• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 106
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, sürdürülebilirlik anlayışının kazanılması ve temel bilgilerin edinilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Dünya değişiyor; nitekim felsefi açıdan değişmeyen tek olgu olarak da bu, karşımıza çıkıyor. Bu derste, yaşadığımız gezegende üretilen gıdalardan tüketilen enerjiye, hava ve su kirliliğinden alınması gereken önlemlere uzanan geniş yelpazede, bireyden devlete düşen görevler ele alınacaktır. Ders, profesyonel yaşamlarımızda sadece ticari başarıların değil sosyal sorumluluklarımızın da olduğunu hatırlatma odaklıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 6- Vaka Analizi 12- Grup Çalışması 15- Ödev 16- Sözlü 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B- Sözlü Sınav / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yaşamsal öneme sahip hava, toprak, su gibi doğal kaynakların önemi, yeri ve değerini öğrenmek 3, 7, 8, 9 1, 2, 6, 12, 15, 16 B, C, E
2) Gıda üretimi ve beslenme alışkanlıkları konularında bilgi sahibi olmak, sağlıklı yaşam için doğru kararlar verebilmek 3, 7, 8, 9 1, 2, 6, 12, 15, 16, 19 B, C, E
3) Enerji tüketimi konusunda bilgi sahibi olmak, alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin önemini kavramak 3, 7, 8, 9 1, 2,  6, 12, 15, 16 B, C, E
4) Biyolojik çeşitliliğin değerini kavramak, flora ve fauna olmadan yaşamın tükeneceği bilincini edinmek  3, 7, 8, 9 1, 2, 6, 12, 15, 16, 19 B, C, E
5) İklimdeki değişimin sebepleri ve tehditleri ile ilgili olarak bilinen ve olası sonuçları hakkında görüş sahibi olmak, önemini kavramak 3, 7, 8, 9 1, 2, 6, 12, 15, 16 B, C, E
6) Edinilen bilgilerin iş yaşamına aktarılmasında pro-aktif olma beceri ve cesaretini kazanmak.  3, 7, 8, 9 1, 2, 6, 12, 15, 16 B, C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirliğe giriş:
 • İçerik
 • Faydalar
 • Eğitimci/ler
 • Kaynaklar: Kitaplar, meslek kuruluşları, STK’lar, medya, vs.
 
2 Isınma:
 • Sürdürülebilirlik nedir? Neden önemlidir?
 • Sürdüremediklerimiz, yitirdiklerimiz...
 • Geçmiş > Bugün > Gelecek dizilimi mi yoksa Geçmiş < Bugün < Gelecek dizilimi mi daha gerçekçi?
 
3 Temel elementler:
 • Hava
 • Toprak
 • Su
 • Isı
Çevre ve doğa temalarını kapsayan takvim
4 Sosyal değişim ve sürdürülebilirlik anlayışı:
 • Bireysel beklentiler ve farkındalık
 • Kurumsal anlayışın evrimi
 • Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğü
 
5 Ekonomik katkı mı baskı mı?
 • Değişen yasal düzenlemeler ve yaptırımlar
 • Yeniden üretim/türetim ekonomisi
 • Makro ve mikro algı, yanılgı ve yansımalar
 • Adil ekonomi yaklaşımı
 
6 Konuk konuşmacı: Sağlıklı beslenme ve endüstriyel gıdalar

 

 
7 KÜRSÜDEN ÜÇ DAKİKA: Öğrencilerden sağlıklı beslenme ve doğal gıdalar 

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması

Her öğrenci üç dakikalık konuşması için hazırlık yapacak.
8 Yanlışlar (hatalarımız):
 • Birey/ler
 • Toplum (Alışkanlıklar, geçersiz bilgiler, eğitim eksiklikleri, vs.)
 • Kurum/lar
 • Hükümet/ler | Devlet/ler
 • Uluslararası
 
9 İletişim profesyonelleri açısından sürdürülebilirlik:
 • Risk analizi
 • Kriz yönetimi
 • Medya ilişkileri

 

Sürdürülebilirlik ajandası
10 Çözümler:
 • Bireysel 
 • Toplumsal (STK)
 • Kurumsal (Özel ve kamu şirketleri, belediyeler)
 • Ulusal (Bakanlık, hükümet, vs.)
 • Uluslararası (Anlaşmalar, örgütler)
 
11 ARA DEĞERLENDİRME& KRİTERLERİ:
 • Proje fikri geliştirme
 • İşe yararlık analizi
 • Sunum becerileri
 • NLP yaklaşımı (Beş duyu, 3B, vs.)
 
12 Vaka anlatımı: Kentsel atık yönetimi ve çevre kirliliğinin kazanca dönüştürülmesi

 

 
13 Konuk konuşmacı: Ekoloji ve biyo çeşitlilik; türlerin yaşam hakkına saygı

 

 
14 KÜRSÜDEN ÜÇ DAKİKA: Öğrencilerden üniversitedeki biyo-çeşitlilik ve ekolojik duruş

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması

Her öğrenci üç dakikalık konuşması için hazırlık yapacak.
15 Mezuniyet sonrası (İş yaşamının başında) “çoklu disiplinler” ve “disiplinler üstü” yaklaşımı ile sürdürülebilirlik

 

 
16 FİNAL (Proje teslimi ve sunum)   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Hedstrom, G. S. (2018). Sustainability : What It Is and How to Measure It. De Gruyter. http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/ebookviewer/ebook?sid=9604f7d7-7b70-458d-a2ef-f8c9639603f0%40sessionmgr4006&vid=5&rid=1&format=EB 
Diğer Kaynaklar Diwekar, U. M., & Cabezas, H. (2012). Sustainability : Multi-disciplinary Perspectives. Bentham Science Publishers. http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/ebookviewer/ebook?sid=9604f7d7-7b70-458d-a2ef-f8c9639603f0%40sessionmgr4006&vid=4&rid=4&format=EB

Garrido Azevedo, S., & Matias, J. C. O. (2017). Corporate Sustainability : The New Pillar of the Circular Economy. Nova Science Publishers, Inc. http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/ebookviewer/ebook?sid=9604f7d7-7b70-458d-a2ef-f8c9639603f0%40sessionmgr4006&vid=7&rid=11&format=EB

Açık Radyo / Ömer Madra

&

Öğretim elemanının ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve sınıf içi dağıtım
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve sınıf içi dağıtım
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Yarıyıl ara değerlendirme (Sınıf çalışması: Proje hazırlığı) 1 50
Sunum (Kürsüden üç dakika) 2 30
Ödev ve sınıf çalışması 14 20
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
    100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Sunum (Kürsüden üç dakika) 2 3 6
Ara Sınav (Sınıf çalışması: Proje hazırlığı)  1 3 3
Ödev-Sınıf çalışması 14 2 28
Final (Dosya teslim ve sunum) 1 3 3
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,08
Dersin AKTS Kredisi     5