• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 106
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, sürdürülebilirlik anlayışının kazandırılması, konuyla ilgili temel bilgilerin verilmesi ve bu bilgilerin, iş yaşamına, kalite standartlarının artırılması bakımından aktarılması konusunda, öğrencilere pro-aktif olma becerisini ve cesaretini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, yaşadığımız gezegende üretilen gıdalardan tüketilen enerjiye, hava ve su kirliliğinden alınması gereken önlemlere uzanan geniş yelpazede, bireyden devlete düşen görevler ele alınacaktır. Ders, profesyonel yaşamlarımızda sadece ticari başarıların değil, sosyal sorumluluklarımızın da olduğunu hatırlatma odaklıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 6- Vaka Analizi 12- Grup Çalışması 15- Ödev 16- Sözlü 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sözlü Sınav / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Yaşamsal öneme sahip hava, toprak, su gibi doğal kaynakların önemi, yeri ve değerini bilir. 2, 8, 10, 11
2) Gıda üretimi ve beslenme alışkanlıkları konularında bilgi sahibi olur, sağlıklı yaşam için doğru kararlar verebilir. 2, 8, 10, 11
3) Enerji tüketimi konusunda bilgi sahibi olarak alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin önemini kavrar. 2, 8, 10, 11
4) Biyolojik çeşitliliğin değerini kavrar ve flora ve fauna olmadan yaşamın tükeneceği bilincini edinir.  2, 8, 10, 11
5) İklimdeki değişikliğinin sebepleri ve tehditleri ile ilgili  bilinen ve olası sonuçları hakkında görüş sahibi olur ve önemini kavrar. 2, 8, 10, 11
6) Edinilen bilgilerin iş yaşamına, kalite standartlarının artırılması bakımından aktarılmasında proaktif olma becerisini ve cesaretini kazanır.  2, 5, 8, 9, 10, 11

Dersin Akışı

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Billur Ülger
Dersi Verenler Öğr. Grv. Hakan Türkkuşu
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sürdürülebilirlik anlayışının kazandırılması, konuyla ilgili temel bilgilerin verilmesi ve bu bilgilerin,  iş yaşamına, kalite standartlarının artırılması bakımından aktarılması konusunda, öğrencilere pro-aktif olma becerisini ve cesaretini kazandırmaktır.

 

Dersin İçeriği Bu derste, yaşadığımız gezegende üretilen gıdalardan tüketilen enerjiye, hava ve su kirliliğinden alınması gereken önlemlere uzanan geniş yelpazede, bireyden devlete düşen görevler ele alınacaktır. Ders, profesyonel yaşamlarımızda sadece ticari başarıların değil sosyal sorumluluklarımızın da olduğunu hatırlatma odaklıdır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yaşamsal öneme sahip hava, toprak, su gibi doğal kaynakların önemi, yeri ve değerini bilir. 2, 8, 10, 11 1, 2, 6, 12, 15, 16 B, C, E
2) Gıda üretimi ve beslenme alışkanlıkları konularında bilgi sahibi olur, sağlıklı yaşam için doğru kararlar verebilir. 2, 8, 10, 11 1, 2, 6, 12, 15, 16, 19 B, C, E
3) Enerji tüketimi konusunda bilgi sahibi olarak alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin önemini kavrar. 2, 8, 10, 11 1, 2,  6, 12, 15, 16 B, C, E
4) Biyolojik çeşitliliğin değerini kavrar ve flora ve fauna olmadan yaşamın tükeneceği bilincini edinir.  2, 8, 10, 11 1, 2, 6, 12, 15, 16, 19 B, C, E
5) İklimdeki değişikliğinin sebepleri ve tehditleri ile ilgili bilinen ve olası sonuçlar hakkında görüş sahibi olur ve önemini kavrar. 2, 8, 10, 11 1, 2, 6, 12, 15, 16 B, C, E
6) Edinilen bilgilerin iş yaşamına, kalite standartlarının artırılması bakımından aktarılmasında pro-aktif olma becerisini ve cesaretini kazanır.  2, 5, 8, 9, 10, 11 1, 2, 6, 12, 15, 16 B, C, E

 

Öğretim Yöntemleri: 1-Ders 2- Etkileşimli Ders 6- Vaka Analizi 12- Grup Çalışması 15- Ödev 16- Sözlü 19- Konuk Konuşmacı 
Ölçme Yöntemleri: B- Sözlü Sınav / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirliğe giriş:
 • İçerik
 • Faydalar
 • Eğitimci/ler
 • Kaynaklar: Kitaplar, meslek kuruluşları, STK’lar, medya, vs.
 
2 Isınma:
 • Sürdürülebilirlik nedir? Neden önemlidir?
 • Sürdüremediklerimiz, yitirdiklerimiz...
 • Geçmiş > Bugün > Gelecek dizilimi mi yoksa Geçmiş < Bugün < Gelecek dizilimi mi daha gerçekçi?
 
3 Temel elementler:
 • Hava
 • Toprak
 • Su
 • Isı
Çevre ve doğa temalarını kapsayan takvim
4 Sosyal değişim ve sürdürülebilirlik anlayışı:
 • Bireysel beklentiler ve farkındalık
 • Kurumsal anlayışın evrimi
 • Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğü
 
5 Ekonomik katkı mı baskı mı?
 • Değişen yasal düzenlemeler ve yaptırımlar
 • Yeniden üretim/türetim ekonomisi
 • Makro ve mikro algı, yanılgı ve yansımalar
 • Adil ekonomi yaklaşımı
 
6 Konuk konuşmacı: Sağlıklı beslenme ve endüstriyel gıdalar  
7 KÜRSÜDEN ÜÇ DAKİKA: Öğrencilerden sağlıklı beslenme ve doğal gıdalar 

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması

Her öğrenci üç dakikalık konuşması için hazırlık yapacak.
8 Yanlışlar (hatalarımız):
 • Birey/ler
 • Toplum (Alışkanlıklar, geçersiz bilgiler, eğitim eksiklikleri, vs.)
 • Kurum/lar
 • Hükümet/ler | Devlet/ler
 • Uluslararası
 
9 İletişim profesyonelleri açısından sürdürülebilirlik:
 • Risk analizi
 • Kriz yönetimi
 • Medya ilişkileri
Sürdürülebilirlik ajandası
10 Çözümler:
 • Bireysel 
 • Toplumsal (STK)
 • Kurumsal (Özel ve kamu şirketleri, belediyeler)
 • Ulusal (Bakanlık, hükümet, vs.)
 • Uluslararası (Anlaşmalar, örgütler)
 
11 ARA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
 • Proje fikri geliştirme
 • İşe yararlılık analizi
 • Sunum becerileri
 • NLP yaklaşımı (Beş duyu, 3B, vs.)
 
12 Vaka anlatımı: Kentsel atık yönetimi ve çevre kirliliğinin kazanca dönüştürülmesi  
13 Konuk konuşmacı: Ekoloji ve biyoçeşitlilik; türlerin yaşam hakkına saygı  
14 KÜRSÜDEN ÜÇ DAKİKA: Öğrencilerden üniversitedeki biyoçeşitlilik ve ekolojik duruş

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması

Her öğrenci üç dakikalık konuşması için hazırlık yapacak.
15 Mezuniyet sonrası (İş yaşamının başında) “çoklu disiplinler” ve “disiplinler üstü” yaklaşımı ile sürdürülebilirlik  
16 FİNAL (Proje teslimi ve sunum)   

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Hedstrom, G. S. (2018). Sustainability : What It Is and How to Measure It. De Gruyter. http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/ebookviewer/ebook?sid=9604f7d7-7b70-458d-a2ef-f8c9639603f0%40sessionmgr4006&vid=5&rid=1&format=EB

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve sınıf içi dağıtım
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve sınıf içi dağıtım
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Yarıyıl ara değerlendirme (Sınıf çalışması: Proje hazırlığı) 1 50
Sunum (Kürsüden üç dakika) 2 30
Ödev ve sınıf çalışması 14 20
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
    100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.     X    
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.       X  
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Sunum (Kürsüden üç dakika) 2 3 6
Ara Sınav (Sınıf çalışması: Proje hazırlığı)  1 3 3
Ödev-Sınıf çalışması 14 2 28
Final (Dosya teslim ve sunum) 1 3 3
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,08
Dersin AKTS Kredisi     5