleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler, ilgi alanlarında bir araştırma projesine nasıl başlayacaklarını, veri toplama, analiz etme ve raporlamanın nasıl yapılacağını öğrenecekler ve keşfedilmemiş bir olguya cevap aradıklarında özellikle yardımcı olacak araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bilimsel ve akademik yazmanın temel kurallarını açıklamak için araştırma makale örnekleri sınıfta tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
2 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
3 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
4 Metodolojinin Anlamları Bölüm 4
5 Metodolojinin Anlamları Bölüm 4
6 Literatür Taraması Bölüm 5
7 Anket Araştırması Bölüm 10
8 ARA SINAV  
9 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
10 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
11 Reaktif Olmayan Araştırma ve İkincil Analiz Bölüm 11
12 Saha Araştırma ve Odak Grupları Bölüm 13
13 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12
14 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th. ed.), Pearson New International Edition (ISBN 978-0-205-78683-1)

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 30
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.         X
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 30
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati)   14 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   14 2 28
Ara Sınav   1 7 7
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   1 12 12
Final   1 7 7
Toplam İş Yükü       96
Toplam İş Yükü / 25 (s)       3.84
Dersin AKTS Kredisi       4